Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД"— Препис на презентация:

1 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД

2 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД е българска фирма, създадена с цел да работи за трансфер на иновативни знания и технологии в международен план. Приоритет на фирмата е сътрудничеството с немски държавни организации, научни звена и частни фирми, работещи в тази област. Основна цел на ЦИТТ - ГЛОБАЛ е чрез сътрудничество с тези организации да съдейства за използването на богатия немски опит в иновациите и технологичния трансфер, както и немския кооперационен модел за мрежова работа на национално и регионално ниво. Участието в европейски проекти с германски партньори е от съществено значение за превръщането на ЦИТТ- ГЛОБАЛ в консултантска фирма от международен мащаб.

3 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД
Фирмата се занимава с обучение, консултации и реализация на иновативни проекти, сврзани с трансфера на знания и технологии към малките и средни предприятия и държавната и местна администрация в областите: Информационни технологии Екология Нови строителни материали Нови енергийни източници и др. ЦИТТ – ГЛОБАЛ обединява екип от утвърдени професионалисти с богат опит в горе-изброените области и се специализира в управлението и реализацията на международни научно – изследователски проекти.

4 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД ПАРТНЬОРИ
ГЕРМАНСКО ДРУЖЕСТВО НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАЗВОЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ( АiF ) AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия. AiF осъществява посредничество между индустрията, науката и държавата в областта на иновациите. Организацията е признат в Германия и чужбина център за компетентност и транфер на иновативни технологии и съдейства за реализацията на проекти за над 250 млн. Евро годишно. AiF работи едновременно в приоритетни индустрии (технологични сектори) и в зависимост от спецификата и конкретните нужди на отделните фирми. Като реализира проекти на Федералното министерство на икономиката и заетостта, AiF съдейства, както за повишаване на технологичното ниво на индустриалните сектори, така и за подобряване на конкурентноспособността на фирмите.

5 ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД AiF – ПРОГРАМА PRO INNO II
ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва да бъдат стимулирани да разширяват иновационната си компетентност с оглед развитието и прилагането на съвременни технологии чрез коопериране с други предприятия и научно – изследователски институции в сферата на изследванията и научно – техническото развитие. Предмет на насърчаването по тази програма е разработването на иновативни продукти, нови методи на работа или предоставянето на нови услуги. По тази програма се насърчават най – вече кооперирането между предприятия или между предприятия и научно – изследователски институции, както и обмена на персонал – предвижда се от 3 до 24 - месечен трансфер на персонал между предприятия и научни звена по време на разработването на проекта.

6 ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД AiF – ПРОГРАМА PRO INNO II ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ На г. в София ще се проведе българо – немска кооперационна борса за партньорство по програмите на Германското дружество на индустриалните развойни организации (AiF), като в събитието ще вземат участие немски фирми и научни звена, които имат интерес за реализация на иновативни проекти с българско участие. За участие в кооперационната борса се обръщайте към: ЦИТТ- ГЛОБАЛ ЕООД София 1000 ул. Уилям Гладстон 58 тел. (02) , , факс (02) е-mail:


Изтегли ppt "ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР - ГЛОБАЛ ЕООД"

Сходни презентации


Реклама от Google