Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 7 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Римската църква през ранното средновековие
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 09:25 Урок№ 7 Римската църква през ранното средновековие начало план на урока 1 2 1. Разделената римска империя 2. Началата на латинското християнство 3. Оформяне на папската институция 4. Монашество и мисии 3 4 изобра- жения речник Речник: Теология, Апология,“Вулгата”, “Константинов Дар”, Монашески орден, Целибат, Мисионер, Бенедиктинци. въпроси и задачи документ Филм слайд 2

3 1. Римската империя в края на IV в.
A. Двете половини Романизиран Запад. Елинизиран Изток. Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 Б. Задълбочаване на различията В западната част доминирали латинския език и култура. В източната половина започва формирането на Византия. Задълбочават се и разликите между латинското и източното християнство. 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Разделената Римска империя (395 г.) Филм слайд 3

4 2. Началата на латинското християнство
А. Възникване на християнството и поява на първите богослови Християнството възниква в Палестина. II-III в. се появяват първите частични преводи на Библията. Втората половина на IV в. се създа- ват първите монашески центрове. Християнски теолози– Тертулиан, Лактанций, Киприан Картагенски. Урок№ 7 начало Счита се за баща на ла-тинската теология. Той е апологет и първият автор на християнска литера-тура на латински език. план на урока 1 2 3 4 Заради отказа му да принесе жертва на идолите, св. Киприан бил посечен с меч. Пише за мъчителните болести и смъртта на 10 римски императори (в т.ч. Диоклециан), преследвали жестоко ранните християни. Б. Развитие на западното богословие Св. Августин Блажени ( ) Св. Йероним – в началото на 5 в. превел пълния текст на библията от еврейски на латински. Този превод е познат като “Вулгата”. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм “Вулгата” слайд 4 Св. Йероним

5 3. Оформяне на папската институция
А. Фактори за повишаване ролята на римския епископ Привилигированото положение на Рим като столица. Разпадането на административната и по- литическата власт на Западната империя. Урок№ 7 начало план на урока 1 Б. Емблематични фигури от ранната история на Папството Легендата за папа Лъв Велики ( ) като спасител на Рим от хуните. Папа Григорий I Велики ( ) – защитил Рим от лангобардите. 2 3 4 папа Лъв Велики папа Григорий I Велики Б. Други фактори повишили ролята на римския папа Иконоборството във Византия през VIII в. Възникването на Папската държава през 756 г. Папите разполагали и със светска власт. “Константинов Дар” – фалшификат от края на VIII в. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 5

6 4. Монашество и мисии Урок№ 7 А. Монашеството ускорява проникването на хри-стиянството в Западна и Централна Европа Ирландските монаси разпространявали новата вяра на Британските острови, Галия и Централна Европа. Св. Бенедикт от Нурсия – “Правила” за манастирското братство. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Мисионери Англосаксонски мисионери водени от св. Бонифаций проникват във вътрешността на Германия чак до Великоморавия. Сблъсък с Моравската мисия на Кирил и Методий. Абатът Бенедикт Аниански убедил Карл Велики и Людовик Благочестиви да превърнат правилата на св. Бенедикт Нурсийски в общозадължителни за империята. Св. Бенедикт Нурсийски- духовен покровител на Европа изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 6

7 7 слайд Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник
въпроси и задачи документ Филм слайд 7

8 Теология – Апология – “Вулгата” – “Константинов - дар” Монашески
Речник: Теология – Апология – “Вулгата” – “Константинов - дар” Монашески орден – Целибат – Мисионер – Бенедиктинци – съвкупност от религиозни доктрини за същността и божието слово и учение, което се основава на текстове, приети за свещено откровение. Урок№ 7 защита (възхвала) на нещо, към което са отправени нападки. начало план на урока каноничният превод на Библията на латински за служба в Католическата църква. Утвърден на Трентския събор. 1 2 документът, на който папите дълго време се позовавали, за да обосноват своите претенции за светска власт и върховенство над останалите църковни йерарси. 3 4 общество от монаси в католицизма, които спазват общ устав на абатството (манастира) и дават определени тържествени обети. въздържание (сексуално въздържание) или още да бъдеш неженен, необвързан. изобра- жения разпространители на религия. Думата „мисионер“ има латински произход и е еквивалент на на гръцката заемка „апостол“. речник въпроси и задачи документ членове на най-стария западен католически орден. За година на неговото основаване се приема 529, когато Св. Бенедикт Нурийски приема манашеството. Филм слайд 8

9 Въпроси и задачи: 9. Кой папа защитил Рим от лангобардите и повишил авторитета на папската институция? Леон Велики Инокентий I Григорий I Велики Стефан I 10. С кой документ папството претендирало за светската власт? „Пипинов дар” „Константинов дар” Капитуларият на Константин Велики от 811 г. Булата на папа Леон Велики от 452 г. 11. В кой манастир възниква бенедиктското учение? Санкт Гален Монте Касино Кастел сант Анджело Гранд Шартрьоз 12. Кой създал монашески устав, задължителен за всички монаси в Каролингската държавa? св. Бенедикт Нурийски св. Бонифации св. Августин Блажени св. Йероним 13. Пратеник на църква, който проповядва и разпространява вярата се нарича: монах монашески орден скрипторий мисионер 14. Как се карича общество от монаси в католицизма, членовете на което спазват общ устав и дават определени тържествени обети? богомолци отшелници монашески орден абатство 15. Кой предвожда англосаксонските мисионери, които влизат в конфликт с Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий? Абат Бенедикт Аниански св. Бонифаций св. Йероним св. Августин Блажени 16. Кой папа заема светия престол в момента? Франциск Бенедикт XVI Йоан Павел II Йоан Павел I 17 Кой папа заема светия престол в момента? 18. Целибат е: 19. Апология е: 1. Кое твърдение за Римската империя НЕ е вярно: ? Двете половини са романизиран Запад и елинизиран Изток 2 В западната част доминирали латинския език и култура В източната половина започва формирането на Византия 4 Заличават се разликите между латинското и източното християнство 2. Тертулиан, Лактанций, Киприан Картагенски са: римски папи римски императори първите теолози създатели на ордени 3. Кой доказал, че само Бог е вечен и утвърдил възгеда за линейното развитие на историята? св. Бенедикт Нурийски св. Августин Блажени св. Бонифации св. Йероним 4. Кой превел пълния текст на Библията от еврейски на латински? св. Бенедикт Нурийски папа Григори 1 св. Августин Блажени св. Йероним 5. Кога св. Йероним превел пълния текст на Библията от еврейски на латински? в началото на IV в. в началото на V в в края на V в в началото на VI в. . 6. С какво име е познат превода на Св. Йероним на пълния текст на Библията от еврейски на латински? „Кастела” “Вулгата” „Абатство” „Мисията” 7. Кой епископ бил възприеман като първи по чест и получил почетната титла „папа” (отец)? Константинополския епископ Йерусалимският епископ Римският епископ Александрийският епископ 8. Кой папа според легендата спасил през 452 г. Рим от опустошение, като се срещнал с хунския вожд Атила? Инокентий I Леон Велики Григорий I Велики Стефан I Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 10 Документи: слайд Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 11 Филмотека: слайд Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 11

12 12 Документи: слайд Урок№ 7 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google