Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Моят Пазарджик през моя обектив

Сходни презентации


Презентация по темата: "Моят Пазарджик през моя обектив"— Препис на презентация:

1 Моят Пазарджик през моя обектив

2 Въведение Пазарджик е колоритен и различен през обектива на всеки един от нас. За някои той е родният град, представляващ убежище, където сме вдишали първите си глътки живот, намерили извора на щастието - приятелите и тяхната подкрепа. Други са видели в това място възможност за по-добро обучение, източник на нови запознанства, идеи и реализация по пътя към себеусъвършенстването. Но кой е нашият обектив? Кой ни показва реалността?

3 Основна теза Но кой е нашият обектив? Кой ни показва реалността? Първо, това е нашият поглед, който ни води и запознава със забележителностите на града, с новостите, с местата за отдих и същевременно за развлечение и спорт. След това идва място за нашия съдник- преценката ни, водена от разума. Тя ни среща не само с розовата й повърхностна страна, но и с проблемите на нашето градско общество и недостатъците в училище. А достатъчно ли е това, което получаваме като наука, за да се подготвим за реалния живот?

4 Подтезисни изречения Погледът е винаги няколко стъпки преди нас. Чрез него улавяме всички настъпващи промени в града ни. Преценката ни е водена от разума, но тя прониква отвъд материалното и се цели към същността. Училищната система изисква от нас обширни познания във сферата на науката и изкуствто. Ако се водим от примера на Демокрит, че най- важното е веобхватната способност за разбиране, а не всеобхватното знание, ние трябва да се научим да бъдем иновативни във всяка една ситуация.

5 Аргументиране на подтеза
Училищната система изисква от нас обширни познания във сферата на науката и изкуството. Ако се водим от примера на Демокрит, че най-важното е всеобхватната способност за разбиране, а не всеобхватното знание, ние трябва да се научим да бъдем иновативни във всяка една ситуация. Училищната среда трябва да се превърне в приятна почва за развитие на инициативност у нас - младите хора. Тук сме дошли не просто да трупаме “сухи” знания, а да предлагаме решение на най-наболелите въпроси. Можем например да търсим фирми в регион Пазарджик за рециклиране на стари дрехи, за да си произведем естествена вата за облицоване на стените в училище. Очакваме, че всички наши съученици ще се включат в инициативата: “Дари старите си дънки за по-топла зима в класната стая”. Най-добре се чувстваш, когато ти създаваш нещо - хем му се радваш, хем го пазиш.

6 Заключение Навярно и вие смятате, че бъдещето на всяка страна са нейните ученици. Ролята на пазарджишкото елитно училище като институция е да подтиква и напътства младото поколение да участва със свои лични проекти и инициативи в дейности за екологичното равновесие и подобряване условията в училище. По този начин ще се подпомогне развитието и превръщането на всеки български град в европейски. Както казва Плутарх: “Стойността на образованието се измерва не по броя на прочетените книги, а по употребата им”.


Изтегли ppt "Моят Пазарджик през моя обектив"

Сходни презентации


Реклама от Google