Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2019

Сходни презентации


Презентация по темата: "СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2019"— Препис на презентация:

1 СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2019
R СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2019 ВОДА ЗА ВСИЧКИ

2 ЗА ПРАЗНИКА Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март.
R Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Празникът е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Всяка година отбелязването на Международния ден на водата е свързано с определен аспект на опазването, достъпа и управлението на този жизненоважен ресурс. ЗА ПРАЗНИКА

3 ТЕМАТА ЗА 2019 Темата на Световния ден на водата 2019 е
R ТЕМАТА ЗА 2019 Темата на Световния ден на водата 2019 е «Вода за всички! Всеки е важен!» . Тя е във връзка с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 година чрез мотото на кампанията „Всеки е важен“ се акцентира, че правото на достъп до вода е основно човешко право и никой не трябва да бъде забравен до свободен и лесен достъп до питейна вода без опасност от замърсяване. Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.

4 R КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ ? Днес милиарди хора по света все още живеят без достъп до безопасна и честа питейна вода вода, а техните домакинства, училища, предприятия, ферми и фабрики се борят за оцеляване и развитие. Най-уязвимите групи в обществото - жените, децата, бежанците, коренното население, хората с увреждания и много други - често се пренебрегват и понякога се сблъскват с дискриминация при опитите им да получат и да управляват използването на необходимата им безопасна вода.

5 КАКВО ОЗНАЧАВА „БЕЗОПАСНА ВОДА“ ?
R Под термина „безопасна вода“ имаме предвид услугата по безопасно доставяне на питейна вода до места и хора, които имат нужда от нея, като водата трябва да е постоянно достъпна, налична при нужда и незамърсена. КАКВО ОЗНАЧАВА „БЕЗОПАСНА ВОДА“ ?

6 ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО ? Който и да сте, където и да сте,
R ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО ? Който и да сте, където и да сте, водата е Ваше човешко право. Достъпът до вода е в основата на общественото здраве и следователно е от решаващо значение за устойчивото развитие и стабилността ни. Не можем да вървим напред като глобално общество, докато толкова много хора по света живеят без достъп до безопасна и чиста питейна вода.

7 Водата е човешко право за всеки и навсякъде, без изключение!
R Водата е човешко право за всеки и навсякъде, без изключение! През 2010 г. ООН призна "правото на безопасна и чиста питейна вода и канализация като човешко право, което е от съществено значение за пълноценния живот". Правото на човека на вода дава право на всички, без дискриминиране, на безопасна, приемлива, физически достъпна и в достатъчно количество вода за лични и домакински нужди. Това включва вода за пиене, лична хигиена, пране на дрехи, приготвяне на храна, лична и домашна хигиена.

8 Защо някои хора по света нямат достъп до безопасна вода ?
R Пол Раса, етническа принадлежност, религия, език и националност Инвалидност, възраст и здравен статус Имущество, местоживеене, икономически и социален статус Други фактори - влошаването на състоянието на околната среда, изменението на климата, демографски растеж, конфликтите, принудителното разселване и миграционните процеси - също могат да окажат неблагоприятно въздействие върху достъпа до вода по отношение на уязвимите групи. Защо някои хора по света нямат достъп до безопасна вода ? Ето някои от „причините за дискриминация“, които поставят някои хора в особено неблагоприятно положение, що се отнася до достъпа до вода:

9 Какво трябва да направим ?
R Необходимо е да съсредоточим усилията си върху уязвимите или игнорирани досега групи от хора. Техните гласове трябва да бъдат чути в процесите на вземане на решения. Регулаторните и правните рамки трябва да признаят правото на вода на всички хора и да осигурят достатъчно финансиране, ефективно насочено към тези, които имат най-голяма нужда от него. Какво трябва да направим ?

10 Да не оставим никого без вода!
R Да не оставим никого без вода! Вода за всички Вода за всички Вода за всички ученици 2,1 милиарда души в света живеят без достъп до безопасна вода у дома. Около 159 млн. души пият вода директно от езера и реки. Една четвърт от началните училища по света не са водоснабдени с питейна вода и учениците консумират вода от незащитени водоизточници или не могат да утолят жаждата си.

11 Да не оставим никого без вода!
R Вода за всички деца Вода за всички села Повече от 700 деца на възраст под петгодишна възраст всеки ден умират от болести, вследствие на консумацията на непречистена вода и лоша хигиена. 80% от хората в света, които използват вода от опасни или незащитени водоизточници, живеят в селските райони.

12 Да не оставим никого без вода!
R Вода за всички жени Вода за всички майки 8 от 10 домакинства в света живеят в неводоснабдени сгради, а жените и момичетата са принудени всеки ден да пренасят питейна вода за семействата си. Повече от 800 жени умират ежедневно поради усложнения по време на бременност и раждане, поради липса на достъп до чиста питейна вода.

13 Да не оставим никого без вода! Вода за коренното население
R Вода за всички бежанци Вода за коренното население За 68,5 милиона души, които са били принудени да напуснат домовете си, достъпът до безопасни водни услуги е изключително труден. Благосъстоянието на коренното население по света постоянно намалява, като това се отнася и до достъпа до безопасна вода.

14 Да не оставим никого без вода!
R Вода за хората с ограничени възможности Вода за всички работници Много хора с увреждания изпитват трудности при достъпа до вода и често не се отчитат техните специални потребности. Достъпът до безопасна вода на работното място спомага за здравето на хората и увеличаване на производителността.

15 ВОДА ЗА ВСИЧКИ .


Изтегли ppt "СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 22 март 2019"

Сходни презентации


Реклама от Google