Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Бедствия и епидемиологична обстановка

Сходни презентации


Презентация по темата: "Бедствия и епидемиологична обстановка"— Препис на презентация:

1 Бедствия и епидемиологична обстановка
  Костадинов Р., Етова Р., Георгиева М. КЕМБС, ФОЗ, МУ – Пловдив,

2 Цел Да се анализира въздействието на поразяващите фактори на бедствените ситуации върху епидемиологичната обстановка в и в близост до огнището на поражение.

3 Разглеждани въпроси Бедствени ситуации и поразяващи фактори
Поразяващите фактори в епидемиологичната триада Епидемиите като бедствена ситуация

4

5

6 ПАНДЕМИЯ ЕПИДЕМИЯ ВЪЗПРИЕМЧИВО НАСЕЛЕНИЕ ИЗТОЧНИК ОКОЛНА СРЕДА
Епидемичен взрив Спорадемия ЕПИДЕМИЯ ПАНДЕМИЯ БЕДСТЕНА СИТУАЦИЯ

7 Промени в околната среда
Промени в околната среда Разрушения Поражения в инфраструkтура Замърсяване Намаляване на индивидуалното жизнено пространство Благоприятни условия за размножаване Благоприятни възможности за трансмисия Благоприятни възможности за пренос и внос

8 Инфраструктура

9 Медицинска инфраструктура

10

11 Население Повишена възприемчивост
Влошена логистика на санитарно-хигиенни средства Нарушаване на личната хигиена Влошен бит

12

13 Население Повишена възприемчивост
Ограничен достъп до безопасни вода и храни Недостиг на храни Повишаване плътността

14

15

16

17

18 Население Повишена възприемчивост
Затруднен достъп до медицинска помощ Затруднен контрол на хроничните заболявания Затруднен достъп до медикаменти Затруднения при провеждане на профилактични прегледи и имунизации ВЛОШЕН ИМУНИТЕТ

19

20 Източник

21 Източник Повишена експозиция Улеснен трансфер Улеснено размножаване

22

23 ЧЕРНАТА СМЪРТ

24 Епидемиите като Бедствена ситуация

25 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "Бедствия и епидемиологична обстановка"

Сходни презентации


Реклама от Google