Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Училище за професионалисти!

Сходни презентации


Презентация по темата: "Училище за професионалисти!"— Препис на презентация:

1 Училище за професионалисти!

2 висока професионална квалификация
традиции предизвикателство амбиция модерно обучение Училище за професионалисти висока професионална квалификация

3 В гимназията се обучават ученици от различни населени места
В гимназията се обучават ученици от различни населени места

4 Електрообзавеждане на производството дуална система на обучение - обучение чрез работа: и
С П Е Ц И А Л Н О Т

5 Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език
С П Е Ц И А Л Н О Т

6 Електрообзавеждане на транспортна техника
С П Е Ц И А Л Н О Т

7 Богата материално-техническа база:
модерно оборудвани компютърни зали мултимедиен център

8 Работилници и лаборатории по различните специалности

9 БЕЗПЛАТНО общежитие , столова

10 ПГЕЕ “Капитан Петко войвода“
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

11 6600 Кърджали ул. “Мара Михайлова”5 0361/62931 e-mail: tee_kj@abv.bg
Училище за професионалисти


Изтегли ppt "Училище за професионалисти!"

Сходни презентации


Реклама от Google