Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 28 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 изобра- жения запомни мисли 6.клас Филм слайд 1

2 БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДО КРАЯ НА XIII в.
Раздел: Средновековият свят (XII - XV в.). Българската държава XII - XIV в. Урок № 28 БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДО КРАЯ НА XIII в. начало план на урока 1 2 1. ТАТАРСКО НАШЕСТВИЕ И БОРБИ ЗА ТРОНА 2. ИВАЙЛО – „НАРОДНИЯТ ЦАР“ изобра- жения запомни мисли Филм Речник: Mеждуособици, Коломан, Михаил ІІ Асен, Константин Тих - Асен, Ивайло, Иван Асен III, Георги І Тертер, Хегемония. слайд 2

3 В. Възцаряването на Константин Тих (1257-1277)
1. ТАТАРСКО НАШЕСТВИЕ И БОРБИ ЗА ТРОНА A. Mеждуособнци и упадък. Цар Коломан ( ) Докато големите европейски държави вървели към обе- динение, съсловни монархии и стопански възход, през втората половина на XIII в. България преживяла меж- дуособни борби и упадък. През 1241 г. цар Иван Асен ІІ бил наследен от малолет- ния си син Коломан. Коронясването му съвпаднало с нашествието на татарите в Централна Европа. Те опус- тошили селата и градовете в Северна България. Българското царство запазило целостта си, но попадна- ло под татарска зависимост. Разорението на държавата се отразило зле на вътрешната ѝ стабилност. През 1246 г. цар Коломан бил убит при заговор. Урок № 28 начало план на урока 1 България около 1260 г. 2 Б. Съседите на България се възползвали от кризата. Цар Михаил ІІ Асен ( ) На трона бил поставен Михаил ІІ Асен – друг малолетен син на цар Иван Асен ІІ. Съседите на България се възпол- звали от кризата.Унгария завладяла северозападните обла- сти, а Византия - част от Родопите, Тракия и Македония. Недоволството на болярите довело до нов заговор и убий- ството на цар Михаил ІІ Асен. изобра- жения запомни мисли В. Възцаряването на Константин Тих ( ) През 1257 г. аристокрацията избрала за цар болярина от Скопие Константин Тих. Той приел името Асен. Усили- ята на новия цар да заздрави държавата, нямали успех. Татарските набези и своеволията на болярите довели до едно от най-големите селски въстания в Европа начело с Ивайло. Филм България при Константин Тих слайд 3

4 Г. Цар Георги І Тертер. Пълна татарска хегемония
2. ИВАЙЛО – „НАРОДНИЯТ ЦАР“ A. Ивайло начело на борбата срещу татарите Византийските хронисти разказват, че Ивайло бил селянин. Вероятно произхождал от войнишкото съсловие с боен опит. Успял да увлече със себе си други обеднели селяни, като ги убедил, че Бог го е призовал да спаси народа си. През 1277 г. Ивайло събрал дружина и разбил няколко татарски отряда. Урок № 28 начало план на урока 1 Б. Ивайло срещу цар Константин Асен Разтревожен от популярността му, срещу него тръгнал самият цар Константин Асен, но пад- нал убит. Войскатана Ивайло обсадила Търново. Над България надвиснала нова заплаха – в страната навле- зли войските на възстановената Византия. В това тежко време бунтовникът Ивайло се помирил с болярите. Той се оженил за царицата и седнал на трона като законен цар. България около 1260 г. 2 В. Ивайло при татарите Докато се сражавал с татарите, византийците поставили на трона в Търново свой избранник – Иван Асен III. Ивайло бил изоставен от болярите и избягал при татарите, но бил убит. Смъртта му сло- жила край на въстанието – единственото в българската и европейскатаистория, при което личност без благороден произход заела владетелския престол. изобра- жения запомни Въстанието на Ивайло, 1277 г. мисли Филм Г. Цар Георги І Тертер. Пълна татарска хегемония След 1280 г. Българското царство още повече отслабнало. Новият цар Георги І Тертер ня- мал сили да се противопостави на татарите. Могъщите местни боляри водели самостоятел- на политика в своите владения, а татарите открито налагали своята воля в държавата. слайд 4

5 Съвременна художествена интерпретация на средновековна селска армия
През втората половина на XIII в. постигнатото от цар Иван Асен ІІ държавно могъщество рухнало. Този период преминал под знака на зависимост от татарите, вътрешна криза и беди за държавата и цялото българско общество. Ивайло – един обикновен човек от народа, за кратко заел царския престол. Урок № 28 начало план на урока 1 2 изобра- жения запомни мисли Филм слайд 5 Съвременна художествена интерпретация на средновековна селска армия

6 ... Да запомним ... 1 2 слайд 6 Урок № 28 начало план на урока мисли
... Да запомним ... Урок № 28 начало план на урока 1 2 изобра- жения запомни мисли Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
Разкажете за външните опасности и вътрешната обстановката в България от 1241 до 1277 г. Защо според вас станало възможно Ивайло да заеме българския престол? Години след смъртта на Ивайло неговото име се превърнало в легенда както в България, така и във Византия. В края на XIII в. се появил един „ЛъжеИвайло“, който искал да се бие срещу турците. Как си обяснявате тази популярност на народния водач? Урок № 28 начало план на урока 1 2 изобра- жения Междуособици за престола: Българският владетел Михаил Асен... умрял, ударен смър-тоносно от първия си братовчед Калиман със знанието и на някои жители на Търново... Но тъй като престолът останал без законен наследник, първенците се събрали на съвет и решили да приемат да ги управлява Константин, синът на Тих. Но за да стане властта му подходяща и за да изглежда, че царува според наследственото право, изпратили пратеничество при император Теодор да даде голямата си дъщеря... за съпруга на Тихо-вия син Константнин и да се омъжи за него законно, понеже била внучка на предишния български цар Иван Асен и подхождала за подобно властване. Византийска история, XIII в. запомни мисли Филм слайд 7

8 Филми Цар Коломан II Асен 4.01 мин. Цар Константин Тих Асен 10.16 мин.
Цар Константин Тих Асен мин. Урок № 28 "Ивайло“ мин. начало Въстанието на Ивайло - предаването История БГ мин. план на урока Ивайло (1964) (бг аудио) (част 1) мин. 1 2 изобра- жения запомни "Ивайло - селският цар" е поредният шедьовър от поредицата исторически картини от "Трежър". Картината е по възстано- вка на Веселин Чакъров и Калина Атанасова, нарису- вана от великолепния жи- вописец Румен Димитров.  мисли Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google