Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Цар Петър и цар Самуил Човекът и обществото, 3 клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "Цар Петър и цар Самуил Човекът и обществото, 3 клас"— Препис на презентация:

1 Цар Петър и цар Самуил Човекът и обществото, 3 клас
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

2 Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София
Цар Петър Управление – 969 г. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

3 Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

4 мир с Византия. Българският цар и внучката на византийския
927 г. – сключен 30-годишен мир с Византия. Българският цар и внучката на византийския император – Мария, се оженили. В чест на мира тя приела ново име – Ирина, означаващо мир. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

5 БУНТ – силен протест срещу властта, изразен мирно или с оръжие.
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

6 БОГОМИЛИ – вярвали, че само човешката душа е
дело на Доброто (Бога), а тялото, видимият свят с Църквата и управниците са дело на Злото. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

7 Печат на цар Петър Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

8 ОТШЕЛНИЦИ – монаси, които се усамотявали далеч
от хората и прекарвали живота си в пост и молитва към Бог. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

9 Свети Иван Рилски Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

10 Срещата между цар Петър и Св. Иван Рилски в планината
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

11 Рилският манастир отвън
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

12 Рилският манастир отвътре
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

13 Смъртта на цар Петър Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

14 Цар Самуил Управление 997 – 1014 г.
Управление – 1014 г. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

15 Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

16 Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

17 Битката при с. Ключ – 1014 г. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

18 Умиращият цар Самуил и ослепените му бойци
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

19 завладели столицата Охрид.
1018 г. – византийците завладели столицата Охрид. България паднала под византийска власт. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

20 Самуиловата крепост днес
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

21 а/ 30-годишен мир с Византия – 927 г.; б/ богомили;
ПЛАН НА УРОКА Цар Петър: а/ 30-годишен мир с Византия – 927 г.; б/ богомили; в/ Св. Иван Рилски. 2. Цар Самуил: а/ битката при с. Ключ – 1014 г.; б/ България под византийска власт – 1018 г. Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София

22 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Анна Господинова, ЧОУ “Веда”, София


Изтегли ppt "Цар Петър и цар Самуил Човекът и обществото, 3 клас"

Сходни презентации


Реклама от Google