Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Клуб “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Клуб “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО”"— Препис на презентация:

1 Клуб “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО”
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клуб “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО” Ръководител на ИИД: НАДКА ПОПОВА ИИД - 22

2 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

3 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Изтегли ppt "Клуб “НАШЕТО СЕМЕЙСТВО”"

Сходни презентации


Реклама от Google