Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 26 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за ШЕСТИ клас 1 2 3 карти доку- менти изобра- жения 6.клас изобра- жения Филм слайд № 1

2 Възстановяване на Българското царство. Първите Асеневци
Раздел: Средновековният свят (XII-XV в.). Българската държава (XII-XIV в.)  Урок № 26 Възстановяване на Българското царство. Първите Асеневци начало план на урока 1 2 3 1. Българите под властта на Византия (1018 – 1185) 2. Освободителното въстание на Петър и Асен (1185 – 1188) 3. Цар Калоян ( ): Блестящ войн и дипломат карти доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Печенези, Узи, Кумани, Теми, Ловешки мир, Латинска империя, Уния. слайд № 2

3 1. Българите под властта на Византия (1018 – 1185)
A. Промените след загубата на независимостта Загубата на независимостта влошава живота на бъл- гарския народ. Страната била разделена на области (теми). Болярите били преселени или привлечени на византийска служба. Империята наложила нови данъци. Българската патри- аршия била понижена в архиепископия. Населението страдало от набезите на печенези, узи и кумани. Раз- пространила се богомилската ерес. Урок № 62 начало план на урока 1 2 3 Б. Въстания и бунтове Българите не се примирили с чуждата власт. През 1040 г. Белград станал център на голямо въстание. Самуиловит внук Петър Делян, бил провъзгласен за български цар, но империята потушила въстанието. През 1072 г. Константин Бодин бил провъзгласен за български цар под името Петър (ПетърIII). Българ- ският болярин от Скопие Георги Войтех оглавил това въстание, но то също нямало успех. До края на XI в. бунтове избухнали в Средец, Несебър и Пловдив. карти Делян– провъзгласен за български цар под името Петър (Петър II) доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Петър Делян посреща своя братовчед Алусиан във въстаническия лагер. Миниатюра от Йоан Скилица, XIIIв. Константин Бодин – провъз- гласен за български цар под името Петър (ПетърIII) слайд № 3

4 2. Освободителното въстание на Петър и Асен (1185 – 1188)
A. Повод и цел на въстанието Кризата и военните неуспехи на Византия след средата на XII в. създали благоприятни условия за ново въстание на бълга- рите.През 1185 г. император Исак II Ангел наложил извън- реден данък, който послужил като повод за въстанието. То било оглавено от търновските боляри – братята Петър и Асен. По-възрастният- Петър бил коронясан за български цар. Двамата ясно показали, че искат да освободят и обединят всички земи, населени с българи. Урок № 26 начало план на урока 1 2 3 Б. Мирен договор в Ловеч 1188 г. През 1188 г. цар Асен сключил примирие с византийците в Ловеч. Две години по-късно император Исак II Ангел обсадил новата столица Търново, но крепостта устояла. Войската на цар Асен спечелила решителна победа в Тревненския проход (1190). Той освободил Средец и проникнал в Тракия чак до Егейско море. Но в разгара на настъплението Асен бил убит от бра- товчед си Иванко (1196). карти доку- менти изобра- жения В. България отново на картата на Европа. Година по-късно и цар Петър става жертва на боляр- ски заговор. Тези несполуки вече неможели да обърнат хода на съ- битията – само за едно десетилетие първите Асенев- ци отново поставили България на картата на Европа. изобра- жения Филм слайд № 4

5 Блестящ войн и дипломат
3. Цар Калоян ( ): Блестящ войн и дипломат Урок № 26 A. Уния с римската църква Най-малкият брат на Асеневци – цар Калоян, продължил войната с Византия. Успехите му привлекли вниманието на папа Инокентий. III. През 1204 г. след оживени преговори, България и Римската църква сключили уния. Този съюз бил политически и не променил православието в България, но в замяна Калоян получил кралска титла и автори- тетно международно признание. начало план на урока 1 2 3 Б. Битката при Одрин 1205 г. По същото време нов съсед на България ста- нала Латинската империя. Император Бал- дуин Фландерски не приел искането на цар Калоян за мир и приятелство. На 14 април 1205 г. войските се срещнали при Одрин. С умела засада българите раз- громили “цвета на западното рицарство” и пленили Балдуин. Цар Калоян започнал походи в Тракия, но бил убит от заговорници, докато обсаж- дал Солун. карти доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 5 Битката при Одрин 1205 г.

6 Карта A. ... ... Урок № 22 начало план на урока 1 2 3 Б. ... .... карти В. ... .... доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 6

7 Документи: ... 3 1 2 слайд № 7 Урок № 26 карти начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 7

8 Изображения: ... 3 1 2 Слайд № 8 Урок № 26 карти начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм Слайд № 8

9 Изображения: ... 3 1 2 слайд № 9 Урок № 26 карти начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 9

10 Вид е оФилм 3 1 2 слайд № 10 Урок № 26 карти начало план на урока
доку- менти изобра- жения изобра- жения Филм слайд № 10


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google