Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Урок № 27 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ за шести клас 1 2 3 запомни изобра- жения 6.клас Филм слайд 1

2 БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II
Раздел: Средновековият свят (XII - XV в.). Българската държава XII - XIV в. Урок № 27 БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР ИВАН АСЕН II начало план на урока 1 2 3 1. ВРЕМЕНЕН УПАДЪК НА БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО 2. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ВОЕННИ УСПЕХИ НА ЦАР ИВАН АСЕН II ( ) 3. ДУХОВЕН И СТОПАНСКИ РАЗЦВЕТ НА БЪЛГАРИЯ запомни изобра- жения Филм Речник: Узурпатор, Битката при Клокотница, Църквата "Св. Четиридесет мъченици“, Грамота (хрисовул), Патриаршия. слайд 2

3 Б. Преодоляване на кризата
1. ВРЕМЕНЕН УПАДЪК НА БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО A. Узурпатора Борил ( ) След гибелта на цар Калоян (1207) в България настъпила политическа неста- билност. Престола в Търново заел пле- менникът му Борил, който стоял в осно- вата на заговора. Държавното единство, изградено с уси- лията на първите Асеневци, рухнало. Силни боляри в Родопската област и Македония се отделили от централната власт като самостоятелни владетели. Унгарското кралство завоювало северозападните земи, а Латинската империя – Пловдивската област. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 запомни Б. Преодоляване на кризата Кризата била преодоляна, когато от изгнание в руските земи се за- върнал законният наследник на трона Иван – синът на цар Асен І. През 1218 г. с подкрепата на ари- стокрацията той свалил узурпатора Борил от престола. изобра- жения Филм слайд 3 Иван Асен II

4 В. България на три морета
2. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И ВОЕННИ УСПЕХИ НА ЦАР ИВАН АСЕН II ( ) A. По пътя на мирни договори и династични бракове Новият владетел от Асеневата династия проявил качества на блестящ държавник и дипломат. Той предпочел да укрепи царството не със силата на меча, а по пътя на мирни договори и династични бракове. Чрез женитбата му с унгарската принцеса Анна-Мария България си върнала северозападните земи. Царят сключил мир и с Епирската гръцка държава, която се стремяла да възстанови Византия. Отслабената Латинска империя сама потърсила съюз с Иван Асен II, скрепен чрез годежа на една от дъщерите му с престолонаследника Балдуин ІІ. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 Б. Битката при Клокотница (1230) Разтревожен от засилването на България, епирският деспот Теодор Комнин самоволно нарушил мира и нахлул в българската територия. На 9 март 1230 г. при Клокотница (до днешния гр.Хасково) цар Иван Асен пресрещнал войската му с окачения на копие писмен договор. В ожесточе- ната битка епирците претърпели тежко поражение. Българският владетел пленил Теодор Комнин и се- мейството му, но освободил войниците. Тази рядка за епохата хуманност към противника му спечелила уважението на съвременниците. запомни изобра- жения В. България на три морета След 1230 г. Българското царство се разпростряло до Черно, Бяло и Адриатическо море. В памет на победата била създадена колона с над- пис, която стои и днес в църквата „Св. 40 мъче- ници“ във Велико Търново. Филм слайд 4

5 A. Въздигане на Българската църква
3. ДУХОВЕН И СТОПАНСКИ РАЗЦВЕТ НА БЪЛГАРИЯ A. Въздигане на Българската църква През 1235 г. благодарение на отличната дип ломация на цар Иван Асен ІІ Българската църква отново била въздигната в патриар- шия на събор на всички православни църкви. Владетелят дарявал щедро манастирите и издигал нови храмове. Столицата Търново се превърнала в един от водещите центрове на православния свят. Църквата "Св. Четиридесет мъченици"  Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 Б. Икономически разцвет Мирът и стабилността в държавата спомогнали за оживяване на земеделието, занаятите и търговията. Царят насърчавал търговския обмен с Дубровник и италианските търговски републики чрез специални грамоти. Започнали да се секат златни монети. запомни изобра- жения Филм слайд 5 Дубровнишката грамота Златна монета на цар Иван АсенII

6 Църквата "Св. Четиридесет мъченици"
... Да запомним ... Цар Иван Асен ІІ превърнал Българското царство в най-силната държава на Балканския полуостров. След 1230 г. границите ѝ опрели на Черно, Бяло и Адриатическо море. Управлението на този владетел било един от най- успешните и плодотворни периоди в историята на средновековна България. Урок № 27 начало план на урока 1 Църквата "Св. Четиридесет мъченици"  2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 ... Помислете, обсъдете, проучете ...
Обяснете как цар Иван Асен II уредил отношенията на България със съседите. Ползвайте картата. Защо царят водил битката при Клокотница? Какви били последиците от нея за позициите на България в Европейския югоизток? Като имате предвид средствата за решаване на конфликти и за издигане на държавите в средновековна Европа, дайте своята оценка за личността на Иван Асен II. Урок № 27 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм слайд 7 Иван Асен II

8 Филми Урок № 27 История BG - цар Иван Асен II. Борил - слабият цар мин. История BG - цар Иван Асен II мин. "Минало в минути" 5 факта за цар Иван Асен II мин. Цар Иван Асен II - YouTube мин. Битката при Клокотница г ч.40 мин. Клокотница - битката, която променя Балканите мин. Разказ за църквата " Св. 40 мъченици" във Велико Търново мин. Църквата на всички българи - "Св. 40 мъченици« мин. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ"

Сходни презентации


Реклама от Google