Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 23 начало план на урока 1 ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 2 3 4 запомни изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 “Пролетта на народите”: Революциите от 1848 г.
Раздел III Векът на национализма (XIX в.) Урок № 23 “Пролетта на народите”: Революциите от 1848 г. начало план на урока 1 1. Климатът на промените 2. Победа на революцията 3. Контрареволюционната реакция 4. Последици от революциите (1848 – 1849) 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Речник: “Пролетта на народите” слайд 2

3 1. Климатът на промените A. Идеи, които търсят своето осъществяване
Идеите на либерализма, национализма и социализма на XIX в. настойчиво търсят своето осъществяване. През пролетта и лятото на 1848 г. Европа е разтърсена от поредица революц. надигания. Техни вдъхновители и водачи са интелектуалците, които жадуват за политически и социални промени. Урок № 23 начало план на урока 1 Б. Политически програми Либералите издигат програма, която включва: гаранции за свободите на личността, реформа на съдебната система и съд със съдебни заседатели, свобода на печата, представителни събрания, разширяване на избирателните права, отхвърляне намесата на Църквата в държавните дела. Националиостическите движения са за национално освобождение и нови национал.държави. 2 3 4 В. Социалния въпрос засяга индустриалните работници и селяните Върху революцията оказва влияние и социалният въпрос, кйто засяга пряко положението на индустриалните работници. В държавите, където феодалните права върху земевладението не са премахнати, социалният въпрос засяга селяните и борбата се води за освобо- ждаване на човека и за “освобождаване” на земята. запомни изобра- жения Г. Кризите г. допълнително изострят противоречията Селскостопанската криза от 1846 г. и финасовата кризаот 1847 г. изострят нажежават политическите, икономическите и социалните противоречия в Европа. Иде бурята на революцията. Филм слайд 3 "Пролетта на народите". Революциите от 1848  

4 2. Победа на революцията A. Франция отново дава революционен пример
На 22 февр г. протестно шествие в Париж прераства в сблъсъци. Издигнати са барикади и режима на Юлската монархия и династията на Орлеаните са пометени. Установена е т. нар. Втора френска република, която обявява, че ще осигури работа и заплата за всички. Франция отново дава пример. Урок № 23 начало план на урока 1 Б. Революцията в Германия В западните зони на Германия започват демонстрации. В провинциите на Прусия около р. Рейн са издигнати искания за конституционо управление. 2 3 4 В. Революцията в Австрийската империя Революцията в Централна Европа започва от “сърцето” на консерва- тивната система - Виена. Подплашени от новините императорския двор и канцлера Метер- них губят контрол. Метерних бяга в Англия, а императора Фердинанд I се съгласява да се въведе конституция. В унгарските райони започва мощно националистическо движение за независимост. Самостоятелност искат сърби, хървати, словенци и румънци. В Ломбардия с център Милано започва народно надигане срещу австрийската армия на генерал Радецки. След пет дневни жестоки сражения австрийците са изгонени. Така в края на 1848 г. се появява една нова Европа, организи- рана около принципите на демокрацията и национализма. Берлин1848 г. запомни изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Контрареволюционната реакция
A. Генерал Кевеняк установява военен режим Към лятото на 1848 г. революционният кипеж започва да затихва. Във Франция икономическата криза парализира реформите. В столицата прииждат 100 хил. Безработни. Правителството не може да им осигури работа, а безделието подклажда тяхното недоволство. Когато властите отказват да изплащат помощите на струпаните хора, на 23 юни в Париж избухва въстание. Този път гражданската война се води с жестокост и от двете страни и взема близо 5 хил жертви. Пра- вителствените войски на генерал Кевеняк установяват военен режим. Урок № 23 начало план на урока ген. Кевеняк 1 2 3 4 Б. На преден план в Австрия и Прусия излизат генералите Кръвопролитията в Париж повлияват и в Европа. Правителствата тръг- ват по пътя на реакцията и потушаването на надиганията. Консервативните кръгове, обединени около монарха и армията, наби- рат сили. След Кевеняк на преден план излизат генералите Радецки (в Австрия), Врангел (в Прусия). ген. Радецки  В. Руския император в помощ на австрийския император До лятото на 1849 г. революцията е смазана почти навсякъде. В Унгария е потушена едва през август 1849 г. с помощта на руски армии изпратени от руския император в помощ на новия австрийски император Йозеф II. запомни изобра- жения Г. Втората френска империя Президент на френската републиката става племен- никът на Наполеон I - Луи Наполеон, избран с гласовете на селото, където паметта на Н. Бонапарт още се почита. През 1852 г. той се обявява за император на Втората френска империя под името Наполеон III Филм Луи Наполеон ген. Врангел слайд 5

6 4. Последици от революциите (1848 – 1849)
A. Ликвидиране на крепостничеството Въпреки, че революциите завършват с поражение във всички европейски страни, те дълбоко променят Европа. Промените са видими най-вече в селото. В обширни части на континента (без Русия) феодал- ните права са премахнати. Ликвидиране на крепостничеството дори в най-консервативните страни, като Австрия и германските държави, е главната социална придобивка на селяните. Те получават възможност да се при- движват свободно и да се появят на пазара на труда във време, кога- то започва бурна индустриализация. Урок № 23 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Край на света на привилегиите и на арогантния аристократизъм Макар и победени революциите слагат край на света на приви- легиите и на арогантния ари- стократизъм. През следващите десетилетия управляващите започват да търсят компромисни реше- ния на тежките проблеми. Посоката е разширяване на гражданските и националните свободи и въвеждане на нови, социално ориентирани закони. запомни изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
Урок № 23 1. Изяснете политическите предпоставки за революциите от 1848 г. 2. Сравнете в таблица революцията във франция и германските държави. 3. Разсъждавайте и се опитайте да обясните: а) защо правителствените войски във Франция потушават Юнското въстание с подкрепата на Национално-то събрание (Парламента) на Втората република; б) защо Луи Бонапарт е избран за президент с голямо мнозинство; в) защо Унгарският парламент отказва граждански права на другите подтиснати малцинства в Хабсбург-ската империя; г) защо през 1848 г. не се стига до обединение на Германия. Използвайте документите. начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм . слайд 7

8 Революционната вълна в Европа (1848 – 1849)
Урок № 23 начало план на урока 1 2 3 4 запомни изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google