Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА ДЕЦА НА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА ДЕЦА НА."— Препис на презентация:

1 СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 5 И 11 ГОДИНИ Януари 2018 г.

2 МЕТОДОЛОГИЯ Източник: Метод на регистрация: Представителност:
Instant Panel Technologies, Панел Нашето Мнение Национално представителен за населението на възраст 18+ панел Метод на регистрация: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Представителност: Национално представително за родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 г. проучване Обем на извадката: 502 ефективни интервюта Период на провеждане: 11-13 януари 2018 г. Размер на стохастичната грешка: Абсолютна максимална грешка ± 4.4 при 50% дялове Забележка: в таблиците, представящи социално-демографски профили категориите, отбелязани със ** не предоставят надеждна база за анализ.

3 РАЗГОВОРИ С ДЕТЕТО НА ТЕМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО Вие лично някога разговаряли ли сте с някое от децата си как да се предпази от сексуално посегателство, независимо дали в отделен разговор или като част от разговор на тема сексуално възпитание? Мислейки си за разговора с детето ви, кое от следните твърдения най-добре отразява вашия опит? Ако сте провеждали такъв разговор повече от веднъж, моля отговорете за последния път. База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 г. (n=502) База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

4 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ВИЕ ЛИЧНО НЯКОГА РАЗГОВАРЯЛИ ЛИ СТЕ С НЯКОЕ ОТ ДЕЦАТА СИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ОТДЕЛЕН РАЗГОВОР ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ РАЗГОВОР НА ТЕМА СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % Да, разговарял съм Не, не съм разговарял Пол Мъж 43.6 38 49 43 57 Жена 56.4 62 51 53 47 Възраст Под 34 г. 26.1 20 32 37 63 35-44 г. 59.4 56 52 48 45+ г. 14.5 17 12 44 Образо-вание Висше 40 Средно 49.2 54 Основно и по-ниско 7.2 9 5 64 36 Местоживеене Столица (град) 24.9 26 24 50 Областен център 44.4 41 45 55 Друг град 20.1 22 18 46 Село 10.6 11 Етнос Българин 91.2 94 88 Турчин 4.8 3 6 33 67 Ром 2.8 2 Друго 1.2 * 100

5 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ВИЕ ЛИЧНО НЯКОГА РАЗГОВАРЯЛИ ЛИ СТЕ С НЯКОЕ ОТ ДЕЦАТА СИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ОТДЕЛЕН РАЗГОВОР ИЛИ КАТО ЧАСТ ОТ РАЗГОВОР НА ТЕМА СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % Да, разговарял съм Не, не съм разговарял Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 79 81 48 52 Две + деца (5-11 г.) 19.7 21 19 Деца на: 5-7 години 48.8 32 65 68 8-11 години 63.7 82 46 63 37 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 7 10 41 59 Женен, съжителство без брак 85.7 87 85 49 51 Разведен/вдовец 5.6 6 5 54 Домакински доход До 600 лв. 13.1 12 14 44 56 лв. 22.1 20 24 45 55 лв. 22.5 27 18 58 42 лв. 16.7 15 лв. 9.8 11 8 57 43 Над 3001 лв. 4.0 3 40 60 Отказ 11.8

6 Социално-демографски показатели Структура на извадката
МИСЛЕЙКИ СИ ЗА РАЗГОВОРА С ДЕТЕТО ВИ, КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ НАЙ-ДОБРЕ ОТРАЗЯВА ВАШИЯ ОПИТ? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален %* Беше един от най-трудните разговори** Беше относително труден разговор** Разговорът не беше много труден Разговорът изобщо не беше труден Пол Мъж 43.6 27 28 43 40 3 13 45 39 Жена 56.4 73 72 57 60 5 21 37 Възраст Под 34 г. 26.1 18 19 20 4 35-44 г. 59.4 64 65 66 59 42 35 45+ г. 14.5 14 15 34 46 Образо-вание Висше 55 52 Средно 49.2 36 56 47 22 31 Основно и по-ниско 7.2 9 7 30 Местоживеене Столица (град) 24.9 23 29 25 16 44 Областен център 44.4 48 6 Друг град 20.1 Село 10.6 12 54 Етнос Българин 91.2 91 97 94 17 41 38 Турчин 4.8 * 1 50 Ром 2.8 2 33 Друго 1.2 *База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

7 Социално-демографски показатели Структура на извадката
МИСЛЕЙКИ СИ ЗА РАЗГОВОРА С ДЕТЕТО ВИ, КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ НАЙ-ДОБРЕ ОТРАЗЯВА ВАШИЯ ОПИТ? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален %* Беше един от най-трудните разговори** Беше относително труден разговор** Разговорът не беше много труден Разговорът изобщо не беше труден Беше относително-но труден разговор** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 73 79 81 4 18 40 39 Две + деца (5-11 г.) 19.7 27 21 19 6 41 35 Деца на: 5-7 години 48.8 36 29 33 5 8-11 години 63.7 82 86 80 17 42 37 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 9 22 28 44 Женен, съжителство без брак 85.7 84 93 83 43 Разведен/вдовец 5.6 7 2 13 20 53 Домакински доход До 600 лв. 13.1 14 55 лв. 22.1 лв. 22.5 30 52 24 лв. 16.7 12 3 49 лв. 9.8 32 46 Над 3001 лв. 4.0 38 Отказ 11.8 * 10 15 *База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

8 ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОРА
Колко голямо беше детето ви, когато разговаряхте с него за опасността от сексуално посегателство и как да се предпази? Ако сте провеждали такъв разговор повече от веднъж, моля, отговорете на каква възраст беше детето ви когато говорихте последно на тази тема. База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

9 ЗАСЕГНАТИ ТЕМИ В РАЗГОВОРА С ДЕТЕТО
Какви теми засегнахте в разговора? (спонтанен отговор, повече от един възможен отговор) *Повече от един възможен отговор. База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

10 ЗАСЕГНАТИ ТЕМИ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА ДЕЦАТА
Какви теми засегнахте в разговора? (спонтанен отговор, повече от един възможен отговор) Възраст на детето при провеждане на разговора: 4-6 години (35)** Насилие - че има хора, които не са добри/могат да упражнят (сексуално) насилие 77.1 Поставяне на граници 42.9 Споделяне и помощ 37.1 Добро и лошо докосване 25.7 За интимните части 20.0 Сексуални и репродуктивни въпроси - «откъде идват бебетата» За опасностите в интернет 14.3 Сексуално възпитание - за отношения със срещуположния пол 8.6 За половото съзряване на тялото 5.7 Възраст на детето при провеждане на разговора: 7-8 години (83) Насилие - че има хора, които не са добри/могат да упражнят (сексуално) насилие 79.5 Споделяне и помощ 56.6 Поставяне на граници 32.5 За опасностите в интернет 31.3 Сексуални и репродуктивни въпроси (откъде идват бебетата) 21.7 За интимните части 19.3 Добро и лошо докосване 16.9 Сексуално възпитание - за отношения със срещуположния пол 12.0 За половото съзряване на тялото 10.8

11 ЗАСЕГНАТИ ТЕМИ В РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА ДЕЦАТА (cont.)
Какви теми засегнахте в разговора? (спонтанен отговор, повече от един възможен отговор) Възраст на детето при провеждане на разговора: 9-10 години (95) Насилие - че има хора, които не са добри/могат да упражнят (сексуално) насилие 67.4 За опасностите в интернет 48.4 Споделяне и помощ 42.1 Поставяне на граници 36.8 Добро и лошо докосване 20.0 Сексуално възпитание - за отношения със срещуположния пол 18.9 Сексуални и репродуктивни въпроси - «откъде идват бебетата» 15.8 За половото съзряване на тялото 11.6 За интимните части 10.5 Възраст на детето при провеждане на разговора: 11 години (32)** Насилие - че има хора, които не са добри/могат да упражнят сексулано насилие… 78.1 За опасностите в интернет 59.4 Споделяне и помощ 28.1 Поставяне на граници 21.9 За половото съзряване на тялото Сексуално възпитание - за отношения със срещуположния пол Сексуални и репродуктивни въпроси - «откъде идват бебетата» 15.6 Добро и лошо докосване 12.5 За интимните части 6.3

12 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ТЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА ЗА СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО Социално-демографски показатели Вертикален % Структура на извадката Насилие Споделяне и помощ Опасностите в интернет Поставяне на граници Добро и лошо докосване ** Сексуални и репродуктивни теми ** Сексуално и здравно възпитание ** За интимните части ** Полово съзряване на тялото ** Пол Мъж 43.6 39 34 33 35 27 26 31 Жена 56.4 61 66 67 65 73 74 69 Възраст Под 34 г. 26.1 22 23 18 15 11 13 17 35-44 г. 59.4 64 63 62 45+ г. 14.5 14 20 12 16 21 Образо-вание Висше 48 50 56 51 49 43 52 Средно 49.2 41 44 57 47 32 45 Основно и по-ниско 7.2 7 3 5 4 9 Местоживеене Столица (град) 24.9 25 29 28 Областен център 44.4 38 46 Друг град 20.1 24 Село 10.6 10 8 Етнос Българин 91.2 95 97 98 100 Турчин 4.8 2 * Ром 2.8 1 Друго 1.2

13 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ТЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА ЗА СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО Социално-демографски показатели Вертикален % Структура на извадката Насилие Споделяне и помощ Опасностите в интернет Поставяне на граници Добро и лошо докосване ** Сексуални и репродуктивни теми ** Сексуално и здравни възпитание ** За интимните части ** Полово съзряване на тялото ** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 79 83 81 91 80 84 86 Две + деца (5-11 г.) 19.7 21 17 19 9 20 16 14 Деца на: 5-7 години 48.8 32 30 23 36 26 31 24 29 8-11 години 63.7 90 87 77 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 8 6 10 7 5 Женен, съжителство 85.7 88 82 Разведен/вдовец 5.6 4 2 13 3 Домакински доход До 600 лв. 13.1 12 11 лв. 22.1 22 27 лв. 22.5 37 45 лв. 16.7 15 лв. 9.8 Над 3001 лв. 4.0 1 * Отказ 11.8

14 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ТЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА ЗА СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО Социално-демографски показатели Хоризонтален %* Структура на извадката Насилие Споделяне и помощ Опасностите в интернет Поставяне на граници Добро и лошо докосване ** Сексуални и репродуктивни теми ** Сексуално и здравни възпитание ** За интимните части ** Полово съзряване на тялото ** Пол Мъж 43.6 76 39 34 31 19 13 11 10 Жена 56.4 74 48 42 36 22 15 Възраст Под 34 г. 26.1 82 51 35 27 20 12 35-44 г. 59.4 75 45 18 16 45+ г. 14.5 63 46 24 17 Образо-вание Висше 47 37 Средно 49.2 70 44 Основно и по-ниско 7.2 87 9 4 Местоживеене Столица (град) 24.9 67 43 38 41 21 Областен център 44.4 32 14 Друг град 20.1 Село 10.6 88 23 8 Етнос Българин 91.2 40 Турчин 4.8 25 * Ром 2.8 33 Друго 1.2 *База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

15 Социално-демографски показатели Структура на извадката
ТЕМИ, ЗАСЕГНАТИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗГОВОРА ЗА СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО Социално-демографски показатели Хоризонтален %* Структура на извадката Насилие Споделяне и помощ Опасностите в интернет Поставяне на граници Добро и лошо докосване ** Сексуални и репродуктивни теми ** Сексуално и здравни възпитание ** За интимните части ** Полово съзряване на тялото ** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 74 46 40 34 22 19 16 15 12 Две + деца (5-11 г.) 19.7 76 37 35 8 18 10 Деца на: 5-7 години 48.8 42 28 38 13 9 8-11 години 63.7 43 33 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 94 50 44 17 11 Женен, съжителство 85.7 45 20 14 Разведен/вдовец 5.6 60 27 67 7 Домакински доход До 600 лв. 13.1 83 24 41 лв. 22.1 32 лв. 22.5 71 53 47 26 лв. 16.7 73 лв. 9.8 79 54 39 4 Над 3001 лв. 4.0 88 25 * Отказ 11.8 63 30 *База: всички родители/настойници заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245)

16 КОИ ГРУПИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ОТГОВОРНОСТТА ДА ГОВОРЯТ С ДЕЦАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години (n=502) База: всички родители/настойници, заявили, че лично са провеждали такъв разговор с детето (n=245) *Повече от един възможен отговор.

17 Социално-демографски показатели Структура на извадката
КОИ ГРУПИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ОТГОВОРНОСТТА ДА ГОВОРЯТ С ДЕЦАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % Майката Бащата Училището Извънкласни групи Църквата Техните приятели Пол Мъж 43.6 42 44 41 33 52 47 89 64 13 14 12 Жена 56.4 58 56 59 67 48 53 95 90 72 20 10 11 Възраст Под 34 г. 26.1 26 25 18 21 92 66 8 9 35-44 г. 59.4 60 55 57 94 91 68 16 45+ г. 14.5 19 88 78 22 15 Образо-вание Висше 46 40 98 97 74 Средно 49.2 49 85 17 Основно, по-ниско 7.2 6 2 3 81 61 Местоживеене Столица (град) 24.9 27 31 37 36 93 76 Областен център 44.4 38 Друг град 20.1 23 Село 10.6 5 7 87 79 62 Етнос Българин 91.2 71 Турчин 4.8 4 * Ром 2.8 1 86 29 Друго 1.2 83 База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години (n=502)

18 Социално-демографски показатели Структура на извадката
КОИ ГРУПИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ОТГОВОРНОСТТА ДА ГОВОРЯТ С ДЕЦАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО? Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % Майката Бащата Училището Извънкласни групи Църквата Техните приятели Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 80 82 85 86 93 90 70 18 13 12 Две + деца (5-11 г.) 19.7 20 15 14 94 65 9 8 Деца на: 5-7 години 48.8 48 47 43 40 92 88 67 17 11 8-11 години 63.7 64 63 69 91 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 6 7 3 68 5 Женен, съжителство 85.7 Разведен/вдовец 5.6 2 71 4 Домакински доход До 600 лв. 13.1 77 59 лв. 22.1 23 21 24 95 66 16 лв. 22.5 22 74 лв. 16.7 лв. 9.8 10 96 100 27 Над 3001 лв. 4.0 Отказ 11.8 97 База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години (n=407)

19 ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО – ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО Моля, посочете възрастта, на която децата трябва да се запознаят със съответната тема/да им бъде говорено по нея. Темата за поставянето на граници с други хора - че не всеки може да ги прегръща, целува, пощипва, гъделичка, докосва на определени места. Че могат да кажат 'НЕ' ако някой или нещо ги притеснява. Темата за интимните части - кои части от тялото са интимни и как се наричат База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години

20 Темата "откъде идват бебетата", сексуални и репродуктивни въпроси
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО – ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО Моля, посочете възрастта, на която децата трябва да се запознаят със съответната тема/да им бъде говорено по нея. Темата за споделянето - с кои възрастни да споделят и да потърсят помощ (родители, учители, други), ако нещо ги притеснява Темата "откъде идват бебетата", сексуални и репродуктивни въпроси База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години

21 Информация, че има хора, които могат да малтретират сексуално деца
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО – ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО Моля, посочете възрастта, на която децата трябва да се запознаят със съответната тема/да им бъде говорено по нея. Информация, че има хора, които могат да малтретират сексуално деца Добро и лошо докосване - по кои части на тялото е приемливо да бъде докосвано, от кого и в какви ситуации База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години

22 ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО – ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО Моля, посочете възрастта, на която децата трябва да се запознаят със съответната тема/да им бъде говорено по нея. Темата за опасностите в интернет - рискове при общуване в интернет, споделяне на информация, снимки и т.н. База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години

23 ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО СПРЯМО ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО - ОБОБЩЕНИЕ База: всички родители/настойници на деца на възраст между 5 и 11 години

24 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «интимни части - кои части от тялото са интимни и как се наричат» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Пол Мъж 43.6 14 27 41 60 63 1 13 38 34 11 Жена 56.4 86 73 59 40 37 4 28 43 18 5 Възраст Под 34 г. 26.1 21 25 26 29 2 8 35-44 г. 59.4 71 67 57 56 61 3 24 23 45+ г. 14.5 7 17 15 12 49 Образо-вание Висше 50 44 35 42 20 Средно 49.2 51 55 16 9 Основно и по-ниско 7.2 10 33 22 Местоживеене Столица (град) 24.9 Областен център 44.4 52 45 39 Друг град 20.1 19 Село 10.6 * 47 Етнос Българин 91.2 94 93 90 82 Турчин 4.8 Ром 2.8 36 Друго 1.2 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

25 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «интимни части - кои части от тялото са интимни и как се наричат» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 86 76 84 78 3 20 43 24 7 Две + деца (5-11 г.) 19.7 14 16 22 2 26 33 27 9 Деца на: 5-7 години 48.8 64 60 46 44 45 4 39 8-11 години 63.7 50 56 63 70 74 19 41 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 11 8 5 18 23 Женен, съжителство без брак 85.7 87 79 25 Разведен/вдовец 5.6 * 6 21 Домакински доход До 600 лв. 13.1 10 15 34 32 лв. 22.1 лв. 22.5 лв. 16.7 51 17 лв. 9.8 29 Над 3001 лв. 4.0 30 40 Отказ 11.8 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

26 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «поставянето на граници» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Пол Мъж 43.6 24 36 43 70 68 3 34 20 6 Жена 56.4 76 64 57 30 32 8 46 7 2 Възраст Под 34 г. 26.1 22 33 21 5 35 11 35-44 г. 59.4 66 65 50 60 63 45 31 13 4 45+ г. 14.5 10 12 17 16 41 15 Образо-вание Висше 48 47 44 37 1 Средно 49.2 52 49 Основно и по-ниско 7.2 * 19 28 25 Местоживеене Столица (град) 24.9 23 9 Областен център 44.4 38 42 Друг град 20.1 Село 10.6 26 Етнос Българин 91.2 90 95 93 86 53 Турчин 4.8 Ром 2.8 14 29 Друго 1.2 0.5 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

27 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «поставяне на граници» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 69 83 78 84 74 5 42 35 13 3 Две + деца (5-11 г.) 19.7 31 17 22 16 26 9 34 39 10 Деца на: 5-7 години 48.8 66 57 38 8 47 8-11 години 63.7 59 55 71 40 14 4 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 11 7 6 50 30 2 Женен, съжителство без брак 85.7 79 88 89 37 Разведен/вдовец 5.6 46 29 Домакински доход До 600 лв. 13.1 41 15 12 лв. 22.1 24 23 45 лв. 22.5 18 21 32 48 лв. 16.7 36 1 лв. 9.8 27 Над 3001 лв. 4.0 * 25 20 Отказ 11.8 19 44 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

28 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «сексуално и репродуктивно здраве – откъде идват бебетата» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год. Пол Мъж 43.6 22 36 41 50 56 1 20 35 28 12 Жена 56.4 78 64 59 44 2 39 7 Възраст Под 34 г. 26.1 * 29 23 21 13 35-44 г. 59.4 89 70 54 60 3 34 25 8 45+ г. 14.5 11 17 15 14 42 10 Образо-вание Висше 67 47 19 40 4 Средно 49.2 33 52 26 Основно и по-ниско 7.2 6 27 31 Местоживеене Столица (град) 24.9 38 Областен център 44.4 45 37 Друг град 20.1 24 Село 10.6 9 32 Етнос Българин 91.2 93 96 90 69 Турчин 4.8 5 Ром 2.8 43 Друго 1.2 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

29 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «сексуално и репродуктивно здраве – откъде идват бебетата» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год. Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 67 80 82 73 1 25 38 9 Две + деца (5-11 г.) 19.7 33 20 18 27 3 24 13 Деца на: 5-7 години 48.8 54 47 43 56 2 36 22 11 8-11 години 63.7 59 65 68 63 23 26 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 10 4 7 5 Женен, съжителство без брак 85.7 85 86 37 Разведен/вдовец 5.6 21 Домакински доход До 600 лв. 13.1 12 14 лв. 22.1 19 32 29 лв. 22.5 17 42 лв. 16.7 16 39 6 лв. 9.8 31 41 Над 3001 лв. 4.0 * 40 30 Отказ 11.8 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

30 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «право на споделяне и подкрепа» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Пол Мъж 43.6 21 37 48 64 61 3 36 40 15 5 Жена 56.4 79 63 52 39 10 47 33 6 2 Възраст Под 34 г. 26.1 29 27 26 24 17 8 44 9 35-44 г. 59.4 68 62 55 60 67 34 4 45+ г. 14.5 11 19 16 1 32 Образо-вание Висше 50 51 38 49 Средно 49.2 46 53 56 7 Основно и по-ниско 7.2 * 14 22 Местоживеене Столица (град) 24.9 23 28 45 Областен център 44.4 35 Друг град 20.1 30 Село 10.6 13 Етнос Българин 91.2 94 96 92 84 Турчин 4.8 Ром 2.8 Друго 1.2 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

31 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «право на споделяне и подкрепа» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 79 78 83 84 72 7 41 37 10 3 Две + деца (5-11 г.) 19.7 21 22 17 16 28 46 31 8 5 Деца на: 5-7 години 48.8 71 55 40 50 47 30 4 8-11 години 63.7 58 70 67 38 11 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 18 6 14 36 43 2 Женен, съжителство без брак 85.7 76 87 88 94 35 Разведен/вдовец 5.6 * 39 Домакински доход До 600 лв. 13.1 12 9 27 44 лв. 22.1 24 20 26 лв. 22.5 23 25 лв. 16.7 19 15 33 лв. 9.8 59 Над 3001 лв. 4.0 45 Отказ 11.8 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

32 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «насилие – информация, че има хора, които могат да малтретират сексуално деца» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** над 13 год**. Пол Мъж 43.6 44 40 50 61 17 49 25 5 Жена 56.4 56 60 39 19 2 Възраст Под 34 г. 26.1 23 29 26 22 15 59 21 3 35-44 г. 59.4 57 58 52 45+ г. 14.5 20 12 13 45 Образо-вание Висше 48 46 11 54 1 Средно 49.2 47 53 4 Основно и по-ниско 7.2 6 8 33 42 Местоживеене Столица (град) 24.9 24 28 14 55 Областен център 44.4 41 Друг град 20.1 18 Село 10.6 7 9 Етнос Българин 91.2 94 89 Турчин 4.8 Ром 2.8 43 Друго 1.2 * 67 Данни за категориите “до 3 години”, „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

33 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «насилие – информация, че има хора, които могат да малтретират сексуално деца» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 76 81 83 78 16 53 22 3 Две + деца (5-11 г.) 19.7 24 19 17 21 52 4 Деца на: 5-7 години 48.8 49 46 44 20 8-11 години 63.7 63 65 67 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 7 9 6 14 57 23 2 Женен, съжителство без брак 85.7 87 86 84 94 18 Разведен/вдовец 5.6 5 * 25 Домакински доход До 600 лв. 13.1 8 13 39 11 лв. 22.1 33 лв. 22.5 лв. 16.7 56 1 лв. 9.8 Над 3001 лв. 4.0 45 Отказ 11.8 12 54 Данни за категориите “до 3 години”, „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

34 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «добро и лошо докосване» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Пол Мъж 43.6 8 39 42 60 65 0.5 28 19 6 Жена 56.4 92 61 58 40 35 4 46 10 2 Възраст Под 34 г. 26.1 23 26 29 25 31 49 13 35-44 г. 59.4 62 63 57 3 34 43 45+ г. 14.5 15 12 14 18 16 Образо-вание Висше 44 48 37 32 11 1 Средно 49.2 38 54 47 41 5 Основно и по-ниско 7.2 * 7 30 17 Местоживеене Столица (град) 24.9 24 50 Областен център 44.4 45 Друг град 20.1 21 20 33 Село 10.6 9 Етнос Българин 91.2 96 93 85 55 Турчин 4.8 Ром 2.8 Друго 1.2 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

35 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «добро и лошо докосване» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % до 3 год.** 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 85 81 79 78 75 3 32 44 13 4 Две + деца (5-11 г.) 19.7 15 19 21 22 25 2 30 46 5 Деца на: 5-7 години 48.8 69 54 43 55 36 42 12 8-11 години 63.7 38 58 66 74 65 29 16 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 9 10 7 * 50 11 Женен, съжителство без брак 85.7 77 86 84 87 95 14 Разведен/вдовец 5.6 8 6 Домакински доход До 600 лв. 13.1 24 35 лв. 22.1 40 34 лв. 22.5 27 лв. 16.7 23 18 33 лв. 9.8 37 51 Над 3001 лв. 4.0 Отказ 11.8 41 Данни за категориите „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

36 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «опасностите в интернет» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Пол Мъж 43.6 45 41 53 40 15 58 20 4 Жена 56.4 55 59 47 60 14 64 Възраст Под 34 г. 26.1 27 26 23 35 5 35-44 г. 59.4 61 54 63 45+ г. 14.5 12 13 10 3 Образо-вание Висше 48 39 67 2 Средно 49.2 51 30 18 Основно и по-ниско 7.2 8 50 17 33 19 28 Местоживеене Столица (град) 24.9 25 62 Областен център 44.4 65 Друг град 20.1 Село 10.6 9 11 Етнос Българин 91.2 92 94 Турчин 4.8 46 Ром 2.8 1 29 21 36 Друго 1.2 * Данни за категориите “до 3 години”, „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.

37 Социално-демографски показатели Структура на извадката
На каква възраст децата трябва да се запознаят с темата «опасностите в интернет» Социално-демографски показатели Структура на извадката Вертикален % Хоризонтален % 4-6 год. 7-9 год. 10-12 год. над 13 год.** Брой деца Едно дете (5-11 г.) 80.3 84 79 82 75 15 60 17 4 Две + деца (5-11 г.) 19.7 16 21 18 25 12 65 5 Деца на: 5-7 години 48.8 55 47 49 45 59 8-11 години 63.7 54 13 63 Семеен статус Неомъжена/неженен 8.8 7 9 10 * 11 64 Женен, съжителство без брак 85.7 87 95 14 62 Разведен/вдовец 5.6 8 46 Домакински доход До 600 лв. 13.1 19 50 42 лв. 22.1 24 22 2 лв. 22.5 26 23 72 лв. 16.7 лв. 9.8 6 69 Над 3001 лв. 4.0 3 20 Отказ 11.8 53 Данни за категориите “до 3 години”, „Не трябва да се говори“ и „Не мога да преценя“ не са представени.


Изтегли ppt "СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ СЕКСУАЛНО ПОСЕГАТЕЛСТВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА ДЕЦА НА."

Сходни презентации


Реклама от Google