Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

За първи път в училище Виктория Кузнецова.

Сходни презентации


Презентация по темата: "За първи път в училище Виктория Кузнецова."— Препис на презентация:

1 За първи път в училище Виктория Кузнецова

2 Здравей, първокласнико
Здравей, първокласнико! До вчера ти беше обикновено дете, а днес вече си ученик!

3 В училище децата узнават нови и интересни неща
В училище децата узнават нови и интересни неща.Да усвоят знанията им помагат учителите.

4 Звънецът звъни – побързай, урокът започва!

5 Това е твоята класна стая

6 В клас децата седят на чинове и внимателно слушат, какво им говори учителят. В края на урока трябва да запишат домашните задания .

7 Домашните обезателно трябва да се приготвят у дома.

8 Когато учителят зададе въпрос и ти знаеш правилния отговор, вдигни ръка, за да посочи теб.

9 В училище има много правила, които учениците трябва да изпълняват.

10 НЕ закъсняВАЙ зА УРОКа

11 Приготви ученическите ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

12 Бъди ВНИМАТЕЛеН НА УРОКА! НЕ се ВъРТИ И НЕ РАЗГОВАРяЙ.

13 ПИШИ В ТЕТРАДКИТЕ СИ ЧИСТО И КРАСИВО.
ПИШИ В ТЕТРАДКИТЕ СИ ЧИСТО И КРАСИВО.

14 УВАЖАЙ УЧИТЕЛИТЕ СИ!

15 ЗАПИСВАЙ В ТЕТРАДКАТА ДОМАШНИТЕ ЗАДАНИЯ!
ЗАПИСВАЙ В ТЕТРАДКАТА ДОМАШНИТЕ ЗАДАНИЯ!

16 НЕ СКРИВАЙ СВОИТЕ ОЦЕНКИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

17 ПРИГОТВИ ЧАНТАТА ОТ ПРЕДИШНАТА ВЕЧЕР

18 След занятията учениците се подготвят за следващия ден!

19 ЛЕКА УЧЕБНА ГОДИНА, ПЪРВОКЛАСНИКО!
ЛЕКА УЧЕБНА ГОДИНА, ПЪРВОКЛАСНИКО!

20 Превод: Тонка Панайотова
Viki.rdf.ru


Изтегли ppt "За първи път в училище Виктория Кузнецова."

Сходни презентации


Реклама от Google