Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America."— Препис на презентация:

1 Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America for Bulgaria Foundation (ABF) assists in the development and growth of a vibrant private sector for the benefit of a free and democratic Bulgaria.  Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development.  The grants provided by ABF will build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria. Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 

2 Насилието –?... Насилие: агресивни или престъпни действия, чиято цел е причиняване на вреда на хора, животни или собственост упражняване на действия насочени спрямо човек или група от хора, въпреки тяхната воля и заявено несъгласие

3 Най-примитивната форма на агресия.
Насилие – ?... Най-примитивната форма на агресия. Фактори - наследственост, генетично, психологическо и културно влияние

4 Насилие на работното място Насилие в училище и сред младите хора
Насилие - ?... Домашно насилие - когато един член на семейство или на връзка, на жилище или бивш партньор упражнява или се опитва да упражнява насилие върху другия партньор, член на семейството или жилището. Насилие на работното място Насилие в училище и сред младите хора

5 Видове насилие над деца:
ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ - удряне, ритане, щипане, раздрусване, пошляпване, изгаряне, хапане, душене, даване на детето на отровни вещества, неподходящи лекарства или алкохол.

6 Видове насилие над деца:
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ– може да включва сексуален интерес, опипване, разголване на гениталии, орално сексуално действие, вагинално или анално проникване с предмет, показване на порнографски материали или използване на детето за порнографски цели, воайорство и др.

7 Видове насилие над деца:
ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ– непрекъсната критика, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето, постоянно недоволство от поведението на детето.

8 Видове насилие над деца:
ЗАНЕМАРЯВАНЕ- когато родителите не посрещат основните нужди на своето дете – храна, дрехи, дом, топлина и медицински грижи и го оставят без надзор, да му разрешават да употребява наркотици и алкохол, да го оставят да присъства на сцени на насилие. Друга форма са незаинтересоваността на родителите към успеваемостта на детето в училище, липсата на грижи за неговата подготовка, снизходителното отношение към постоянните или чести бягства от училище.

9 Защита на децата от насилие
За закрила на децата от насилие и неглижиране е създаден специален Закон за закрила на детето Защитата на деца се регламентира и в редица други нормативни документи

10 Домашното насилие Има различни форми, включително физическо насилие, сексуално малтретиране, емоционално малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване и заплахи за насилие. Може да бъде криминално и да включва физическо нападение и насилие (удряне, блъскане и т.н.), сексуално малтретиране (нежелана или насилствена сексуална активност) и следене. Внимание към домашното насилие обръщат движенията за права на жените В България има специален Закон за защита от домашно насилие


Изтегли ppt "Проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” The America."

Сходни презентации


Реклама от Google