Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 31 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 1. Първи завоевания на османските турци
Раздел: Средновековият свят (XII - XV в.). Българската държава XII - XIV в. Урок № 31 ГИБЕЛТА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ начало план на урока 1 2 3 1. Първи завоевания на османските турци 2. Борба за защита на българската независимост 3. Завладяване на Търновското и на Видинското царство запомни изобра- жения Речник: Османци, Васал, б, в. Филм слайд 2

3 1. Завладяване на Търновското и на Видинското царство
A. Османците и Византия Османските турци се заселили в съседните на Византия малоазийски земи през XIII в. Живе- ели като номади и изповядвали исляма. Името си взели от вожда Осман, смятан за основател на Османската държава. Византия не можела да спре набезите им и до ри ги викала като наемници във войните със съседите. Скоро османците започнали сами да нахлуват в Тракия. Опожарявали селищата и отнасяли богата плячка. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 Византия при Михаил VIII Палеолог,1280г. Б. Османците на европейския бряг През 1352 г. те стъпили на европейския бряг на Мраморно море и от грабителски набези преми- нали към трайни завоевания. Византия и Бълга- рия сякаш не виждали опасността и не спирали да воюват помежду си. В ръцете на османците паднали Одрин, Пловдив, Стара Загора, Сливен. През 1371 г. владетелите от Македония крал Въл- кашин и деспот Углеша събрали войска и настъ- пили към Одрин. Край р.Марица се разгоряла же- стока битка, в която християните били победени. запомни изобра- жения Филм слайд 3

4 Вълкашин, фреска от манастира Псача
2. Борба за защита на българската независимост A. Признаване на васална зависимост В това драматично време България била разпокъсана на три части. Младият цар Иван Шишман ( ) управлявал Търновското царство, но не разполагал със силна войска, затова се принудил да сключи мир с владетеля Мурад и станал османски васал. Няколко години българският цар водил ожесточени боеве в Софийското поле. София била обсадена и 1385 г. паднала в ръцете на завоевателите. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 Б. Битката при Плочник (1387) През 1387 г. съюзени християнски войски начело със сръбския княз Лазар извоювали победа над Мурад в битката при Плочник. Гневът на Мурад се стоварил върху Търновското царство. През 1388 г. 30-хилядна османска войска преминала Стара планина. Крепостите се отбранявали на живот и смърт, но силите не достигали. Цар Иван Шишман пак сключил мир и предал на османците Силистра. Мурад запомни изобра- жения ЛазарХребељанович сръбски княз  Вълкашин, фреска от манастира Псача В. Битката на Косово поле (1389) През 1389 г. османците нападнали Сърбия и в битката на Косово поле вожда на османците Мурад и сръбския княз Лазар загинали. Мурадовият син Баязид І си пос- тавил за цел да покори цяла България. Филм Баязид І по кръв е полубълга-рин. Майка му Кера Тамара е дъщеря на българския цар Иван Александър и сестра на цар Иван Шишман.  слайд 4

5 3. Завладяване на Търновското и Видинското царство
A. Завладяване на Търновското царство През пролетта на 1393 г. войската на Баязид обсадила Търново и на 17 юли въпреки отчаяната храброст на защитниците той превзел столицата. Дворците и църквите били опожарени, 110 боля- ри и хиляди жители на града били избити. Патриарх Евтимий Търновски бил затворен в Бачковския манастир, където вероятно починал. Цар Иван Шишман запазил земите около Никопол, но скоро бил убит по заповед на Баязид.Той не дочакал армията на унгарския крал Сигизмунд, която дошла в помощ на християните. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 Б. Завладяване на Видинското царство В битката при Никопол ( 25 септември  1396 г. ) войските на Баязид разгромили западните рицари. През 1396г. османците завладели Видин- ското царство на цар Иван Срацимир – последната свободна българска земя. запомни изобра- жения Филм слайд 5 Битка при Никопол Патриарх Евтимий

6 ... Да запомним ... В края на XIV в., след три десетилетия ожесточена съпротива османското нашествие сложило край на средновековна България. В ръцете на завоева-телите паднали Търновското (1393) и Видинското царство (1396), но бъл-гарският народ продължил съпротивата. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Опишете османските турци: произход, начин на живот, религия, държавна организация. 2. Проследете османското нашествие по линията на времето и картата: посоки на настъпление, големи сражения, съпротива, завладяване. 3. Обсъдете какво е значението на географското положение на българските земи за успеха на нашествието. Урок № 31 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Османското нашествие" (1) 7.47 мин.
Филми Урок № 31 Османското нашествие" (1) мин. Падането на България под турско робство мин. начало план на урока 620 години от паденията на Търновград ч.46 сек. Как българите се борят срещу османското нашествие мин. Османската империя през очите на български и турски ученици мин. Падането на България под османско иго мин. 1 2 3 Османска Империя 1453 (превземане на Константинопол) Част – мин. запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google