Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Конвенция за правата на детето

Сходни презентации


Презентация по темата: "Конвенция за правата на детето"— Препис на презентация:

1 Конвенция за правата на детето
Децата се раждат с основни свободи и права Автор: Светла Манова, СОУ К. Шапкарев, Благоевград Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на принципите на образованието за развитие в българското училище” с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Non-State Actors and Local Authorities in Development, Договор № DCI-NSAED/2009/

2 Тема:Правата на детето
Цел на урока:Запознаване,осмисляне и усвояване основните права на детето.

3

4 В древността детето е приемано като собственост на бащата,който е имал пълно пра
во да го използва за работа или размяна,да му налага всякакъв вид наказания. През Средновековието има данни за детеубийства,за изоставяне на новородени с недъзи и използването на малки деца като жертви в религиозни ритуали. През 17 век-Коменски защитава правото на всички деца да получават образование и възпитание и казва,че училищата са “работилници за хора”.

5 През 18 век момичетата продължават да са дискриминирани по пол
През 18 век момичетата продължават да са дискриминирани по пол.Във Франция и Италия раждането на момиче се е приемало като тра- гично събитие. През 19 век децата продължават да нямат права. В началото на 20 век на детето започва да се гледа като на равноправни личности,които имат права: - да бъдат уважавани; - да живеят щастливо;

6 -да развиват способностите си ; -да придобиват знания и сръч-
ности,които ще са им полезни в живота. Декларация за правата на децата: 1924- Женева 1942-ООН-САЩ 1955-България ; год.; 1989год.

7 Децата са: по-уязвими към условията на живот;
по-засегнати от действията на правителствата. -нямат изборен глас. - уязвими от експлоатация и злоупотреби.

8 Член 24 Децата имат право на най-висок здравен стандарт и на достъп до медицински грижи.

9

10 Член 27. Децата имат право на жизнен стандарт за тяхното физическо,душевно,духовно, морално и социално развитие.Родители те имат отговорност да осигурят на децата си подходящо жизнено равнище.

11

12 Член 28. Децата имат право на образование. Дисциплината в училище
трябва да бъде в съответствие с правата и достойнството на детето.

13

14 Член 30 Децата имат правото да изповядват своята култура, религия
и език.

15 Член 31. Децата имат право на почивка,свободно време,занимание и
участие в културни прояви и спорт.

16

17 Член 32. Децата имат право да бъдат защитени от експлоатация и
експлоатация и участие в работа, която заплашва тяхното здраве, образование и развитие.

18

19 Член 33. Децата имат право на защита от употреба на наркотици и
на защита от употреба на наркотици и участие в тяхното разпространение.

20 Член 38. Децата под 15 год. не трябва да имат пряко участие във
въоръжени конфликти.

21 Децата от цял свят 1.Тъй като моето семейство живее далече от
здравния център,когато бях малък никога не ме ваксинираха.Сега съм на 8 години и страдам от полиомиелит. 2.Моите братя посещават местното училище,но аз съм единствената дъщеря и семейството ми има нужда от помощ вкъщи.Затова не мога да ходя на училище.Аз съм на 7 години.

22 Децата от цял свят 3. Аз съм на16 години и ходя на училище
3. Аз съм на16 години и ходя на училище всеки ден.Когато се връщам у дома,помагам на родителите си в магазина до вечерта. След това вечерям,измивам чиниите и гледам по-малките си брат и сестра,докато родители- те ми свършат работата в магазина.След като малките заспят,аз се опитвам да си приготвя домашните работи,но съм твърде уморен и просто заспивам.

23 Децата от цял свят 4. Аз съм на 9 години и семейството ми няма много пари.Живеем в две малки стаи.Водата сме принудени да носим от кладенец на един километър от дома. Къщите в нашето село нямат вътрешни тоалетни и затова използваме една яма в края на нашата улица.

24 Децата от цял свят 5.Аз съм на 13 години и страната ни води бойни действия през границата с друга страна в продължение на три години.Един капитан от армията дойде у дома и ми каза,че тъй като съм голям и силен,трябва да вляза в армията и да се бия за своята страна.

25 Децата от цял свят 6.Аз съм на 10 години и говоря на език,на който винаги са говорили майка ми и баща ми,и дядо ми,и цялото ми семейство.В местното училище никой от учителите не говори на моя език.Не ми разрешават и на мен да говоря на него-те казват,че ние трябва да се научим да говорим на техния език.

26 Децата от цял свят 7. Аз започнах да работя във фабрика за килими по 12 часа на ден,когато бях на 9 години.Сега съм на 12 и собственикът на фабриката иска да работя даже повече часове всеки ден.

27 Децата от цял свят 8. Аз съм на 15 години и живея в голям град.Много от приятелите ми дишат лепило и пият забранени за деца енергийни напитки.Аз опитах и от двете неща и сега ги правя почти всеки ден.Понякога полицията ни гони от местата,където се срещаме.

28 Януш Корчак

29 Януш Корчак Педиатър, писател и радиоводещ “Крал Матиуш Първи”
Треблинка


Изтегли ppt "Конвенция за правата на детето"

Сходни презентации


Реклама от Google