Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 33 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 1. Въстанието на Константин и Фружин
Раздел: Българските земи под османска власт XV – XVII в. Урок № 33 СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ ОСМАНЦИТЕ ДО СРЕДАТА НА XV в начало план на урока 1 2 3 1. Въстанието на Константин и Фружин 2. Кръстоносните походи на Владислав Варненчик 3. Краят на Балканските християнски държави запомни изобра- жения Речник: Междуособица, Битката при Анкара. Филм слайд 2

3 1. Въстанието на Константин и Фружин
A. Междуособицата сред османците След падането на Видин (1396) съпротивата на българите не сти- хнала. Включили се и други европейски християнски държави. 1402 г. Баязид неочаквано бил победен и пленен от монголите в битката при Анкара. (Баязид е затворен в клетка и използван като столче за крака и за качване на кон от Тимур, а съпругата на Баязид    Деспина Оливера Лазаревич е карана да служи гола на масата му). Синовете му започнала десетгодишна кървава борба за трона. Властта на османците над Мизия и Тракия временно отслабнала. Урок № 33 начало план на урока 1 2 3 Б. Съпротивата срещу османското завоевание Междуособиците сред османците насърчило владетелите на Влахия и Босна да организират голям християнски съюз на- чело с унгарския крал Сигизмунд. В него се включили наследниците на последните български царе: Константин, син на цар Иван Срацимир, и Фружин, син на цар Иван Шишман. Под знамената им се стекли много българи от северозападните райони. През1404 или 1408 г. въстаниците успели да освободят Видинското царство, но не могли да съгласуват действията си със съюзниците и били разгромени. запомни изобра- жения Княз Фружин В. Заздравяване властта османците на Балканите След края на междуособицата османците заздравили властта си над българските земи. Завладели нови византийски, сръбски и албански области. Филм слайд 3

4 2. Кръстоносните походи на Владислав Варненчик
A. Кръстоносен поход г. Византийският император Йоан VIII Палеолог отчаяно търсел помощ от европейските владетели. През 1439 г. във Флоренция дори била сключена уния с Римската църква. Унията насърчила Папството да организира голям кръстоносен поход в помощ на балканските хрис - тияни. Оглавен от полско-унгарският крал Влади- слав III Ягело и пълководецът Янош Хуняди. През 1443 г. те повели към България 25-хилядна армия. Рицарите освободили Ниш и София, но зимните студове ги принудили да се върнат. Урок № 33 начало план на урока 1 2 3 Владислав III Ягело Янош Хуняди Б. Кръстоносен поход г. На следващата година войските започнали нов поход. Българите с радост помагали на кръстоносците по пътя им през Ду- навската равнина: доставяли храни, разузнавали, показвали пътищата. Рицарите освободили редица градо- ве, но край Варна ги очаквала огро- мна вражеска армия. В битката при Варна на 10 ноември 1444 г. кръс- тоносната армия била разгромена Крал Владислав и хиляди рицари загинали. Върху българите се сто- варила нова вълна от насилия. запомни изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Краят на Балканските християнски държави
Победата при Варна открила на османците пътя за завладяване на целия Балкански полуостров. През 1453 г. Мехмед ІІ Завоевател обсадил и превзел Константинопол. Войската му подложила града на тридневен грабеж, избила хиляди жители и унищожи- ла безценни културни паметници. „Новият Рим“ бил превърнат в османска столица с името Истанбул. Скоро били завладени и последните свободни области в Сърбия, Босна и Албания. Урок № 33 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Обсадата на Кон-стантинопол, миниатюра от 15 в. Мехмед ІІ Завоевател Годината 1453-а и превземането на Константинопол бележат края на Балканската игра на тронове – вековното съперничество между владетелските династии на Българското царство, Сръбското кралство и Византийската империя. Иронията на съдбата обаче предопределила победителя в това съревнование за власт да не бъде никой от участниците. Надиграни в собствената си битка, България, Сърбия и Византия, се превръщат единствено в свидетели на залеза на своето могъщество и възхода на една нова империя, чиято роля подценяват до момента, в който за противодействие вече е твърде късно. Филм слайд 5

6 ... Да запомним ... Гибелта на Византийска империя и на другите балкански християнски държави била тежък удар за техните народи. Те попаднали под властта на чужда по дух ислямска държава, която ги откъснала за векове от европейската цивилизация. Урок № 33 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
1. Кои събития насърчили българските престолонаследници да подновят съпротивата срещу османските завоеватели в началото на XV в.? Каква била целта на Константин и Фружин? 2. Проследете походите от 1443 – 1444 г.: цел, водачи, участници, бойни действия, помощ от българите, битката при Варна, завършек, последици за българите и за Европа. 3. Как си обяснявате включването на рицари от толкова много европейски държави и народи в тези кръстоносните походи? 4. Разсъждавайте за последиците за европейската цивилизация от унищожаването на Византийската империя. Урок № 33 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7

8 Филми Урок № 33 "Минало в минути" представя 5 факта за Константин и Фружин мин. Песен за Цар Фружин мин. Първото българско въстание срещу османците мин. Битката при Анкара 1402 г мин. "Минало в минути" представя 5 факта за кръстоносните походи на Владислав Варненчик мин. Баязид I Молниеносный - Пленный Султан (на руски език) мин. Завладяването на Константинопол мин. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google