Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 1 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Арабският халифат 1. Мащабни завоевания
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 13:46 Урок№ 1 Арабският халифат начало план на урока 1 2 1. Мащабни завоевания 2. Създаване на Арабския халифат 3. Политически борби и разпадане на халифата 4. Арабската цивилизация 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм Речник: Халифи, халифат, джихад, Омаяди, Абасиди, шиа, суфизъм. слайд 2

3 1. Мащабни завоевания Б. Съседите на арабите
Урок№ 1 A. Въодушевени от проповедите на Мохамед и наследниците му Халифи – наследниците на Мохамед. Арабските мюсюлмани се устремили в мащабни завоевания на територията на Близкия изток и Средиземноморието. начало план на урока 1 2 Ислямските завоевания при Праведните халифи: I — територия, контролирана от ислямските политици към момента на смъртта на Мохамед; II — завоеванията при Абу Бакр; III — завоевания-та при Омар; IV — завоеванията при Осман. 3 4 Б. Съседите на арабите Техни непосредствени съседи били могъщите империи Византия и Персия, които от векове влияели върху живота на арабските племена. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 3

4 2. Създаване на Арабския халифат
A. Завоевания на първите халифи (наследниците на Мохамед) Вторият халиф Омар ( ) започва мащабен завоевателен поход. Йерусалим (638 г.) Египет (646 г.), Сирия (638) и Персия (648 г.). 718 г. кан Тервел спира арабите, но те вече са завладели Испания 711 г. Урок№ 1 начало план на урока 1 Б. Владенията на Арабския халифат От Индия на изток до Атлантическия океан на запад. Контролират Пътя на коприната. Ислямът се разпространил сред персите, тюрките и много други народи в Предна Азия. 2 3 4 Пътя на коприната Владенията на Арабския халифат изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 4

5 3. Политически борби и разпадане на халифата
A. Свещената война срещу „неверниците” - джихад Завоеванията на арабите протичат под знамето на джихад, но мюсюлманите не били единни. Урок№ 1 начало план на урока Б. Борба между Омаяди и Абасиди Една част се обеденили около зетя на Пророка – Али (шиа – партия). Дълга гражданска война между Али и Муавия (от фамилията Омаяди). Муавия побеждава и премества столицата от Медина в Дамаск, Сирия. През 750 г. Омаядите са заменени от Абасидите, столица e Багдад, дн. Ирак. 1 2 3 4 В. Окончателно разпадане на халифата (Х в.) X в. Арабският халифат се разпада на много враждуващи държави. След разпадането на халифата исляма се разпространил във вътрешността на Африка, Южна Азия, Индонезия и Китай. XI вк все по-голяма роля в ислямския свят имат тюрките и персите. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 5

6 4. Арабската цивилизация
A. Толерантност на първите халифи към друговерците Арабите били войни и търговци, но усвоили от покорените народи традициите им и земеделието. Ранните халифи приемали друговерците и ги наемали на работа, макар те да проповядвали друга религия. Християнския богослов Йоан Дамаскин бил служител на халифа. Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 Йоан Дамаскин Б. Влияние на античната традиция върху арабската култура. Суфизмът Съчиненията на антични философи, лекари и оратори били преведени на арабски език. Появил се суфизмът – свободно тълкуване на постулатите на исляма. 4 Астрономическа обсерватория Воден часовник. Ислямска миниатюра от XIII в Раждане чрез цезарово сечение (операция) - миниатюра от XIV в. По това време арабите познават обезболява-нето, e непознато в Европа. изобра- жения речник въпроси и задачи В. Арабските градове От покоренитен народи арабите усвоили градския живот. Градовете запазили разкоша си с множество бани, дворци и паркове. Арабите съхранили част от традициите на Запада, но религията била водеща. документ Филм слайд 6

7 Арабски халифат 7 Изображения: слайд Урок№ 1 начало план на урока 1 2
3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 7

8 Халиф - Халифат - Джихад - Омаяди - Абасиди - Шиа - Суфизъм -
Речник: Халиф - Халифат - Джихад - Омаяди - Абасиди - Шиа - Суфизъм - титлата на държавния глава на халифата, който е и духовния водач на мюсюлманите. Халифите са се ползвали с голяма светска и духовна власт след смъртта на Мохамед. Урок№ 1 начало форма на държавно управление, отразяващо политическото единство и ръководство на мюсюлманския свят. Държавният глава (халиф) се възприема като наследник на политическата власт на Мохамед. план на урока 1 доктрина, призоваваща вярващите мюсюлмани на борба с враговете на религията им, в това число на цената на жертване на собствения комфорт или дори живот. 2 3 4  (срещано и като Умаяди, Омеяди или Умеяди) са първата династия халифи. Управляват от 661 до 718 или 750 г., когато са свалени через бунт и престо-лът е зает от династията на Абасидите ( ).   династия, която управлява Арабския халифат след Омаядите  ( ). Ппроизхождат от Абас ибн Абд ал-Муталиб, чичо на пророка Мохамед, отвоювайки целия Ислямски свят с изключение на Ал-Андалус.  (партията на Али) е вторият по големина клон на исляма. Последователите му се наричат шиити и са около 10-15% от мюсюлманите. изобра- жения речник въпроси и задачи аскетично течение в исляма до 9 век, стремящо се към разкриването на негови скрити мистични измерения. Последоватилите на суфизма се наричат суфии или дервиши. документ Филм слайд 8

9 Въпроси и задачи: 1. Името на кой халиф е пропуснато в текста? Вторият халиф ( ) започва мащабен завоевателен поход във византийските провинции палестина, Сирия и Египет Абу Бакр Али Омар Осман Името на коя река е пропуснато в текста? След завладяването на Египет през 646 г. победоносните войски на халифата достигнали на изток до река Инд Ганг Тигър Ефрат Кои земи арабите НЕ са завладявали? Пиринейския полуостров Персия Северна Африка Франкската държава Коя година българския кан Тервел успял да отблъсне арабите? г г г г Името на кой океан е пропуснато в текста? Владенията на Арабския халифат се разпрострели от Индия на Изток до на запад Тихи океан Атлантически океан Индийски океан Северен ледовит океан Как мюсюлманите наричат свещената война срещу неверниците? сунна умма джихад сура След като Муавия спечелил гражданската война, столицата била преместена? от Медина в Дамаск от Дамаск в Багдат от Багдат в Дамаск от Медина в Багдат Къде била преместена столицата, слад като в 718 г. династията на Омаядите била заменена от Абасидите? от Медина в Дамаск от Дамаск в Багдат от Багдат в Дамаск от Медина в Багдат 9. Мюсюлманите се делят на: Омаяди и Абасиди католици и православни шиити и сунити правоверни й неверници 10. Абасиди е: наименование на арабски духовници название, с което арабите наричали покорените от тях народи названието на провинционалните управители наименование на арабска династия Омаяди е: наименование на арабски духовници название, с което арабите наричали покорените от тях народи названието на провинционалните управители наименование на арабска династия Коя година династията на Омаядите била заменена от Абасидите? г г г г Кога се разпада Арабският халифат? VII век IX век X век XI век Как се нарича течението в исляма, което свободно тълкувало религията на мюсюлманите? Шиизъм шериат суфизъм хадж В мюсюлманските храмове НЕ присъства? цитати от корана човешки изображения арабески декоративни мотиви В коя област арабите нямат големи постижения? Астрономия математика медицина рисуване на изображения на Мохамед Поставете заглавие на картата Арабски халифат Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 10 Документи: слайд Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 11 Изображения: № 1 Воден часовник. Ислямска миниатюра от XIII в
Урок№ 1 начало план на урока 1 2 № 1 Воден часовник. Ислямска миниатюра от XIII в № 2 Керванджия - миниатюра от XIII в № 3 Хадж в Мека 3 № 4 Раждане с цезарово сечение (чрез операция) - миниатюра от XIV в. По това време арабите познават обезболяването 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм № 5 Астрономическа обсерватория № 6 Обществена библиотека в Багдад - миниатюра от арабски ръкопис, XII век № 7 Първата арабска златна монета, сечена през VII век № 8 Изображение на халиф. «Халиф» означава приемник. Абу Бакър е първият халиф след Пророка. слайд 11

12 Бележки: Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 Хаджът, или поклонението в Мека, е едно от основните религиозни задължения на мюсюлманите. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google