Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 32 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Съединените щати през XIX в.
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 32 Съединените щати през XIX в. начало план на урока 1 2 3 1. Разрастването 2. Разделението 3. Гражданската война ( ) 4. “Блестящата епоха” 4 запомни изобра- жения Речник: Имигрант (мигрант, емигрант), Конфедерация на американските щати, хоумстед, акър (1 акър = малко над 4 декара), “блестящатата епоха”, корпорации. Филм слайд 2

3 Томас Джеферсън, третият президент на САЩ
1. Разрастването A. Бурно развитие През първата половина на XIX в. идеалите на демокрацията са об- щоприети в САЩ. Страната се развива бу- рно– за 40 години тя утроява населението и удвоява територии- те си. Около 2,5 имигранти влизат в САЩ от Ев- ропа, предимно от Ир- ландия, Германия и скандинавските страни. Те осигуряват евтина работна ръка за раз- растващата се индустрия. Урок № 32 начало план на урока 1 2 3 4 Териториални придобивки на САЩ по години запомни изобра- жения Б. От 13 щатите в съюза стават 24 През 1803 г. Томас Джеферсън купува от Франция за 15 млн. долара терито- рията Луизиана (1,5 млн. кв.км. с население души, от които половината са чернокожи роби). Върху тази територия по-късно възникват 15 щата. След война с Мексико (1846 – 1848) са присъединени териториите Тексас, Ню Мексико и Калифорния, които включват общо 10 сегашни щата. Така САЩ се превръщат в огромна континентална държава. Филм Томас Джеферсън, третият президент на САЩ  слайд 3

4 2. Разделението A. Три секции - Север, Юг и Запад
Отвън стараната изглежда силна, но реално е разделена на три секции Север, Юг и Запад, които се различават по икономическа ориентация, обществена структура и интереси. Севера се ориентира към индустрията и задоволяване на раз- растващият се вътрешен пазар. На юг се утвърждава плантационно робовладелско земеделие. Памукът се обработва с подобрени машини и измества ориза и тютюна. Така Югът – “земята на крал Памук”, осигурява нов живот на робовладелската система. Затова южните ща- ти държат на консерватизма и на йерархичното общество. Равновесието между Севера и Юга от 1790 г., когато те са почти еднакви по територия и население е разрушено. Урок № 32 начало план на урока 1 Щати, отцепили се преди 15 април 1861  Щати, отцепили се след 15 април 1861  Щати от Съюза, позволяващи робството   Щати от Съюза, забранили робството 2 3 4 Б. Северът и Юга имат различни интереси Интересите на свободните и робовладелските щати ги изправя едни срещу други. Северът иска пътища и канали към пристанищата на Атлантическия океан, а Югът – подобрение на пътя по р. Мисисипи към пристанището Ню Орлийнз. Възниква спор и за робовладелството в новите територии. Ейбрахам Линкълн запомни изобра- жения В. Пред разцепление На юг политическият живот е доминиран от Демократи- ческата партия, а на север – от Републиканската. През 1860 г. републиканският кандидат Ейбрахам Линкълн печели изборите в 17 от 18-те “свободни” щати, докато 15-те робовладелски щата са изцяло против него. Републиката е пред разцепление. Филм слайд 4

5 Битката при Гетисбърг, 1 – 3 юли 1863 г.
3. Гражданската война ( ) A. Повод и ход на войната На север живеят 20 млн. души, докато на юг само 8 млн. На изборите 1860 г. президент става северняка Ейбрахам Линкълн и според южняците съюзът е потъпкан от висо- комерието на янките (северняците) и вече няма смисъл. През февр г. 7 щата “отцепници” създават Конфеде- рация на американските щати с президент Джефер- сън Дейвис. Започва американската гражданска война. Урок № 32 начало план на урока 1 2 Съюзът и Конфедерацията 3 Б. Съотношение на силите Северът има материално превъзходство и по-голямо население. Превъзходство в индустриалното производство. Армиите му са по снабдени и боеспособни и по мобилни по железопътна мрежа. Югът пръв прави наборна мобилизация и има по-подготвени войски, но бързо губи позиции. 4 В. Двата важни акта Законът за хоумстедите (1862) – всеки американски гражданин получава по 140 акра земя. На 1 януари 1863 г. е издадена “Прокламация за освобождаването на робите”. Това е пърата от поредицата мерки довели до XIII поправка на Конституцията на САЩ от 1865 г., която отменя робството в Съюза. запомни Г. Запазване на съюза В нач. на юни 1863 г. армията на Съюза постига важна победа при Гейтсбърг, а на 9 април 1865 г. войските на Юга капитулират. Граж- данската война завършва с победа на Севера. За бъдещето на САЩ войната изиграва роля, подобна на революцията 1789 г. за Франция. Премахването на робовладелството на цялата им територия осигу- рява превъзходството на индустриялния капитализъм. Войната запазва Съюза и стабилизира американската нация. изобра- жения Филм слайд 5 Битката при Гетисбърг, 1 – 3 юли 1863 г.

6 4. “Блестящата епоха” A. Време на укорен икономически разтеж.
В историята на Съединените щати периодът от г. е наричан “блестящатата епоха”. Това е време на ускорен икономически разтеж. През 1869 г. Атлантическото и Тихоокеанското крайбрежие са свързани с Трансатлантическа- та железница. До 1877 г. макар и с частичен успех е извършена т. нар. Реконструкция на Юга – отмяна на робо- владелската система и социалната интеграция на бившите роби. Започва овладяването на Американския запад. Урок № 32 начало план на урока 1 2 3 Първата презконтинентална ЖП линия от Сакраменто, Калифорния до Консъл Блъфс, Айова 4 Б. В началото на XX в. САЩ са на първо място в света по индустиално развитие Към САЩ се насочват и милиони европейци, защото работната заплата там е по-висока. Ускорено се развиват железопътното строителство, минното дело и финасовия сектор. В икономиката се налагат големите корпорации В политическия живот се утвърждава двупартийната система – демократи и републиканци. В началото на XX в. Съединените щати излизат на първо място в индустриалния свят. Те се превръщат в огромна континентална държава, на която предстои да стане първата континентална сила. запомни Знамето на САЩ по време на Американската революция изобра- жения Филм слайд 6 Знамето на САЩ днес

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 32 1. Обяснете причините за гражданската война и за победата на Съюза. 2. Изяснете защо периодът 1870 – 1900 г. е наречен “блестящата епоха”. 3. Иззяснете как е представено робството в САЩ във филмовото изкуство. Разделете се на групи и работете със следните филми: “Амистад” (реж. Стивън Спилбърг, 1997 г.), “12 години робство” (реж. Стивън Маккуин, 2013 г.) и “Корени” (реж. Филип Нойс, 2016 г.). Напишете резолюция за избрания филм и го предствете пред съучениците си. Дискутирайте роб-ството през Новото време. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7

8 Последиците от Американската Гражданска Война 14.55 мин. СТАРТ
Урок № 32 Последиците от Американската Гражданска Война мин. СТАРТ начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google