Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

БЮДЖЕТ 2013 година 06 март 2013 година.

Сходни презентации


Презентация по темата: "БЮДЖЕТ 2013 година 06 март 2013 година."— Препис на презентация:

1 БЮДЖЕТ година 06 март 2013 година

2 Бюджет 2013

3 Бюджет 2013 Заплати и осигуровки
Параграф План 100 лв. 200 лв. 500 лв. Всичко: лв.

4 ИЗДРЪЖКА Общо : 198 569 лв. Параграф 1000 План 1011 30 225 лв. 1013
5 000 лв. 1014 6 500 лв. 1015 лв. 1016 лв. 1020 лв. 1030 лв. 1040 1 500 лв. 1051 2 000 лв. 1062 1000 лв. Общо : лв.

5 Преходен остатък 1402 лева 896 лева по НП „С грижа за всеки ученик“
506 лева за материали в пар. 1015

6 Здравеопазване За лекарства - 600лева; За материали – 156 лева

7 Приоритети: Ремонт на училището и отоплителната система по фонд Козлодуй Привеждане на училищната сграда според изискванията на нормативната база за противопожарна сигурност

8 КВАЛИФИКАЦИЯ Обучения Сума
1. Обучение на педагогическата колегия - изнесено 3 800 лева 2. Обучение на педагогическата колегия – в училище 1 000 лева 3. Квалификация на педагогическия персонал-други институции 1 200 лева Всичко: 6 000 лева Непедагогически персонал: 1. Обучение по финансови въпроси 200 лева 2. Обучение за безопасни условия на труд 50 лева 250 лева

9 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "БЮДЖЕТ 2013 година 06 март 2013 година."

Сходни презентации


Реклама от Google