Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"— Препис на презентация:

1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София-Студентски град лаб.2520, 2518, 2506 тел/фах (02) (02) .

2 “БАК-ОФИС” АКСТЪР: ФАМИЛИЯ OT ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

3 Какво е АКСТЪР ? Лаборатория в Технически университет - София
Група от 15 млади ИТ специалисти

4 Какво е АКСТЪР Фамилия от съвременни технологии
Фамилия от програмни продукти За е-управление и е-администрация За е-кадастър и инженерна инфраструктура

5 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ АКСТЪР
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ АКСТЪР ВИЗИЯ

6 ИТ технологии за съвременна е-администрация
Всеки специалист работи ежедневно с един или няколко програмни продукти Всеки отдел се нуждае от основен програмен продукт, който да интегрира работата на неговите специалисти

7 ИТ технологии за съвременна е-администрация
Всяка администрация се нуждае от група програмни продукти, които да интегрират работата на нейните отдели Всички администрации се нуждаят от възможност за електронен обмен на документи

8 ИТ технологии за съвременна е-администрация
Администрациите трябва да предоставят услугите си по съвременна и удобна за клиентите технология

9 Модел на АКСТЪР-приложение
Към друго приложение Програмен интерфейс База от данни Сървър Акстър-клиент Акстър-клиент

10 Модел на е-администрация

11 Възможности на АКСТЪР архитектурата
Поетапно внедряване на приложенията (подсистемите) Всяка подсистема да може да работи самостоятелно

12 Възможности на АКСТЪР архитектурата
Всяка подсистема може да работи съвместно (обменяйки данни) с другите налични подсистеми на администрацията Обмен на документи с външни организации

13 ПРОДУКТИ

14 АКСТЪР-ОФИС Документооборот и контрол на изпълнение на задачите.
Предназначен за: общинска, областна администрация, министерства, агенции и др. административни структури.

15 АКСТЪР-ИМОТИ-НАЕМИ-КАСА
Общинска или Държавна собственост, приходна каса Предназначен за: общинска, областна администрация.

16 АКСТЪР-ЛИЦЕНЗИ Лицензионни и разрешителни режими
Лицензионни и разрешителни режими Предназначен за: общинска администрация

17 АКСТЪР-2004 Кадастър и регистрация на собствеността
Предназначен за Общинска и областна администрация и ведомства, поддържащи специализирани инфраструктурни съоръжения

18 АКСТЪР-КОМУНИКАТОР за изграждане на документооборотна инфрастуктура на различни нива Ведомствено ниво Областно ниво Национално ниво

19 Модел за пренос на документи

20 Модел за документооборотна инфраструктура

21 BDML: Bulgarian Document Markup Language
BDML е наследник на езика XML (Extendible Markup Language) Езикът е независим от платформата Осигурява формалното описание на всички атрибути на документа Позволява пренасянето на оригиналния документ в неговия специфичен формат Осигурява възможност за използване на е-подпис Осигурява възможност за криптиране на документите Осигурява представянето на услуги пред външния свят

22 АКСТЪР е-Security Създава, поддържа и управлява ведомствена инфраструктура на публичните ключове. Проверява, подписва, криптира и опакова произволни файлове Предназначение: за всяка съвременна администрация

23 АКСТЪР-Цифров подпис

24 АКСТЪР-Цифров подпис

25

26 Основни усилия при реализацията на е-правителство (е-управление)
Разширяване на ВЕБ услугите Стандартизиране и усъвършенстване на на документооборота Изграждане на ведомствена, отраслева и национална документоoборотна инфраструктура Интегриране с документооборотната инфраструктура на ЕС (към 2007 г.)

27 АКСТЪР КЛИЕНТИ (ОБЩИНИ)

28 АКСТЪР-КЛИЕНТИ (Обл.адм.)
Областна администрация -Габрово Областна администрация -Търговище Областна администрация -Ловеч Областна администрация -Враца Областна администрация -Варна Областна администрация - Стара Загора Областна администрация -Кърджали

29 АКСТЪР КЛИЕНТИ (ЕРП) Електроразпределение ЕАД- Столично (2004)
АКСТЪР КЛИЕНТИ (ЕРП) Електроразпределение ЕАД- Столично (2004) Електроразпределение кл. ПАЗАРДЖИК (2001) с райони Пз.-изток, Белинград, Пешера, Белово, Батак Електроразпределение София-област ЕАД с клонове: Кюстендил, Благоевград, Перник, София и райони (общо 16 сървъра)

30 АКСТЪР - КЛИЕНТИ Министерство на регионалното развитие и благоустройство Агенция по кадастъра ГИС - София Софийски кадастър Държавно предприятие “Строителство и възстановяване” и др.

31 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София-Студентски град лаб.2520, 2518, 2506 тел/фах (02) (02) .


Изтегли ppt "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ"

Сходни презентации


Реклама от Google