Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ” - БУРГАС

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ” - БУРГАС"— Препис на презентация:

1 ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ” - БУРГАС
ОТЧЕТ на бюджет 2011 година ОУ "Найден Геров" - Бургас

2 ОУ "Найден Геров" - Бургас
ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ 31 декември 2011г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Заплати 100 604862,00 по трудово правоотношение 101 Др. Възнаграждения на персонала 200 32204,00 31146,00 96,71 извънтрудови 202 6588,00 5530,00 83,94 СБКО 205 16317,00 обезщетения 208 5217,00 други плащания 209 4082,00 Задължителни осигуровки - работодател 500 133881,00 за държавно 551 70473,00 за учителски фонд 552 22474,00 здравно-осигурителни 560 30441,00 вноски допълнително задълж.осиг. 580 10493,00 ОУ "Найден Геров" - Бургас

3 ОУ "Найден Геров" - Бургас
ИЗДРЪЖКА 31 декември 2011г. ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ % Издръжка 1000 309165,00 302188,00 97,74 храна 1011 31789,00 100 медикаменти 1012 406,00 учебни и научно-изсл.разходи, книги 1014 60922,00 100,00 материали 1015 42154,00 41587,00 98,65 вода, горива, енергия 1016 82134,00 външни услуги 1020 39471,00 39345,00 99,60 текущ ремонт 1030 18436,00 данъци, мита 1040 1081,00 командировки в страната 1051 2996,00 командировки в чужбина 1052 29005,00 22721,00 78,33 застраховки 1062 771,00 ОУ "Найден Геров" - Бургас

4 ОУ "Найден Геров" - Бургас
РЕКАПИТУЛАЦИЯ Общ бюджет за 2011г лева Изразходвани средства лева Преходен остатък лева ОУ "Найден Геров" - Бургас


Изтегли ppt "ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ” - БУРГАС"

Сходни презентации


Реклама от Google