Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Изготвила: Мария Русев VII клас, II СОУ “Неофит Бозвели” – гр. Варна

Сходни презентации


Презентация по темата: "Изготвила: Мария Русев VII клас, II СОУ “Неофит Бозвели” – гр. Варна"— Препис на презентация:

1 Изготвила: Мария Русев VII клас, II СОУ “Неофит Бозвели” – гр. Варна
Достойните владетели и духовници на Първото българско царство Изготвила: Мария Русев VII клас, II СОУ “Неофит Бозвели” – гр. Варна

2 Достойните владетели Хан Аспарух Хан Крум Хан Омуртаг Княз Борис I
Цар Самуил

3 Хан Аспарух Хан Аспарух е основател на Дунавска България. Той е трети син на хан Кубрат. Предвид постоянната заплаха от хазарски атаки от изток, той се преселва при устието на р. Дунав.

4 Хан Крум Крум започва да приобщава славяните към властта, прокарва първите писани закони в Първото българско царство. Крум започва военни настъпления в Тракия, които стигат до Струма. След завладяването на крепостта Дебелт той започва преселване на българско население по земите.

5 Хан Омуртаг По времето на Омуртаг, в следствие на териториалното разширение, в пределите на България попадат и много славяни изповядващи християнството. Хан Омуртаг остава в българската история със строителната си дейност.

6 Княз Борис I Акт на покръстването си Борис приема християнското име Михаил. В началото на Борисовото управление, българите влизат във военни конфликти с Източнофренското кралство, Византия и Хърватия.

7 Цар Симеон I Успешните войни на Симеон срещу Византия и сърбите довеждат до разпростиране на България върху по-голямата част от Балканския полуостров. При управлението му България граничи Бяло, Адриатическо и Черно море.

8 Цар Самуил В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийският император Василий II и дори му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване. Като български цар първите си военни действия Самуил води срещу сърбите.

9 Достойни духовници Иларион Макариополски Неофит Бозвели Иван Рилски
Паисий Хилендарски Софроний Врачански

10 Иларион Макариополски
Иларион Макариополски е близък приятел на Георги Сава Раковски. Взема активно участие в дейността на Македонското революционно дружество и ръководи в Цариград, заедно с Неофит Бозвели, църковно-националната борба.

11 Неофит Бозвели Занимава се книжовна и учителска дейност. Посещава за кратко Сърбия и след това се установява в Търново. Той обикаля различни селища и манастири и с патриотичните си проповеди разбужда националното съзнание на българите.

12 Иван Рилски Иван Рилски е български духовник, български светец и отшелник, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон и основател на Рилския манастир в България.

13 Паисий Хилендарски Паисий Хилендарски пише творбата „История славянобългарска“. Паисий се стреми да събуди народното съзнание, да внуши, че има основания за високо национално самочувствие и гордост.

14 Софроний Врачански Софроний Врачански учи в килийно училище в родния си град по църковнославянски и гръцки църковни книги. Софроний е български народен будител, духовник и пръв последовател на делото на Св. Паисий Хилендарски.

15 Бъдете горди, че може да се наречете БЪЛГАРИ !!!


Изтегли ppt "Изготвила: Мария Русев VII клас, II СОУ “Неофит Бозвели” – гр. Варна"

Сходни презентации


Реклама от Google