Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 6 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Карл Велики - новият император на Запада
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 17:49 Урок№ 6 Карл Велики - новият император на Запада начало план на урока 1 2 1. Утвърждаване на Каролингите 2. Възходът на Каролингите 3. Новата империя на Запада 4. Каролингският “ренесанс” 3 4 изобра- жения речник Речник: Пипинов дар, Папската държава, Източна марка, Западна марка, Василевс, Графство, Аахен, Каролингска академия, Каролингски ренесанс, Абатство, Скриптории, Kапитуларий. въпроси и задачи документ Филм слайд 2

3 1. Утвърждаване на Каролингите
Урок№ 6 А. Родът на Каролингите Името му идва от Карл Мартел, но началото ѝ било поставено от Пипин Ланденски, бележит майордом на Австразия. През 687 г. внукът му Пипин Херисталски, майордом на Австразия, поел управлението на Франкската държава като единствен претендент за престола. Формално не притежавал кралската титла. Станал най-влиятелната аристократична фамилия, търсена от всички за съюз и покровителство. начало план на урока 1 2 3 4 Родословна таблица на Каролингите Б. Франкското кралство средата на VIII в. Франкското кралство все повече се утвърждавало като първостепена сила в Западна Европа. Установяват се феодалните отношения в държавата и се засилва централната власт. Арабските нашествия са спрени от Карл Мартел и синът му Пипин Къси. Пипин Къси управлява от 751 до 768 г., той е първият франкски крал от династията на Каролингите.  изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм  Карл Мартел („Чукът") слайд 3

4 2. Възходът на Каролингите
A. Пипинов дар Майордомът Пипин Къси (751 г. е провъзгласен за крал) с подкрепата на папството отстранява последния крал от Меровингите. Разгромява лангобардите (754) и дава част от териториите им на Светия отец - Пипинов дар. През 756 г. с т.нар. Пипинов дар в центъра на Италия се оформила Папската държава. Урок№ 6 начало план на урока 1 2 3 4 Дарът на Пипин III на папа Стефан II (754 г.) Б. Карл Велики – обединил основната част от средновековния Запад 768 г. Карл и Карломан наследяват Пипин, а 771 г. Карл става едноличен владетел и присъединява земите на лангобардите. 796 година присъединява западния дял на Аварския хаганат, възниква Източната марка дала началото на Австрия, а в Североизточна Испания се оформя Испанската марка. Покорява саксите, покръства ги и стига до р. Елба и така средновековния Запад е териториално и политически обединен. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 4 Карл Велики

5 Златен солид на Михаил I Рангаве и синът муТеофилакт
3. Новата империя на Запада A. Коронацията на Карл за император В Константинопол на власт била империартица Ирина ( ), която в очите на християнския свят не била законен наследник на римските императори, тъй като била жена. Франкските войски възстановили властта над Рим и Папската държава на прогонения от римляните папа Леон III. В замяна на това папата коронясал (800 г.) франкския владетел за римски император и признал властта му над целия Запад. Урок№ 6 начало план на урока Солид сечен по времето на Ирина 1 2 3 4 Папа Леон III Коронацията на Карл Велики за император Б. Реакцията на Византия Византия реагира остро на коронацията на Карл Велики, но притеснена от българи и араби не предприема ответни действия. Михаил I Рангаве – византийски император ( ) признава императорската титла на Карл Велики в замяна на Венеция и други градове по адриатическото крайбрежие на Италия. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм Златен солид на Михаил I Рангаве и синът муТеофилакт слайд 5

6 4. Каролингският “ренесанс”
A. Възраждане на Римската империя - мисията на Карл Велики Разделя територията на графства с военни, съдебни и данъчни функции. Въвежда единно законодателство, въстановява пътища и пощенски служби. Реформи в църковните и монашески институции. Разширява практиката на бенефиции на аристократи срещу военна служба. Урок№ 6 начало план на урока 1 2 Б. Аахен – нов център на империята Аахен става бляскаво културно средище – Каролингска академия, обединява учени като: Алкуин, Павел Дякон, Петър Пизански, Теодулф, Айнхард. Монасите възстановили скриптории – християнска литература. 3 4 В. Уредба на империята Палатински граф - пръв съветник на владетеля. Ръководи кралския съд. Сенешал- върховен съдия във феодал на Франция. Главен двоцов управител. Конетабъл - началник на конюшната. Главнокомандващ на войските. Миси - специални кралски пратеници, които веднъж годишно разглеждат в графствата и отсъждат извършените правонарушения през годината. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Г. Упадък на Каролингската империя Възходът продължил и при наследника на Карл Велики – Людовик Благочестиви ( ). След него започва упадък. Филм слайд 6

7 Империята на Карл Велики
Изображения: Урок№ 6 начало план на урока 1 2 3 4 Империята на Карл Велики Горещи извори (къпалня) в Аахен изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 7

8 Каролингска академия –
Речник: Пипинов дар – Аахен – Каролингска академия – Скриптории – Kапитуларий– дарение на крал Пипин III на църквата в Рим. Пипин дарява (754 г.) завоюваните територии от лангобардите и се поставя основата на Църковната държава. Урок№ 6 град известен от I в. като римско селище. През VIII в. е резиденция на Меровингите. От 936 до 1531 г. в катедралата в Аахен се извършва коронясването на кралете на Свещената Римска империя. начало план на урока 1 2 културният напредък (образование, поезия, книгописание и стро-ителство) по времето на ранните Каролинги, започва от импе-раторския дворец на Карл Велики през ранното Средновековие. Карл Велики привлича към своя двор учени, писатели и поети от цяла Европа. Дейците на „Карловата академия“ се старят да възродят античната литературна традиция. 3 4 през Средновековието ръкописните книги са изработвани в специ-ални работилници наречени скриптории, обикновено в манастирите.  изобра- жения речник  закон и разпореждане (указ) на франкските крале от династията на Каролингите. Съставени са на латински език, разделени на малки глави и параграфи. Съставянето на капитуларии се прекратява в края на IX в. Текстът на капитулария се оповестява от самия крал на събрание на висшите длъжностни лица. въпроси и задачи документ Филм слайд 8

9 Въпроси и задачи: 1. При кой владетел е „Каролингския ренесанс”? Пипин Къси Карл Мартел Карл Велики Хлодвиг 2. Алкуин, Павел Дякон, Петър Пизански са имена свързани с: „Каролингски ренесанс” уредба на империята представители на родът на Каролингите упадъка на Каролингската империя 3. Кой е първият крал от каролингската династия? Карл Мартел Пипин Къси Пипин Втори Карл Велики 4. От кой владетел идва името на династията на Каролингите? Карл Мартел Пипин Къси Пипин Втори Карл Велики 5. От кой владетел са спрени арабските нашествия? от Карл Мартел и синът му Пипин Къси от Пипин Къси и синът му Карл Велики от Карл Велики и синът му Людовик Благочестиви от Людовик Благочестиви и синът му Лотар 6. Кога е коронясан за император Карл Велики? г г, г г. 7. Каква титла получил Карл Велики през 800 г.? граф крал император василевс 8. От кой папа Карл Велики е коронован за император? папа Павел I папа Стефан IV папа Адриан I папа Леон III 9. При кой владетел средновековния Запад е териториално и политически обединен? Карл Мартел Пипин Къси Карл Велики Людовик Благочестиви 10. Какво е „каролингски минускул”? унициални (с главни букви) писма четлив каролингски ръкописен шрифт готически шрифт прототип на съвременната гръцка азбука 11. Кое твърдение за инсигнии НЕ е вярно? символи или знаци на лична власт резиденциите и помощниците на владетеля статут или пост на представител на правителство или държавната власт типични примери за инсигния са: корона, знаме на държава или област, герб, печат, жезъл, пагон, петлици, кокарда Урок№ 6 12. Кое твърдение за регалии НЕ е вярно? символи или знаци на лична власт корона, знаме на държава или област резиденциите и помощниците на владетеля герб, печат, жезъл, пагон, петлици 13. Кой създал папската държава? папа Павел I папа Стефан IV папа Адриан I папа Леон III 14. Столица на Франкската империя е: Париж Лутеция Аахен Реймс 15. Коя година е създадена папскатга държава? г г г г. 16. Кое събитие НЕ е свързано с Карл Велики? Изграждането на град Аахен Войа с езичниците и сакси Разгром на Вандалското кралство в Северна Африка Разгром на аварите в Централна Европа 17. Съвместно с кой български владетел Карл Велики разгромява аварите? кан Крум кан Тервел кан Омуртаг кан Маламир 18. Тронът на кой владетел е на изображението? Пипин Къси Карл Мартел Карл Велики Хлодвиг 19. Какво е скипторий? специални работилници (обикновено в манастирите) за изработване на ръкописните книги град известен от 1 век като римско селище дарение на крал Пипин III на църквата в Рим закон и разпореждане (указ) на франкските крале от династията на Каролингите 20. Какво е капитуларий? специални работилници (обикновено в манастирите) за изработване на ръкописните книги град известен от 1 век като римско селище дарение на крал Пипин III на църквата в Рим закон и разпореждане (указ) на франкските крале от династията на Каролингите начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 10 Документи: слайд Урок№ 6 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
Урок№ 6 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 11 Филм 26.44 мин.: Карл Велики - Bg Audio (1/3)
Филмотека: Филм мин.: Карл Велики - Bg Audio (1/3) Урок№ 6 Филм мин.: Карл Велики - Bg Audio (2/3) Филм мин.: Карл Велики - Bg Audio (3/3) начало Филм мин.: Карл Велики / Charlemagne / - Император на Запада план на урока Аахен 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи Битка при Поатие през октомври 732 г., худ. Шарл де Стьобен документ Филм слайд 11

12 Катедралата в Аахен Средновековна Европа Средневековен скрипторий 12
Бележки: Урок№ 6 начало план на урока 1 2 3 4 Средновековна Европа Катедралата в Аахен изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм Средневековен скрипторий слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google