Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 8 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 Разпадане на Каролингската империя. Миграции на норманите
Раздел първи: Формиране на средновековната цивилизация IV-X в. 03:42 Урок№ 8 Разпадане на Каролингската империя. Миграции на норманите начало план на урока 1 2 1. Разпадане на Каролингската империя 2. Европейският север и начало на норманските нападения 3. Миграции и колонизация 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Речник: Вердюнски договор, Тевтонско кралство, Нормани, Викинги, Руси, Варяги, Маджари. Филм слайд 2

3 1. Разпадане на Каролингската империя
Урок№ 8 A. Първи признаци на разцеплението След Карл Велики управлението поема синът му Людовик Благочестиви / /. След смъртта му избухва гражданска война между неговите синове. начало начало Л у д в и г план на урока 1 K а р л Б. Последици от гражданската война. Вердюнски договор 843 г. Каролингската империя била разделена на 3 части: Лотар - получава Италия и ивица земя по р. Рейн и запазва императорската корона. Людовиг Немски - източните територии /на изток от р. Рейн – те са най-изостанали/. Карл Плешиви - западните територии. 2 Л о т а р 3 да обобщим В. Разпадането Последен носител на титлата император бил Арнулф / / 911 г. умира Лудвиг Детето - последния каролинг и възниква Тевтонското /немското/ кралство. Западните каролинги оцелели до 987 г. изобра- жения Л у д в и г речник въпроси и задачи K а р л Л о т а р документ Филм слайд 3

4 2. Европейският север и начало на норманските нападения
Урок№ 8 Нормани – (“северни хора”) северногермански племена, които през епохата на Великото преселение IV–VII в.останали да живеят в Скандинавия. През VIII в. сред норманите настъпили промени и се обособила войствена класа на войните - викинги, които в края на VIII в. нападат Британските острови и владенията на Каролингите. За жестоките техните набези говори появилата се молитва, в която се призовава Бог да спаси своите чеда от “гнева на норманите”. начало план на урока 1 2 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 4

5 3. Миграции и колонизация
Урок№ 8 A. Колонизация на Британските острови Най-напред Викингите се насочили към Британските острови.Част от тях наричани “датчани“ се заселили в Североизточна Англия. В края на IX в. англосаксите се обединили под властта на Алфред Велики, който отблъснал завоевателите и въвел единни закони. начало план на урока 1 2 Б. Викингите от Норвегия, Швеция и Дания Друга група викинги от Норвегия колонизирали островете Исландия и Гренландия и достигнали до бреговете на Канада. Норманите от Швеция наричани “руси” и “варяги” заедно с източнославянските племена участвали в образуването на Киевска Рус. В устието на р. Сена викинги основали херцогство Нормандия и приели христи- янството и френската култура и език. В началото на XI век нормански рицари овладели Южна Италия и Сицилия и създали силно Норманско кралство. Датският крал Кнут Велики в началото на XI в. обединил Скандинавия и Англия, но след смъртта му обединението се разпаднало и се оформят Дания, Норвегия и Швеция. 3 Алфред Велики да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ В. Маджарите Началото на X в. разорявали Западна и Централна Европа. През 955 г. са разгромени при р. Лех и се установяват в Панония. Филм слайд 5 Битката при р. Лех

6 Да обобщим Урок№ 8 В средата на IX век Каролингската империя започнала да се разпада. Очертали се контурите на Франция, Германия и Италия като водещи европейски страни. Единството на империята било подкопано и от външни врагове – сарацинските и норманските пирати и маджарите, които превърнали в пепелища множеството цветущи селища и манастири. Норманските мореплаватели предприели рисковани пътувания и заселвания по бреговете на Европа и Средиземноморието, които дали началото на нови държави и народи. начало план на урока 1 2 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм Европа в карая на IX век слайд 6

7 Лудвиг Немски Лотар I Карл Плешиви 7
Изображения: Франкската империя след Вердюнския договор 843 г. Урок№ 8 начало план на урока Лудвиг Немски 1 Лотар I 2 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 7 Карл Плешиви

8 ("тевтонски" произхожда от латинското teutonicus - "немски")
Речник: Вердюнски договор – Викинги – Нормани – Тевтонско кралство – Маджари – мирен договор за поделяне на империята на Карл Велики между синовете на сина му Лудвиг I (Лотар I, Карл I Плешиви и Лудвиг II Немски). Когато Лудвиг I умира през 840 г., Лотар I става император, но братята му него-дуват п започва война. По-късно постигат споразумение да разделят империята. Урок№ 8 начало план на урока 1 от Nordmann — „мъже от Севера“, наричани също нормани, варяги, народ-ността рус, са етнически различни варварски племена и народи, обитаващи през ранното Средновековие бреговете на Скандинавия. Те са земеделци, занаятчии, мореплаватели и търговци, но и смели и жестоки завоеватели. 2 3 народ с произход от викингите, които през 10-и век основават херцогство Нормандия, феод на кралство Франция. Тевтонско /немско/ кралство. ("тевтонски" произхожда от латинското teutonicus - "немски") да обобщим изобра- жения Самоназванието на унгарците е модьор (magyar), от което произлиза вариантът на етнонима на българскимаджари, който днес се използва предимно в исторически контекст. речник въпроси и задачи документ Филм слайд 8

9 Въпроси и задачи: 1. Кой син на Людовик Благочестиви наследил императорската титла и върховната влас в Каролингската империя? Людовик Карл Плешиви Арнулф Лотар 2. Коя година е сключен т.нар. Вердюнски договор? 814 г г г г. 3. Какво постановява Вердюнския соговор? разделя църквата на римокатолическа и православна разделя Франкската империя на три части организира кръстоносен поход към светите места 4. Кой син на Людовик Благочестиви съгласно т.нар Вердюнски договор поел управлението на Западнофранкското кралство? Людовик Карл Плешиви Арнулф Лотар 5. Кой син на Людовик Благочестиви съгласно т.нар Вердюнски договор поел управлението на Источните области? Людовик Карл Плешиви Арнулф Лотар 6. Кой син на Людовик Благочестиви съгласно т.нар Вердюнски договор поел управлението на областите около река Рейн и Северна Италия (Лотарингия)? Людовик Карл Плешиви Арнулф Лотар 7. Коя държава възникнала на територията на Западнофранкското кралство.? Каролингска империя Тевтонско (немско) кралство Франция Италия 8 След смъртта на Лудвиг Детето в 811 г. немските земи се превърнали в: Тевтонско кралство Франция Италия Каролингска империя 9. С какво име НЕ са познати северногерманските племена, които населявали полуостров Скандинавия? нормани (севрни хора) викинги руси маджари варяги 10. Кой в края на 9 век обединил Англия и въвел едино законодателство в страната? Лотар Кунт Велики Рюрик Алфред Велики 11. Коя група северногермански племена колонизирала островите Ислансия и Гренландия и достигнали дори до Канада? нормани викинги руси варяги 12. Довършете твърдението: Норманите от Швеция наричани „руси” и „варяги”, проникнали в Прибалтика и Източна Европа и създават Киевска Рус заедно с източнославянските племена южнонославянските племена западнонославянските племена други неизвестни племена 13. Кои са създали на устието на река Сена херцогство Нормандия? арабите маджарите викингите французите 14. Кой датски крал в началото на 11 век обединил Скандинавия и Англия в т.нар. Велика Дания? Кунт Велики Арнулф Лудвиг Детето Алфред Велики 15. Кой народ в началото на 10 в.се настанил в Панония? маджарите викингите печенегите арабите 16. Коя държава е отбелязана на картата с номер 1? Нормандия Лотарингия Източнофранкско кралство Западнофранкско кралство 17. Коя държава е отбелязана на картата с номер 2? Нормандия Лотарингия Източнофранкско кралство Западнофранкско кралство 18. Коя държава е отбелязана на картата с номер 3? Нормандия Лотарингия Източнофранкско кралство Западнофранкско кралство 19. Коя държава е отбелязана на картата с номер 4? Нормандия Лотарингия Източнофранкско кралство Западнофранкско кралство Урок№ 8 начало план на урока 1 2 3 да обобщим изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 9

10 10 Документи: слайд Урок№ 8 начало план на урока 1 2 3 да обобщим
изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 10

11 11 Филмотека: слайд Урок№ 8 начало план на урока 1 2 3 да обобщим
изобра- жения речник въпроси и задачи документ Филм слайд 11

12 12 слайд Урок№ 8 начало план на урока 1 2 3 да обобщим изобра- жения
речник въпроси и задачи документ Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google