Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас"— Препис на презентация:

1 5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ г. “Инвестира във вашето бъдеще” Урок № 21 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за пети клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 1 2 3 5клас изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. слайд 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

2 Златният век: Цар Симеон Велики
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Раздел: трети България от средата на IX до началото на XI век Урок № 21 Златният век: Цар Симеон Велики начало план на урока 1 2 1. Възкачването на Симеон (893 – 927) на българския престол. 2. Новата българска столица Преслав. 3. Войните на Симеон и издигането на България във водеща сила в Югоизточна Европа. 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм Речник: Златен век, скулптура, икона. слайд 2 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

3 1. Възкачването на Симеон ( 893 – 927 ) на българския престол:
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 1. Възкачването на Симеон ( 893 – 927 ) на българския престол: Урок № 21 A. Оттеглянето на княз Борис от престола: в последните години от живота си княз Борис се оттеглил в манастир; престолът бил зает от сина му Владимир; новият владетел се опитал да върне сраната към езичеството. начало план на урока Б. Опитът за промени в българската политика: княз Владимир не бил съгласен с покръстването на българите и смятал, че така се поставя под заплаха българската независимост; той дори върнал езическото си име Расате; княз Борис напуснал манастира и с верните си хора свалил от престола сина си и го ослепил. 1 2 3 Цар Симеон Велики изобра- жения въпроси и задачи Преслав Златната църква в Преслав Пратеници на цар Симеон В. Преславският събор ( 893 г. ) и възцаряването на Симеон. през 893 г. бил свикан църковно-народен събор, който взел решение български княз да стане третия син на княз Борис – Симеон; Симеон учил в прочутата Магнаурска школа и вероятно е бил подготвян да застане начело на българската църква; съборът решил още официален език в държавата да стане славянския и столицата да се премести от Плиска в Преслав. речник СОП Филм слайд 3 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

4 2. Новата българска столица Преслав:
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 2. Новата българска столица Преслав: A. Преслав – символ на християнството: новата столица съперничела по красота на Константинопол; градът бил защитен със здрави крепостни стени, в градските квартали се издигали болярски жилища, а във вътрешната част се издигал величествения Симеонов дворец. били построени много храмове, особено изящна била Златната църква, наричана така заради позлатения ѝ купол. Урок № 21 начало план на урока 1 2 Б. Духовният живот в столицата: в Преслав се събрали прочути майстори, които изработвали оръжие, накити, съдове, рисували икони, ваяли скулптури, украсявали със злато свещените книги; Симеон отделял голямо внимание на книжовниците, сам пишел книги и бил ценител на изкуството; по негово време творили поетът Константин Преславски и философът Йоан Екзарх; Климент Охридски възхвалявал християнската вяра във българските храмове, а Черноризец Храбър посветил специална творба на славянската азбука - ,, За буквите “. Златната църква в Преслав 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 4 Иконописец Симеон и български книжовници Плочка от диадема “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

5 3. Войните на Симеон и издигането на България
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 3. Войните на Симеон и издигането на България във водеща сила в Югоизточна Европа: Урок № 21 A. Цар Симеон Велики и мечтата му за Константинопол: по времето на Симеон България била една от най – силните държави в Европа; българският владетел се чувствал равен на византийския василевс и се нарекъл ,,цар”, Византия не признала титлата му, а Симеон имал самочувствието, че може да завладее византийската столица и да седне на императорския трон. начало план на урока 1 2 Б. Битката за Константинопол: спорът между Византия и България можел да се реши със силата на оръжието, решителното сражение се състояло на 20 август 917 г. при р. Ахелой; цар Симеон лично ръководил битката, в която загинала почти цялата византийска войска; битката за Константинопол останала една несбъдната мечта за българския владетел, който починал на 27 май 927 г. Битката при р.Ахелой – 917 г. 3 изобра- жения въпроси и задачи Клетва на византийските войски Български пратеници при арабите Битката при р. Ахелой речник В. Златният век на българската култура: по време на управлението на цар Симеон България достигнала върха на своето могъщество; българските граници опирали на три морета – Бяло, Черно и Адриатическо; времето на Симеоновото управление се оценява като Златен век на българската култура; български поети, писатели, художници създали невероятни произведения, които прославили България , славянската писменост и култура по света. СОП Филм слайд 5 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

6 Макет на Златната църква
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Урок № 21 начало план на урока 1 2 Битката при Ахелой 3 Цар Симеон Велики Икона от Преслав изобра- жения Макет на Златната църква въпроси и задачи речник СОП Филм Златната църква - макет слайд 6 България при цар Симеон Съкровища от Преслав “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

7 1. Кога се оттегля от политическия живот княз Борис ?
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Въпроси и задачи: 1. Кога се оттегля от политическия живот княз Борис ? 2. Кой го наследява и какви са първите му действия ? 3. С какво не бил съгласен синът на княз Борис ? 4. Какви действия предприел стария княз Борис ? 5. Кога се свиква църковно – народния събор ? 6. Какви решения се вземат на този събор ? 7. Опишете столицата Преслав. 8. Кои били най – впечатляващите сгради в новата столица ? 9. На какво се дължи културният разцвет на България в края на IX и началото на X в. ? 10. Кои известни книжовници творили в столицата Преслав ? 11. Познавате ли някои от техните произведения? 12. Кои са най – големите успехи във външната политика на цар Симеон Велики ? 13. Посочете кои територии присъединила България по времето на Симеон и до къде се простирали нейните границите ? Урок № 21 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 7 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

8 Триизмерна фигура, направена от камък, дърво или метал
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Речник: Златен век – Скулптура – Икона – Урок № 21 Понятие, с което се обозначава периода на културен и политически възход на България при Цар Симеон Велики. начало Триизмерна фигура, направена от камък, дърво или метал план на урока 1 Изображение на християнския Бог или светци върху дърво, в Преслав сглобявали изображенията и от различно оцветени керамични плочки 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 8 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

9 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Това вече го знаем Урок № 21 В последните години от живота си княз Борис се оттеглил в манастир , а престола бил зает от сина му Владимир; Той се опитал да върне страната към езичеството, но княз Борис го свалил от престола и го ослепил; през 893 г. бил свикан църковно – народен събор, който взел три важни решения: български княз да стане третия син на княз Борис – Симеон, столицата да се премести от Плиска в Преслав и официален език в държавата да стане славянския. новата столица Преслав съперничела по красота на Константинопол, градът бил защитен със здрави крепостни стени, в градските квартали се издигали болярските жилища, а във вътрешната част се издигал великолепния Симеонов дворец; сред многото християнски храмове особено изящна била Златната църква, наречена така заради позлатения ѝ купол. в Преслав работели прочути майстори и книжовници, самият Симеон пишел книги подкрепял изкуството; по негово време творили поетът Константин Преславски, философът Йоан Екзарх, Климент Охридски възхвалявал християнската вяра в българските храмове, а Черноризец Храбър посветил специална творба на славянската азбука - ,,За буквите”; По времето на Симеон България била една от най – силните страни в Европа, а българският владетел се чувствал равен на византийския василевс и се нарекъл ,, цар”; Византия не признала титлата му и спорът можел да се реши само със силата на оръжието. на 20 август 917 г. при р. Ахелой се състояло решителното сражение, цар Симеон лично ръководил битката, в която загинала почти цялата византийска армия със своите пълководци; битката за Константинопол останала несбъднатата мечта на българския владетел, той починал на 27 май 927 г. в края на управлението на цар Симеон България опирала на три морета – Бяло, Черно и Адриатическо; управлението на цар Симеон Велики остава в историята като Златен век на българската култура; български майстори, художници и книжовници създали невероятни произведения, които прославили България и славянската писменост и култура по света. начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 9 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

10 Филм 1.04 мин. - Цар Симеон Велики
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Филм 3.16 мин г.Цар Борис приема учениците на св.св.Кирил и Методий Урок № 21 Филм 1.04 мин. - Цар Симеон Велики Филмотека Филм 2.32 мин. - Златния Век -Бог е с Нас начало Филм 1.00 мин. - Царският дворец във Велики Преслав в 3D план на урока Филм 2.43 мин. - Азбучната молитва от Константин Преславски Филм 3.05 мин. - Азбучна молитва 1 Филм 2.09 мин. - Акад. Лихачов за ,,Шестоднева'' на Йоан Екзарх Филм 3,28 мин. - Величието на средновековна България 2 Филм 2.29 мин. - Победата при Ахелой 3 Филм мин. - Български Филми - Златният век ( епизод 11 - част 6 ) Филм 2.15 мин г. Победата на цар Симеон при р.Ахелой Филм 0.46 мин. - Печатът на Цар Симеон Велики от Преслав изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм К р а й слайд 10 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.


Изтегли ppt "5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас"

Сходни презентации


Реклама от Google