Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет

Сходни презентации


Презентация по темата: "Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет"— Препис на презентация:

1 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
1. Разработване на училищен бюджет. 1.1 Същност; 1.2 Запознаване с нормативната уредба; 1.3 Определяне на приоритетите; 1.4 Анализ на бюджета през последните години; приходи; натурални показатели; стойностни показатели;

2 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
1.5 Разработване на приходна и разходна част по параграфи; 1.5.1 Разработване на приходна част; преходен остатък; субсидия; собствени приходи; дарения; проекти;

3 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
1.5.2 Разработване на разходна част; разходи за работни заплати и осигурителни плащания; разходи за текуща издръжка; разходи за инвестиции; разходи от дарения; разходи, произтичащи от договори; разходи по проекти;

4 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
2. Приемане на училищен бюджет. 2.1 Обсъждане с педагогическия съвет и училищното настоятелство; 2.2 Предложение пред Общината; 2.3 Обществено обсъждане; 2.4 Обсъждане в комисии; 2.5 Обсъждане в ОбС;

5 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
3. Управление /изпълнение/ на училищен бюджет. 3.1 Управление на приходите; от остатък; от субсудия от собствени приходи; от дарения; от проекти;

6 Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет
3.2 Управление на разходите; на разходите за работни заплати и осигурителни плащания; на текущите разходи за издръжка /договори/; на разходите за инвестиции; от дарения; от проекти; 3.3 Актуализация на училищен бюджет;


Изтегли ppt "Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет"

Сходни презентации


Реклама от Google