Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 1 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Великото преселение на народите
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 18:19 Урок№ 1 Великото преселение на народите начало план на урока 1 1. Миграции на древните германци 2. Хуните и тяхната империя 3. Разселване на славяните 4. Поява на българите в Европа 2 3 4 Речник: Варварски народи, миграция, Велико преселение на народите, Индоевропейски народи, лимес, хунии, анти, венеди, славини, Стара Велика България, хаганат. слайд 2

3 Великото преселение на народите IV-VII в.
1. Миграции на древните германци Урок№ 1 Великото преселение на народите IV-VII в. А. Сблъсък между римляните и други индоевро- пейски народи (келти, германци и славяни). начало план на урока 1 2 3 4 Б. Взаимоотношения на германските племена с Римската империя - Интензивни контакти между римляни и германци в зоната на Римския лимес (граница). - Набези на готи, франки и други германски племена през III в. - Наемници или мирни заселници през III и IV в. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 3

4 2. Хуните и тяхната империя
Урок№ 1 А. Нашествие на вестготите. - победа над римляните при Адрианопол (378 г.); - разграбване на Рим от весготите начело с Аларих (410 г.); - Вестготско кралство (в Южна Галия) - първата варварска държава; начало план на урока 1 Б. Хунската държава начело с Атила. - установяване на хуните в Панония; - битката при Каталунските полета (Северна Галия 451 г.), Аеций ; - разпадане на хунския съюз след смъртта на Атила (453 г.). 2 3 4 изобра- жения През 5 век влиянието на хуните се простира от степите на Средна Азия до Германия и от Дунав до Балтийско море речник въпроси и задачи Хуните са група номадски племена от алтайската езикова общност, появили се в Европа през 4 век. В средата на 5 век, под водачеството на Атила, те създават голяма държава, чиито армии достигат до Галия и Италия. Част от тези племена са и предшествениците на прабългарите. документ Филм слайд 4

5 3. Разселване на славяните
Урок№ 1 А. Произход: индоевропейската езикова и етническа общност. начало план на урока 1 2 Б. Прародина: Северна Европа (дн. Полша и Беларус). 3 4 В. Три групи славянски племена след разселването: западни славяни -венеди; източни славяни - анти; южни славяни - славини. изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 5

6 4. Поява на българите в Европа
Урок№ 1 А. Първи сведения (ІV в.) и прародина на българите - Анонимен римски хронограф от 354 г.; начало Б. Миграции на българите през ІV и V век; план на урока В. ”Стара Велика България” на хан Кубрат (VІІ в.)- първата българска държавна формация; 1 2 3 4 Г. Разпадане на Кубратова България и разселване на българите. (Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер, Алцек). изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 6

7 7 Изображения: слайд Урок№ 1 1 2 3 4 начало план на урока изобра-
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 7

8 Велико преселение на народите –
Речник: Варварски народи – Миграция – Велико преселение на народите – Индоевропейски народи – Лимес – Хунии – Анти – Венеди – Славини – първоначално, варвари е пренебрежителен термин, изполван за чуж-денци, които не споделят установената култура или степента на изтънченост на използващия термина. Думата произлиза от гръцки език и изразява с подиграва-телно повторение (бар-бар) звученето на чужденците, възприето от гърците.  Урок№ 1 начало преместване на хора с цел смяна на местоживеенето. план на урока 1 мощен миграционен процес през IV - VII век н.е. на евразийски племена от няколко езикови семейства - индоевропейското, включващо основно ирански средноазиатски . 2 3 4 сборно наименование за всички исторически и съвременни народи, които говорят един от индоевропейските езици. Смята се, че всички тези народи имат родствен етнически произход.   (от латински limes, лимес, означаващо граница) Под Дунавски лимес се разбира границата на Римската империя по река Дунав с прилежащата територия. група азиатски номадски племена, появили се в Европа през 4 век. В средата на 5 век, под водачеството на Атила, те създават голяма държава. изобра- жения речник източни славяни. въпроси и задачи документ западни славяни. Филм южни славяни. слайд 8

9 Въпроси и задачи: 1.Кой основни групи народи участвали във Великото преселение на народите през IV–VII век? Кое твърдение за Великото преселение на народите НЕ е вярно? мощен миграционен процес през IV-VII век на евразийски племена от няколко езикови семейства българите присъстват в Европа от 2 век, през 7 век след като преминават през портата на народите - Южен Урал то ускорява залеза на Римската империя и покрива с развалини много от провинции достигнали завиден разцвет масовото преселение на варвари през IV-VII век е съдбоносно събитие в историята на Късното Средновековие Кой владетел ( ) подчинил варварските земи от Европа до Средна Азия? Одоакър Атила Гейзерих Аларих В първия етап на Великото преселение на народите участват: Определете къде са посочени само понятия и имена свързани със славяните: славини, земеделие, политеизъм, Дажбог, юрта скотовъдство, Тангра, монотеизъм, княз варяги кяз, землянка, Перун, земеделие, русалки политеизъм, кан, Лада, препозити, васал Как били наричани западните славяни? анти, алани, венеди, славини Как били наричани южните славяни? анти, авари, венеди, славини Как били наричани източните славяни? анти, узи, венеди, славини Къде били първите местоживелища на славяните? на Пиринейския полуостров, на Балканския полуостров, в Източна Европа, в Централна Европа Основния поминък на славяните е: скотовъдство, земеделие, занаятчийство, търговия Основния поминък на българите е: скотовъдство, земеделие, занаятчийство, търговия 11. Основния поминък на българите е: скотовъдство, земеделие, занаятчийство, търговия Бургундите са: българско племе келтско племе германско племе славянско племе Определете къде са посочени само понятия и имена свързани с българите: венеди, земеделие, политеизъм, Дажбог, юрта юрта, скотовъдство, Тангра, тотемизъм, Дуло кяз, землянка, Перун, земеделие, русалки политеизъм, Лада, тотемизъм, васал, анти Кога е основана „Стара Велика България”? г г г г Къде се намирало вандалското кралство? на територията на днешен Тунис Кой претърпял тежко поражение при Адрианопол (Одрин) през 378 г.? римляните от вестготите Къде хунският вожд Атила претърпял тежко поражение през 451 г.? при Каталунските поля Хунският вожд Атила претърпял през 451 г. поражение от: Кубрат Аларих Аеций Теодорих Първата варварска държава възникнала на територията на Римската империя е: Вестготското кралство Кое твърдение НЕ е вярно? Атила е вожд на хуните Аеций е римски пълководец Аларих е крал на вестготите Аспарух създава „Стара Велика България” Кой през средновековието е наречен „Бич Божи”? Юлиан Отстъпник, Атила, Аларих, Аеций Името на кой владетел е пропуснато в текста? „ ... През 635 г сключил съюзен договор с византийския император Ираклий и получил почетната титла „патриций”. Кубрат Атила Аларих Аспарух Урок№ 1 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 Документи: Урок№ 1 ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ Българите са споменати в района на Кавказ в Анонимния римски хронограф от 354 г., където е записано: „Ziezi ex quo Vulgares“ (Зиези, от когото са българите), което е първото известно споменаване на името „българи“ в европейски източник. Зиези и българите фигурират като най-източен народ, тъй като редът на изреждане спазва точно географската посока „изток-запад”. Хронографът се основава на по-стара гръцка хроника, достигнала до нас в два преписа. Самия текст е част от списък със синовете на библейския герой Сим и народите, които произлизат от тях. Според „Хронографа” Зиези е син именно на Сим - родоначалника на семитите и внук на Ной. начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 10 Видео урок: Начало на Великото преселение на народите, 10 мин.
Видеотека: Урок№ 1 Видео урок: Начало на Великото преселение на народите, 10 мин. Видео урок: Славяните във Великото преселение на народите, 4 мин. Видео урок: Българи и славяни във Великото преселение на народите – I част, 5 мин. Видео урок: Българи и славяни във Великото преселение на народите – II част, 6 мин. - Филм – : Един човек - една армия: Атила мин. Бг Аудио - :Атила - вождът на хуните мин. Филм :Експедиция Българи - Прародина - Балхара 1/ мин. начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google