Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Стани богат СТАНИ ОТЛИЧНИК със знания.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Стани богат СТАНИ ОТЛИЧНИК със знания."— Препис на презентация:

1 стани богат СТАНИ ОТЛИЧНИК със знания

2 ПРАВИЛА НА ИГРАТА Въпросите са 15
Всеки от тях носи определен брой точки Избери отговора, като кликнеш върху бутончето пред него При грешен отговор играта приключва

3 ЖОКЕРИ Жокерите са 3 Попитай свой съученик
50 на 50 – за да го използваш, кликни върху картинката с жокера, която се намира над таблото с точките Помощ от класа с гласуване за правилния отговор

4 СТАНИ ОТЛИЧНИК Нека играта да започне СЕГА!

5 В) цар Петър Б) княз Борис Първи Г) хан Крум
Кой управлявал България след Симеон Велики? А) цар Самуил В) цар Петър следващ въпрос Б) княз Борис Първи Г) хан Крум

6 В) 10-г.мирен договор Г) 35-г.мирен договор Б) не воювал с Византия
Защо времето на цар Петър било наречено мирно? следващ въпрос А) 30-г.мирен договор В) 10-г.мирен договор Г) 35-г.мирен договор Б) не воювал с Византия

7 В) неспокойно Б) спокойно Г) богато Управлението на цар Петър било:
А) мирно В) неспокойно Б) спокойно следващ въпрос Г) богато

8 В) боляри Г) отшелници Б) богомили
Най-близките помощници на царя в управлението се наричат: следващ въпрос А) еретици В) боляри Г) отшелници Б) богомили

9 В) цар Самуил Г) Иван Рилски Б) цар Петър
Църквата да стане опора на всички хора и да се помага на нуждаещите се проповядвал следващ въпрос А) Богомил В) цар Самуил Г) Иван Рилски Б) цар Петър

10 В) обикалял страната Г) живеел при царя Б) пращал духовници
Как Иван Рилски показвал учението си? следващ въпрос А) с личен пример В) обикалял страната Г) живеел при царя Б) пращал духовници

11 В) Черепишки манастир Г) Клисурски манастир Б) Бачковски манастир
Коя светиня на българите основал Иван Рилски? следващ въпрос А) Рилски манастир В) Черепишки манастир Г) Клисурски манастир Б) Бачковски манастир

12 В) обединяват с Б) противопоставят на Г) покоряват на
Богомилството е учение, което призовава всички да се църквата, царя, болярите. следващ въпрос В) обединяват с А) съгласяват с Б) противопоставят на Г) покоряват на

13 В) България Б) държавата Г) Европа
Еретик е човек, който се отклонява от правилата на : следващ въпрос А) християнството В) България Б) държавата Г) Европа

14 В) Богомил Г) Василий Б) Самуил След смъртта на Петър цар станал:
следващ въпрос А) Иван Рилски В) Богомил Г) Василий Б) Самуил

15 В) Охрид Б) Велики Преслав Г) Фанагория
За столица на България цар Самуил избрал: следващ въпрос А) София В) Охрид Б) Велики Преслав Г) Фанагория

16 Българската войска била разбита при с.Ключ през
следващ въпрос А) 1014 г. В) 1004 г. Б) 1024 г. Г) 1018 г.

17 В) повече от 3 десетилетия
Битките между цар Самуил и Василий продължили: следващ въпрос А) няколко години В) повече от 3 десетилетия Б) повече от 10 години Г) били само две

18 Г)Ослепител на българите
Как е наречен император Василий заради жестокостта си? следващ въпрос А) Злия В) Българоосакатител Б) Българоубиец Г)Ослепител на българите

19 България пада под византийска власт през :
България пада под византийска власт през : А) 1014 г. В) 917 г. Г) 865 г. Б) 1018 г.

20 Победител!!!

21 Върни се към играта!!! В) цар Петър Г) хан Крум
Кой управлявал България след Симеон Велики? В) цар Петър Г) хан Крум

22 Върни се към играта!!! Б) не воювал с Византия
Защо времето на цар Петър било наречено мирно? А) 30-г.мирен договор Б) не воювал с Византия

23 Върни се към играта!!! В) неспокойно Б) спокойно
Управлението на цар Петър било: В) неспокойно Б) спокойно

24 Върни се към играта!!! Б) хан Кубрат А) хан Аспарух
Държавата Стара Велика България била създадена от: А) хан Аспарух Б) хан Кубрат

25 Върни се към играта!!! Г) Иван Рилски
Църквата да стане опора на всички хора и да се помага на нуждаещите се проповядвал А) Богомил Г) Иван Рилски

26 Върни се към играта!!! В) обикалял страната
Как Иван Рилски показвал учението си? А) с личен пример В) обикалял страната

27 Върни се към играта!!! Б) Бачковски манастир
Коя светиня на българите основал Иван Рилски? А) Рилски манастир Б) Бачковски манастир

28 Върни се към играта!!! Б) противопоставят на Г) покоряват на
Богомилството е учение, което призовава всички да се църквата, царя, болярите. Б) противопоставят на Г) покоряват на

29 Върни се към играта!!! Г) Европа
Еретик е човек, който се отклонява от правилата на : А) християнството Г) Европа

30 Върни се към играта!!! Б) Самуил След смъртта на Петър цар станал:
А) Иван Рилски Б) Самуил

31 Върни се към играта!!! В) Охрид
За столица на България цар Самуил избрал: А) София В) Охрид

32 Върни се към играта!!! Българската войска била разбита при с.Ключ през А) 1014 г. Г) 1018 г.

33 В) повече от 3 десетилетия
Върни се към играта!!! Битките между цар Самуил и Василий продължили: В) повече от 3 десетилетия Б) повече от 10 години

34 Г) Ослепител на българите
Върни се към играта!!! Как е наречен император Василий заради жестокостта си? Г) Ослепител на българите Б) Българоубиец

35 Върни се към играта!!! В) 917 г. Б) 1018 г.
България пада под византийска власт през: В) 917 г. Б) 1018 г.

36 КРАЙ НА ИГРАТА!!!


Изтегли ppt "Стани богат СТАНИ ОТЛИЧНИК със знания."

Сходни презентации


Реклама от Google