Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас"— Препис на презентация:

1 5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ г. “Инвестира във вашето бъдеще” Урок №19 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за пети клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 1 2 3 5клас изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. слайд 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

2 Въвеждане на славянската писменост в България
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Раздел: трети България от средата на IX до началото на XI век Урок №19 Въвеждане на славянската писменост в България начало план на урока 1 2 1. Причини за въвеждане на славянската писменост. 2. Славянските първоучители. 3. Начало на славянската просвета и книжнина в България. 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм Речник: Евангелия, богослужение, Магнаурска школа, Великоморавия слайд 2 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

3 1. Причини за въвеждане на славянската писменост.
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 1. Причини за въвеждане на славянската писменост. A. Нуждата от писменост за функционирането на държавата: държавата не можела да функционира нормално без да записва най-важното – състава на войските, важни договори, победите на българските владетели на бойното поле и др.; българите и славяните използвали гръцките букви или специални знаци – черти и резки, за да записват важни събития от живота на българите; Урок №19 начало план на урока 1 2 3 Писмени знаци изобра- жения Б. Новата религия изисквала да се разбира Божието слово: византийските свещеници проповядвали християнството на гръцки, който разбирали малцина българи; богослужебните книги, необходими за разпространяване на новата религия, трябвало да бъдат написани на разбираем за славяните и българите език; в съседна Великоморавия двама византийски учители разпространявали християнската вяра на славянски език. въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 3 Кирил и Методий - миниатюра “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

4 2. Славянските първоучители.
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 2. Славянските първоучители. A. Константин и Методий – родно място, семейство, образование: родени в Солун – голям византийски град, в който живеели много славяни; баща им бил помощник на местния управител, майка им вероятно била славянка; Константин учил в най-прочутото училище в тогавашния свят – Магнаурската школа и се отдал на книжовна дейност; Методий поел по пътя на своя баща и станал управител на една византийска област, в която живеели много славяни. Урок №19 начало план на урока 1 2 Б. Създаване на славянската азбука: през 855 г. Константин създал букви, с които да се пише и чете на славянски език – това била първата славянска азбука – глаголицата; много църковни книги, необходими за богослужението били преведени от гръцки на славянски език; по-късно учениците на Константин и Методий въвели по-лесни букви и нарекли новата азбука “кирилица” в памет на славянския първоучител Константин – Кирил Философ. 3 изобра- жения Св.св.Кирил и Методий В. Мисията на Константин и Методий и учениците им във Великоморавия: през 863 г. братята Константин и Методий заедно със своите ученици заминали за Великоморавия и поставили там началото на славянската просвета; във Великоморавия влезли в спор с немското духовенство, които ги обвинили, че нямат право да служат на Бога на славянски език, с тази мисия през 867 г.посетили Рим, за да защитят делото си и да докажат, че на Бога може да се служи на всички езици; Константин след кратко боледуване починал на 14 февруари 869 г., преди смъртта си приел монашеското име Кирил; Методий продължил да проповядва и да просвещава, починал на 6 април 885 г. въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 4 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

5 3. Начало на славянската просвета и книжнина в България.
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 3. Начало на славянската просвета и книжнина в България. Урок №19 A. Приемането на Кирило-Методиевите ученици от княз Борис I в Плиска: учениците на Кирил и Методий били приети в България с радост от българския княз Борис I те създали в България много училища, преписвали книгите, преведени от солунските братя и създавали нови, подготвяли български свещеници, които да служат на славянски език. начало план на урока 1 2 3 изобра- жения Глаголически паметници въпроси и задачи Б. Дейността на учениците на Кирил и Методий: Едни от най-видните ученици на Кирил и Методий били Климент и Наум; Климент работел в Югозападните български земи, в Охрид обучил голям брой ученици, които станали учители, свещеници и книжовници; Наум работел в Североизточните краища на България , създал широк кръг от ученици и последователи; в храмовете в Плиска звучала славянска реч, така новата религия станала по-достъпна за всички вярващи; Византийското влияние отслабнало, хората приели Бог в сърцата си и станали истински християни. Кирилски надпис речник СОП Филм слайд 5 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

6 Св.Седмочисленици Св.св.Кирил и Методий Кирилски надпис
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Урок №19 начало план на урока 1 2 3 Кирилски надпис Зографско четвероевангелие Кирил и Методий Св.Седмочисленици Глаголица изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Кирилица Филм Св.св.Кирил и Методий Библиотека Кирил и Методий слайд 6 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

7 1. Кои са причините за създаването на славянската азбука ?
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Въпроси и задачи: 1. Кои са причините за създаването на славянската азбука ? 2. Защо е било важно да се записват най-важните събития от живота на българите? 3. Преди въвеждането на славянската азбука българите и славяните използвали ли са други букви или знаци? 4. Защо е било важно Божието слово да се проповядва на разбираем език? 5. Какво знаете за родното място на двамата братя Константин и Методий? 6. Какво образование е получил Константин и важно ли е било то за бъдещата му дейност? 7. Кога била създадена първата славянска азбука и как била наречена? 8. Каква азбука въвели учениците на Константин и Методий и как я нарекли? 9. С каква мисия заминали за Великоморавия Константин и Методий и учениците им? 10. Как били посрещнати от немското духовенство двамата братя и учениците им, защо? 11. По какъв начин защитили правото да се служи на Бога на всички езици? 12. Защо учениците на светите братя вярвали, че ще бъдат приети радушно в България? 13. Каква дейност развивали учениците на Кирил и Методий в България? 14. Какво общоевропейско значение има делото на Константин и Методий? 15. Проучете и запишете имената на училища, университети, улици , които носят името на светите братя Кирил и Методий. Урок №19 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 7 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

8 управници за държавата и църквата
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Речник: Евангелия – Богослужение – Магнаурска школа – Великоморавия – Урок №19 Разкази за живота и делата на Христос, написани от неговите ученици Йоан, Матей, Лука и Марко Ритуал, изпълняван в храма по време на църковен празник /молитви, песнопения, четене на текстове от Библията, поучения към събралите се християни и пр./ начало план на урока Висше училище в Константинопол /в двореца Магнаура/, в което се подготвяли управници за държавата и църквата 1 Средновековна държава на западните славяни в Централна Европа /дн.Чехия и Словакия и части от Словения и Унгария/ 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 8 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

9 войските, военните победи на на владетеля, мирните договори и др.
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Това вече го знаем Урок №19 Държавата не можела да функционира нормално, без да записва най-важното: състава на войските, военните победи на на владетеля, мирните договори и др. българите и славяните използвали гръцките букви или специални знаци – черти и резки, за да записват важни събития от живота на българите; византийските свещеници проповядвали християнството на гръцки, който разбирали малцина българи; богослужебните книги, необходими за разпространяване на новата религия, трябвало да бъдат написани на разбираем за славяните и българите език; двамата братя Константин и Методий били родени в Солун, Константин завършил Магнаурската школа и се отдал на книжовна дейност. Методий поел по пътя на своя баща и станал управител на една византийска област; през 855 г. Константин създал букви, с които де се пише на славянски – това била първата азбука – глаголицата; по-късно учениците на Константин и Методий въвели по-лесна азбука и я нарекли „кирилица”, в чест на славянските първоучители; през 863 г. Константин и Методий заедно със своите ученици заминали за Великоморавия, за да поставят там началото на славянската писменост; през 867 г. посетили Рим, за да защитят делото си и да докажат, че на Бога може да се служи на всички езици; учениците на Константин и Методий били приети радушно от българския княз Борис I; едни от най-видните ученици на Кирил и Методий били Климент и Наум, те обучили голям брой ученици, които станали учители, свещеници и книжовници начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 9 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

10 Филм 1.54 мин. - Старобългарската азбука
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Филм 3.16 мин г. Цар Борис приема учениците на св.св.Кирил и Методий Урок №19 Филм 1.54 мин. - Старобългарската азбука Филм 1.45 мин. - Старобългарска азбука Филмотека Филм 2.25 мин. - Химн на св.св.Кирил и Методий начало Филм 9.46 мин. - "Покровителите на Европа"- Св.Св.Кирил и Методий 1/3 план на урока Филм 2.28 мин Май - Ден На Българската Писменост 1 Филм 2.32 мин. - Моравската мисия на св.св.Кирил и Методий 2 Филм 3.33 мин. - Мисията на Св. Св. Кирил и Методий в Рим Филм 3.33 мин г. В Рим умира св. Константин - Кирил Философ 3 Филм 1.54 мин г.Рим.Среща на Кирил и Методий с българска делагация Филм 4.39 мин. - Денят на свети Климент Охридски Филм 2.39 мин. - Гробът на св.Климент Охридски Филм 5.04 мин. - Свeти Седмочисленици Филм 6.11 мин. - Успение на св. Наум Охридски изобра- жения Филм 5.15 мин. - Св. Наум Охридски - ,,българинът от Мизия'' Филм 1.48 мин. - Неизвестните ученици на св.св.Кирил и Методий въпроси и задачи речник СОП Филм К р а й слайд 10 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.


Изтегли ppt "5клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК за пети клас"

Сходни презентации


Реклама от Google