Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 22 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Европа през първата половина на XIX в.
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 22 Европа през първата половина на XIX в. начало план на урока 1 2 3 1. Английският компромис 2. Франция на “златната среда” 3. “Другата” Европа запомни изобра- жения изобра- жения Филм Речник: Чартизъм, Юлската революция, “Златната среда”, Движение на карбонарите. слайд 2

3 1. Английският компромис
A. Назряване на конфликта През първата половина на XIX в. европейските общества са изправени пред икономически, политически и социални проблеми. Буржоазията настоява за конституции и представително управление. Работниците също искат политически права и подобряване на своето икономиче- ско положение, но аристократите и монарсите защитават привилегиите си. Урок № 22 начало план на урока Б. Разширяване на избирателното право В Англия Парламентът вече е утвърден в управлението и трябва само да се разшири кръгът на избирателите. До началото на XIX в. избирателни права имат единствено замевладелците. Първият реформен закон от 1832 г. е компромис между техните интереси и интересите на буржоазията и разширява избирателното право и към едрата и средната буржоазия – новите индустриални и търговски кръгове. 1 2 3 В. Движението на чартистите Работниците също се стремят да получат избирателни права и чрез Движението на чартистите ( ) поставят иска- ния за всеобщо избирателно право и социални реформи чрез митинги, петиции и харти. Втория реформен закон от 1867 г. частично удовлетрорява исканията на работниците и англичаните показват, че предпо- читат мирния компромис пред хаоса на революциата. запомни изобра- жения изобра- жения Г. Свобода на търговията и без митнически бариери Нарастващата индустриализация изисква това и от 1846 г. търгов- ските ограничения се отменят и свободната търговия става факт . Това позволява безмитен внос на евтини храни и поддържане на ниски цени в интерес на по-бедните слоеве – индустриалните работници. Филм слайд 3

4 2. Франция на “златната среда”
A. Режим на Реставрацията (1815 – 1830) Периодът ) във Франция е исвестен като режим на Реставрацията. Виенският конгрес възстановява (реставрира) династията на Бурбоните. Новата конституция е с водеща роля на монарха, а избирателни права са дадени само на притежаващите поземлена собственост. Наложени са режим на цензура и засилено влияние на Католическата църква. Урок № 22 начало план на урока Луи Филип – “кралят буржоа” 1 2 Б. Юлската революция 1830 г. Дълго трупаното недоволство избухва през 1830 г. в Юлската революция, когато с барикадни боеве последният представител на Бурбоните Шарл X е свален от трона. Короната преминава към монарх от Орлеанската линия - крал Луи Филип. Новият режим, наречен “Юлска монархия”, отразява интересите на едрата буржоазия, а писателят Оноре дьо Балзак характеризира този режим като “демокрация на богатите”. Родшилд и Лафит - големите банкови фамилии оформят физиономията на режима, а тлъстата фигура на “краля буржоа” Луи Филип е неговата емблема. 3 запомни изобра- жения В. Правителството на Франсоа Гизо След 1840 г. при правителството на Франсоа Гизо, кралят еднолично контро- лира властта и именно Гизо е автор на твърдението, че властта на буржоа- зията е “златната среда” между деспотизма и управлението на тълпата. Според него хората имат равни граждански права, но политически права тряб- ва да се дават само на онези, които разполагат с имущество , образование и независимост да вземат решения. Всеки обаче има право да стигне това ниво, изразено с фразата “Обогатявайте се”. изобра- жения Филм слайд 4 Франсоа Гизо

5 3. “Другата” Европа A. Централна Европа Б. Италия
Все още не е единна и е смесица от големи и малки държави. Прусия и Австрия, се противопоставят на либерални реформи. В Германския митническия съюз създаден 1834 г. водеща е Прусия. Търговията, комуникациите и индустриализацията се развиват, но буржоазията е все още слаба, а фабричните работници – малко. Недоволството на работниците от аристокрацията ги обединя- ва с буржоазията. Урок № 22 начало план на урока Обхват на Германския митнически съюз. Синьо – Прусия; бежово- присъединили се до 1866 г.; жълт –присъед. се след 1866 г.; червена линия – съюза 1828 г 1 2 Б. Италия Венеция и Ломбардия, са управлявани от Австрия, а останалата част от Италия е раделена на независими една от друга държави. Индустриализацията едва започва, едрата бържоазия малобройна и слаба. Само няколко града имат население над 100 хил. души. Идеите за освобождение и обединение на Италия си пробиват път. Движението на карбонарите (рудокопачи – въглищари) е тайно общество и се бори чрез заговори и терор. Движението “Млада Италия“ на модерния националист Джузепе Мацини проповядва обединение чрез широко наро- дно надигане и установяване на демократична република. 3 запомни изобра- жения Джузепе Мацини изобра- жения В. Пред избор - мирна еволюция или революция Европейското общество през първата половина на XIX в. е из- правено пред избор: компромис и мирна еволюция по модела на Англия или отказ от промени, социално напрежение и нови сътресения. Обществената структура и настроения са променени от индустриалната революция, но плити-ческите рамки в страни като Франция, Прусия, Австрия и италианските държави остават непроменени. Това вещае нови революционни бури на европейския небосклон. Филм слайд 5

6 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 22 1. Представете развитието на Франция и Англия от началото на 40-те години на XIX в., като обясните основните различия в разширяването на предста-вителната демокрация. 2. Обяснете философията, която стои зад призива на Франсоа Гизо “Обогатявайте се”. 3. Представете развитието на Англия, Франция, Германия, Австрия и Италия на линия на времето, като определите основните етапи и режими. 4. Характеризирайте политическата ситуация във Франция през първата половина на XIX в. 5. За да разширите представите си за обществата в началото на XIX в., про-четете някой от романите на Джейн Остин (“Гордост и предразсъдъци”), Балзак (“Сезар Бирото”), Чарлз Дикенс (“Големите надежди”) и представете основни проблеми, герои и исторически събития в тах. начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 . 1 2 3 слайд 7 Урок № 22 начало план на урока изобра- жения Филм
запомни изобра- жения изобра- жения Филм . слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 Слайд 8 Урок № 22 начало план на
урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google