Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Уъркшоп на тема: „Модели за работа със семейства“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Уъркшоп на тема: „Модели за работа със семейства“"— Препис на презентация:

1 Уъркшоп на тема: „Модели за работа със семейства“
Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Уъркшоп на тема: „Модели за работа със семейства“ УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

2 Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“
Училище за родители Защо този формат? За да опознаем по-добре родителите на децата, с които работим; За да ги превърнем в партньори; За да заговорим с родителите на един език и съвместно да се справяме с предизвикателствата в общуването с децата; За да разчупим формата на традиционната родителска среща. Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

3 Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“
Училище за родители Кой може да се включи? Семейства на деца с трудности в училище и / или застрашени от отпадане; Семейства на деца с проблемно поведение; Семейства , в които образованието на децата не се възприема като ценност; Семейства с трудности при отглеждане и възпитание на децата си. Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

4 Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“
Училище за родители Целта Родителите: да споделят своето виждане по отношение на родителството; да коментират и да направят изводи за качествата и поведението на добрия родител; да подобрят чувствителността си към проблемите на своите деца; да припознаят образованието като ценност и да развият умения да подкрепят децата си в тяхното израстване . Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

5 Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“
Училище за родители Структура 2 издания по 2 астрономически часа; Оптимален брой участници в група от родители; Интерактивни методи – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, филми, дискусии... Всички сядат в кръг освен в случаите, когато се работи в малки групи или дадено упражнение изисква друга подредба; Водещи /желателно е да са двама/: педагог, педогогически съветник, психолог или социален работник. Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

6 Предпоставки за успешно провеждане
Училище за родители Предпоставки за успешно провеждане Добра предварителна подготовка: лична писмена покана за събитието до всеки от родителите, телефонно напомняне; достъпно, нагледно, атрактивно разработени материали; подходящо тихо, топло и просторно помещение; провеждане в удобно за родителите, време; почерпка /дребни сладки, пица, топла напитка.../ Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

7 Предпоставки за успешно провеждане
Училище за родители Предпоставки за успешно провеждане Добра работна атмосфера: равнопоставеност на всички участници – всяко мнение е еднакво важно; стимулирана активност на родителите – споделят, преживяват, проиграват ситуации; двупосочно общуване – водещият не подава готови знания, а провокира дискусии и обобщава. Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

8 Училище за родители Родителите споделят...
„Хареса ни, защото тук е много приятно, топло, хората са добри….” „Всички заедно пихме кафе и разговаряхме. Като чух, че става дума за училище, помислих, че ме викат да ми се карат за детето.” „Разбрах, че и другите родители имат като моите проблеми.” „Разбрах, че е важно, колкото и работа да имам, трябва да обръщам внимание и да си говоря и с детето.” „В училището говорихме, че не е хубаво децата да се омъжват рано. Аз съм съгласна с това, защото също се омъжих рано. Но в повечето семейства традициите са такива, че момичетата се женят малки.” Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

9 Училище за родители Ценни моменти...
Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

10 Училище за родители Ценни моменти...
Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

11 Училище за родители Ценни моменти...
Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз

12 Благодаря за вниманието!
Благодаря за вниманието! Янка Николова Сдружение “Шанс и закрила” Проект “Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата” Финансиран от Програма “Права, равенство и гражданство ( )“ на Европейския съюз


Изтегли ppt "Уъркшоп на тема: „Модели за работа със семейства“"

Сходни презентации


Реклама от Google