Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Защо съм против въвеждане на портфолио?

Сходни презентации


Презентация по темата: "Защо съм против въвеждане на портфолио?"— Препис на презентация:

1 Защо съм против въвеждане на портфолио?
Защо съм против въвеждане на портфолио?

2 Уточнение В България предстои въвеждане на портфолио, което е заимствано от други образователни системи. Да проследим защо се прави в две от тях. В Русия Изисква се със Закон и помага на кандидатстващия в учебно заведение да предяви своите постижения В Англия Портфолиото е част от пакета документи при кандидатстване в университет

3 В Русия Правителството предлага концепция от г. , с която въвежда профилно обучение. Тя проследява и отчита условията за развитие,интересите, способностите, склонностите, здравето, професионалните намерения на ученика. За да помогне на ученика да се самоопредели, самооцени и предяви своите достижения, законът изисква представяне на портфолио при постъпване в учебно заведение.

4 Портфолиото в Русия Въвежда се от I клас;
Портфолиото в Русия Въвежда се от I клас; Обсъжда се на родителска среща с родителите и се уточняват изисквания, цел, структура и възможности родителят да откаже изработването му; Съобразено е с възрастовите особености на ученика и родителят е заинтересован детето да се справи със задачата;

5 Защо съм против портфолиото в България?
Няма нормативен документ, изискващ изработването му; Не е ясно защо се прави; Не е уточнено за кого се прави : За учениците; За родителите; За училището; За чиновниците от МОМН и РИО.

6 Защо съм против портфолиото в България?
Хрумването на чиновниците не допринася за: Мотивиране на учениците да учат; Подобряване на условията за учене, както и повишаване на резултатите от ОВП; Не развива силните страни на ученика; Не помага за формиране на житейски умения у ученика; Не развива възможностите за професионален избор; Не е средство за самооценка на ученика; Решаването на нито един от крещящите проблеми в образованието.

7 Защо съм против портфолиото в България?
Учителят за пореден път е натоварен с: Излишна и необоснована бумащина, тъй като в образователната ни система нито е предвидено, нито е нормативно изискуемо изработването му; Излишен и никому ненужен труд; Изработване на фалшиви доказателства, че работи нещо, което всъщност е безполезно; Работа, която няма да подобри системата, респективно постиженията на учениците; Хабене на хартия и консумативи; Хабене на ценно време, което определено може да използва по разумен начин;

8 Защо съм против портфолиото в България?
От учителя за пореден път се изисква: Да изпълнява безумни решения, взети от чиновници, непознаващи /неотчитащи нуждите, интересите възможностите на учениците; Да работи безвъзмездно и за сметка на времето си за подготовка на уроци, на почивка, на лично време; Да покаже с една много трудоемка форма напредъка на детето пред собствените му родители или чиновници; Чрез работата си да оправдава хаотични и ситуативни административни хрумвания и налагания.

9 Крайно време е: Административната йерархия на образователната система да предложи на учителите: Разумна система за напредъка на двете големи общности в училище – ученици и учители; Разумни промени и нововъведенията, които се правят обосновано и хармонично с някакви принципи; Разумни учебни програми, разумни образователни изисквания, подходящи учебници, подходяща база; Доверие. Дали и кога образователната система ще функционира с доверието на всички ползващи я? Достойно заплащане, а не подаяния.

10 Крайно време е: Административната йерархия на образователната система в България, както и всичките и ползватели да осъзнаят: Дължат и доверие, и достойно заплащане на професионалистите, т.е. българските учители.

11 ОУ “Любен Каравелов”, град Попово,
Това са моите виждания и разбирания относно въвеждането на портфолио в България. За да ги систематизирам, съм използвала мнения на учители от моето училище ОУ “Любен Каравелов”, град Попово, както и от цяла България, споделени в Диляна Димова – Главен учител, НЕ ОУ “Любен Каравелов”, гр. Попово


Изтегли ppt "Защо съм против въвеждане на портфолио?"

Сходни презентации


Реклама от Google