Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Първите приети конституции в европейските държави

Сходни презентации


Презентация по темата: "Първите приети конституции в европейските държави"— Препис на презентация:

1 Първите приети конституции в европейските държави
Изготвила:Мариела Орачева-младши посланик на ЕП в България10а клас

2 Първата конституция на България
„Конституция на Българското княжество“ от 16 април 1879 г. е първата българска конституция. Характерът ѝ е либерален за времето си. Посредством няколко изменения е засилена монархическата власт.

3 Първата конституция на Германия
Основният закон на Федерална република Германия представлява конституцията на Германия, с която се определя основата на правовата и политическата система в страната. Той е създаден на 23 май 1949г., малко преди държавата да бъде разделена на Западна и Източна Германия. Много части от конституцията се различават от основния закон на Ваймарската република. Конституционният съд на Германия защитава конституцията.

4 Първата конституция на Италия
Не е тайна, че страната е обявена република през миналия век, но конституционното право на Италия се е развило в течение на няколко предишни века. Всичко започна с приемането на така наречения "Албертинен статут" през 1848 г. на територията на Кралство Сардиния. Още през 1870 г., след пълното обединение на всички италиански земи, "Статус" стана първата конституция на страната.

5 Първата конституция на Малта
Малта е парламентарна република. Конституцията е приета през 1964 г. с поправки през 1974 и 1987 г. Парламентът е еднокамерен, състои се от 65 депутати, избирани за срок от 5 години. Начело стои президентът за целия мандат.

6 Първата конституция на Полша
Конституция от 3 май е юридически документ, определящ държавното устройство на Жечпосполита на двата народа. Приета е на 3 май 1791 година.

7 Първата конституция на Румъния
На 1 юли 1866 година се приема първата конституция на Румъния. След разширяването на територията на страната през 1918 година се приема нова конституция, одобрена на 29 март 1923 година. Конституцията на Социалистическа република Румъния е променяна през 1948, 1952 и 1965 година. След революцията от 1989 година нова конституция е приета през 1991 година.

8 Първата конституция на Франция
Конституцията на Франция от е приета от Учредително събрание през септември 1791 г. в хода на френската революция.Тази конституция превръща Франция в конституционна монархия. Основните спорове при създаването ѝ са разделението на властите между краля (изпълнителната власт) и законодателната власт и правото на краля на вето.


Изтегли ppt "Първите приети конституции в европейските държави"

Сходни презентации


Реклама от Google