Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 11 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Езичска България в ранносредновековна Европа
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 22:18 Урок№ 11 Езичска България в ранносредновековна Европа начало план на урока 1 2 1. Раждането на Аспарухова и Куберова България 2. Тервел - кан на българите и кесар на Византия 3. Войни и законодателство на кан Крум 4. България при кан Омуртаг и неговите наследници 3 4 изобра- жения речник Речник: Онгъл, “кесар”, Загоре, “комитати”, кавкан. Хронология: 680 г., 705 г., 716 г., 718 г. изобра- жения изобра- жения Филм слайд 2

3 1. Раждането на Аспарухова и Куберова България
Урок№ 11 A. Заселване в Онгъл между Днепър и Дунав начало план на урока 1 Б. Битката при Онгъла - есента на 680 г. Аспарух ( ). Константин IV Погонат. 2 3 4 В. Договорът от 681 г. признаване на завою- ваните земи на север от Стара планина. Византия се задължава да плаща ежегоден данък. изобра- жения речник изобра- жения Г. Кубер – петият син на Кубрат намерил убежише в земите на аварите – Панония. 680 г. се преселил в Македония– второ българско ядро. изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Тервел - кан на българите и кесар на Византия
Урок№ 11 A. Тервел ( ) се намесва в междуособиците във Византия помощ за Юстиниан II Ринотмет. титлата кесар и областта Загоре. начало план на урока 1 2 3 4 Б. Договорът от 716 г. политически и търговски клаузи. В. Българите спасяват Европа от арабското нашествие 718 г. събитие равносилно на победата на Карл Мартел при Поатие (732 г.). изобра- жения речник изобра- жения Г. Кризата от средата на VIII в. и преодоляването й. кан Телериг( ) обезвредил визант. “приятели”. кан Кардам ( ) постигнал военни успехи. изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Войни и законодателство на кан Крум
A. Воените успехи на кан Крум кан Крум ( ) е основоположник на династия, която управлявала до 1018г. 805г. завзема земите на аварите до р.Тиса. 809г. присъединява Сердика (София). 811г. (26 юли) рaзгромява византийците във Върбишкия проход, а император Никифор I Геник е ранен и убит. кан Крум умира през 814г. при пореден поход срещу Константинопол. Урок№ 11 начало план на урока 1 2 3 4 Б. Крумовото законодателство издава първите писани закони, които били против проявите на клеветничество пиянство, кражби и разбойничество. законите важели за всички поданици и съдействали за обединение на славяни и българи и централизиране на държавата. изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 5

6 4. България при кан Омуртаг и наследниците му
A. Kан Омуртаг ( ) реформи, строителство и културен подем. 815 г. 30-годишен мирен договор с Византия . възстановена е опожарената Плиска и са постро- ени нови крепости, дворци, мостове. ново администр.-териториално устройство – комитати, кавкан, ичиргу-боил, съвет на великите боили. тежка коница, обсадни машини, речен флот. Урок№ 11 начало план на урока 1 2 Омуртаг се бори срещу християнските про-поведи на византийските пленици миниатю-ра от хрониката на Йоан Скилица, от XI в. 3 4 Б. Кан Маламир ( ) и кан Пресиян ( ) териториално разширение към Родопите и Беломорието. важна роля в управлението играе кавкан Исбул. в средата на IX в. и земите на Македония са трайно включени към държавата. изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 ЗАГОРЕ Кан Тервел (700 - 721) 7 слайд Урок№ 11 начало план на урока 1
3 4 Кан Тервел ( ) ЗАГОРЕ изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 7

8 титла на висш сановник или родственик на императора.
Речник: Онгъл – “кесар” – Загоре – “комитат” – кавкан – ичиргу-боил – Съвет на Великите боили  първото поселение на Аспаруховите българи след заселването им на Долни Дунав през втората половина на VII век. Урок№ 11 титла на висш сановник или родственик на императора. начало план на урока историческото название на областта между Средна гора на север,  Чирпанските възвишения – на запад,Черно море на изток и Родопите,  Сакар и Странджа на юг. Буквално означава „зад планината“.  1 2 3 наименование на административна териториална единица, управля-вана от Комит. Омуртаг довършва административната реформа, започната от кан Крум. С това окончателно е сложен край на двойнст-веността в държавата и на автономията на славянските племена. 4 вторият по значимост човек в държавата след владетеля. Той има редица държавни отговорности и съчетава огромни правомощия. . пръв министър, един от вътрешните боляри, от най-приближените на кана и пряко от него получаващ пълномощия — да участва в преговори, да ръководи или да участва във военни походи заедно с кавхана. . изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения – държавен орган към владетеля (царя) по времето на Първата  и Втората българска държава. Изпълнява функцията на властнически държавен съвет по управление на най-важните държавни дела. Филм слайд 8

9 9 слайд Урок№ 11 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник
Филм слайд 9

10 10 Карти и схеми: слайд Урок№ 11 начало план на урока 1 2 3 4 изобра-
жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 10

11 Крум пирува след победата над Никифор
Урок№ 11 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник изобра- жения Крум пирува след победата над Никифор изобра- жения Филм слайд 11

12 12 Бележки: слайд Урок№ 11 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google