Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 16 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Раждането на една нова държава
Раздел II Векът на Просвещението (XVIII в.) Урок № 16 Раждането на една нова държава начало план на урока 1 2 3 1. Тринайсетте колонии 2. Войната за независимост (1775 – 1783) 3. Новата държава запомни изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Метрополия, Бостънско чаено парти, Конвент (събрание), република, федерализъм. слайд 2

3 1. Тринайсетте колонии A. Създаване, политическо и стопанското устройство Северна Америка е колонизирана от Англия и от началото на XVII в. по Атлантическото крайбрежие на континента са създадени 13 колонии. Към средата на XVII в . населението им наброява 1,5 млн. души. Южните колонии – преобладават големите плантации, в които една кул- тура: тютюн, ориз, индиго, памук се отглежда за пазара и износ от чернокожи роби, от Африка. В Северните преобладават свободните фермери - в тях собственика се труди със семейството си. Колонии като Мериленд са убежище за католиците, Вирджиния е англиканска, а северните колонии (т.нар. Нова Англия) са населени с пуритани. № 3: Тринадесетте колонии 1750 г. Урок № 16 начало план на Урока 1 2 3 Б. Идеите на Просвещението Идеите проникват и отвъд океана. Интелектуалци като Бенджамин Франклин говорят за общност на интересите на всички “американци”. Колонистите недоволстват от това, че правителството в Лондон се интересува само от събирането на данъци, но не прави нищо за икономическото им положение. Б. Франклин В. “Няма данъци без предствителство” След 1767 г. са въведени нови данъци сред които е и “гербовият данък” върху печатните произ- ведения (книги, вестници), който е схванат като посегателство срещу свободата на словото. Лозунгът “Няма данъци без представителство” става основа на съпротивата. запомни изобра- жения В. Бостънското чаено парти   1773 г. Англия иска да наложи монопол на Източноиндийската компания в търговията с чай и възмутените жители на Бостън начело с Самюел Адамс нападат английските търговски кораби и изхвърлят балите с чай в морето. Така лоялните поданици се превръщат в бунтовници, които искат самостоятелност от метрополията. изобра- жения Филм слайд 3 Бостънско чаено парти

4 2. Войната за независимост (1775 – 1783)
A. Първия континентален конгрес във Филаделфия През 1774 г. на Първия континентален конгрес във Филаделфия представителите на колониите поставят на дневен ред въпроса за скъсването с Англия. На 18 април 1775 г. в Масачузетс прозвучават първите изстрели на Войната за американската независимост. Урок № 16 начало план на урока 1 Б. Декларацията за независимост На 4 юли 1776 г. Вторият континентален конгрес приема Деклара- цията за независимост на Съединените американски щати, напи- сана от Томас Джеферсън. Колониите вече се борят не само за намаляване на данъците, а за правото да бъдат независими и свободни. Джорж Вашингтон създава Континенталната американска армия, която се сражава успешно срещу опитната британска армия. Американците си осигуряват подкрепата на Франция. 2 3 Филаделфия 1776 г. запомни В. Поява и международно признаване на САЩ В края на 1781 г. британските войски капитулират и на картата на света се появява една нова държава – Съедине- ните американски щати. През 1783 г. с Парижкия мирен договор между Великобри- тания и САЩ, сключен с посредничеството на Франция, американците постигат международно признаване на своята държава. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 4 Подписването на Конституцията

5 3. Новата държава A. Конституцията Б. Закон за правата
През май 1787 г. във Филаделфия е свикан Конституционен конвент (събрание) за да изработи конституция, която е приета в края на септември 1787 г. Авторите на конституцията познават идеите на Монтескьо и властта е разделена на три: законодателна – да приема закони; изпълнителна – да прилага законите в управлението; съдебна – да тълкува законите и да решава конфликтите чрез с-ма съдилища. Трите власти са разделени между: 1. Конгресът (американският Парламент), които приема законите; Президентът – глава на изпълнителната власт (президентска република); Върховният съд - тълкува законите. Трите власти се контролират взаимно и така се постига баланс на властта. През 1789 г. за пръв президент на САЩ е избран Джорж Вашингтон. Урок № 16 Първата страница от ори- гинала на Конституцията начало план на урока 1 2 3 Джордж Вашингтон Б. Закон за правата Гражданските права на американците са гарантирани с приетия през1791 г. Закон за правата (общото название на първите десет поправки в конституцията). Той осигурява свобода на вероизповеданията, печата, словото и събранията, неприкосновеност на собствеността и право да се носи оръжие, тайна на кореспонденцията, право на съд от съдебни заседатели. Така в САЩ за първи път в света е установен републикански модел на държавно устройство, който наред с разделението на властите, гаранциите за основните човешки права и принципа на федерализма става пример за човечеството. запомни изобра- жения изобра- жения Филм Един от първите оригинални преписа на Закона за Правата, намиращ се в Държавния Архив на САЩ. слайд 5

6 1 2 3 слайд 6 Урок № 16 начало план на урока изобра- жения изобра-
запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Опишете разнообразието на американските колонии в иклономическо и религиозно отношение с помощта на карта. На какво според вас се дължи то? 2. Обобщете исканията на американските колонисти и техните политически аргументи. 3. Изяснете причините за Войната за независимост. 4. Оценете историческото значение на Декларацията за независимост. 5. Обсъдете как са осигурени в новосъздадената държава САЩ: а) разделението на властите, б) функционирането на демокрацията, в) гражданските права. 6. Обсъдете на какво се дължи изключителната дълготрайност на американската конституция, която днес е в сила. Направени са общо 27 поправки към Конституцията на САЩ 26-та поправка от юли1971г.: Право за гласуване на навършилите 18 години 27-ма поправка от май1992 г.: Гласувано от сенаторите повишение на собствените им заплати влиза в сила за следващия сенат. Урок № 16 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 7

8 Територии, по различно време принадлежали към Британската империя
Урок № 16 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google