Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи"— Препис на презентация:

1 ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи
е-КНЕЖА 2006 ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи

2 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Оборудване на всички служители в администрацията с компютри и подходящи периферни устройства Внедряване на програми за автоматизиране на по-голямата част от дейностите, извършвани от служителите в общинската администрация

3 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Да се гарантира високо качество на обслужването на граждани и фирми Да се осигури комфорт в работата на служителите в общинската администрация

4 ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ Анализирахме най-натоварените звена в общината
Какви са проблемите на служителите Кои от дейности са най-трудоемки Кой точки в административния процес са най- невралгични Анализирахме натрупания опит в другите общини (стартирахме сравнително късно, когато в страната бе натрупан опит от ФРМС. Внимателно проучихме съществуващия пазар на програмни продукти и технологии за изграждане на Център за информация и услуги)

5 ИЗМИНАТИЯТ ПЪТ Съставяне на план за изпълнение на проекта “е-Кнежа”, който включваше: Съставяне на архитектурен проект на Център за информация и услуги Подбор на най-подходящите програмни продукти за автоматизация на отделните административни дейности. Подбор на фирма консултант за внедряване на система по качеството ИСО Внедряване на избраните продукти

6 е-Кнежа ХАРДУЕР ЛОКАЛНА МРЕЖА 100 Мегабита, 40 работни места Сървъри
Сървър за основната база от данни ВЕБ СЪРВЪР Резервен сървър Периферия: принтери 12, Скенери 2; Интернет - ???

7 АКТЪР WEB ; АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР WEB УСЛУГИ; АКСТЪР WEB ОФИС
СОФТУЕР АКСТЪР ИМОТИ, АКСТЪР НАЕМИ, АКСТЪР КАСА, ТЪРГОВИЯ (Лицензи) ГРАО,КАДАСТЪР, СЧЕТОВОСТВО ФРОНТ ОФИС Документоборот, Управление на административните процеси Управление на качеството АКСТЪР ОФИС; АКСТЪР е-подпис БАК ОФИС АКТЪР WEB ; АКСТЪР КОМУНИКАТОР АКСТЪР WEB УСЛУГИ; АКСТЪР WEB ОФИС WEB ОФИС

8 ОСНОВНИ ПОДСИСТЕМИ (БАК ОФИС)
ОСНОВНИ ПОДСИСТЕМИ (БАК ОФИС) АКСТЪР ОБЩИНСКИ ИМОТИ: Система, поддържаща регистър на общинската собственост и всички операции с нея. АКСТЪР НАЕМИ: Система, обслужваща процесите по сключване на договори и следене на плащанията на отдадените под наем общински имоти. АКСТЪР КАСА: Система, обслужваща приходната каса на общината и свързана с останалите подсистеми.

9 БАК ОФИС АКСТЪР ТЪРГОВИЯ2006: Система обслужваща процедурата по регистрация на заявленията за търговска дейност и категоризацията на търговските обекти. КАДСТЪР2000: Система за кадастър и регистрация на собствеността ГРАО: Система от програми за обслужване на гражданското състояние. СЧЕТОВОДСТВО: Система за счетоводство и финансов контрол

10 ФРОНТ ОФИС АКСТЪР-ОФИС2003: система за документооборот; управление на административните процеси; управление на качеството. АКСТЪР ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС2005: Система за използване на усъвършенстван ( ведомствен) електронен подпис в ежедневната работа

11 УЕБ ОФИС АКСТЪР WEB СЪРВЪР2004, който управлява динамичен WEB портал на община КНЕЖА АКСТЪР WEB ОФИС2006, които дава възможност кметствата да се интегрират в документооборотната система на общината

12 УЕБ ОФИС (в момента работим по внедряване на)
АКСТЪР КОМУНИКАТОР2006, който дава възможност да се обменят документи с други администрации по автоматичен път АКСТЪР WEB УСЛУГИ2006 Осигурява възможност за регситрация през WEB на 50 от услугите, които общината предоставя в момента

13 Връзки между програмите е-КНЕЖА 2006
Връзки между програмите е-КНЕЖА 2006 Наеми Имоти Регистър на общинските вземания Местни данъци ГРАО НБН Каса Кадастър Регистър на наказателните постановления Счетоводство Търговия БАК ОФИС ФРОНТ ОФИС Документооборот Е-подпис WEB Документооборот КОМУНИКАТОР (Комплексни услуги) WEB СЪРВЪР WEB УСЛУГИ WEB ОФИС

14 ОСНОВНИ ДОСТОЙНСТВА Всяка подсистема е внедрявана поотделно и на цена 800 – 2000 лева Oтделните подсистеми обменят данни помежду си Системите са отворени към външния свят за обмен на документи Всяка подсистема може да бъде самостоятелно заменена с друга по-добра

15 В КАКВО СМЕ НАЙ-ДОБРИ? Сертифицирани сме по СУК 9001-2000.
Всички документи от СУК са в електронен вид (подписани са с е-подписа на г-н Кмета) СУК е интегрирана със системата за документооборот и управление на администрацията АКСТЪР ОФИС За всички процедури от СУК са създадени технологични карти и те са въведени в АКСТЪР ОФИС.

16 В КАКВО СМЕ НАЙ-ДОБРИ? Всички услуги, предоставяни от общината се изпълняват в съответствие с технологичните карти под управлението и в графика, специфициран в документите на СУК Реализиран е 100% електронен документооборот. Всеки документ, създаден в общината има електронен оригинал (с е-подпис), който може да бъде намерен с няколко кликвания на мишката

17 В КАКВО СМЕ НАЙ-ДОБРИ? Имаме пълен електронен документен архив (създаден едновременно със създаването на документите) Осигурили сме на жителите на кметствата възможност да поискват услуга от общината, без да е необходимо да идват в Кнежа

18 ЗА КАКВО СМЕ ГОТОВИ? Предоставяне на комплексни административни услуги в областта Предоставяне на WEB услуги Приемане на заявки за услуги от други администрации по е-път

19 ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи
е-КНЕЖА 2006 ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи

20 Как да се изгради е-администрация?
РЕКЛАМА С много пари. Не разполагаме. С малко пари. Не става. Тогава изберете АКСТЪР. (диалог от chat room-a на администратори на общини).


Изтегли ppt "ПРОЕКТ “е-администрация” състояние и перспективи"

Сходни презентации


Реклама от Google