Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван богоров“

Сходни презентации


Презентация по темата: "Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван богоров“"— Препис на презентация:

1 Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван богоров“

2 Варна е един от градовете с недостиг на кадри със средно професионално образование.
Необходимостта от ИКТ специалисти, средни мениджъри, финансисти, както и други специалисти със средно образование, налагат необходимостта от продължаване на създадените вече традиции в обучението на ученици в икономическите гимназии във Варна.

3 ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри.
Приоритет в обучението на гимназията са специалностите: Банково дело; Бизнес администрация; Електронна търговия; Икономическо информационно осигуряване; Програмно осигуряване.

4 Специалност БАНКОВО ДЕЛО
Професия ФИНАНСИСТ Специалност БАНКОВО ДЕЛО Завършилите ученици могат да се реализират като: Касиер-счетоводител в банка, материално-отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки и кол-центрове, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции. Разширено изучаване на Английски език

5 Професия ОФИС-МЕНИДЖЪР Специалност БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсят се икономисти, офис-сътрудници, офис-мениджъри, администратори в централни и териториални държавни структури, както и в частни организации с идеална или бизнес цел. Разширено изучаване на Немски език

6 Специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
Професия ПРОГРАМИСТ Специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Завършилите ще могат да участват в изграждането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на микропроцесорни системи, компютърни мрежи, Web страници и операционната система. Ще имат възможност да се реализират във всички предприятия и фирми, които са снабдени с микропроцесорно управление, локални и глобални мрежи, изграждане на софтуер, база от данни, web програмиране и web дизайн. Разширено изучаване на Английски език

7 Професия ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Професия ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ Специалност ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ Операторът информационно осигуряване може да работи в търговски фирми, финансови и статистически институции, регистри, маркетингови и социологически агенции и др. Разширено изучаване на Английски език

8 Професия ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ
Професия ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ Специалност ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти, както и възможност за започване на собствен бизнес. Разширено изучаване на Английски език

9 БАЛООБРАЗУВАНЕ Оценките от 2 x тест математика + 2 x тест БЕЛ +1 x БЕЛ от свидетелството за основно образование +1 x ИТ от свидетелството за основно образование


Изтегли ppt "Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван богоров“"

Сходни презентации


Реклама от Google