Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРОДУКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДМР

Сходни презентации


Презентация по темата: "ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРОДУКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДМР"— Препис на презентация:

1 ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРОДУКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДМР
Кръгла маса „Устойчив риболов в Черно море“, 25 юни 2019 Г., Хотел „Ибис“, Констанца, Румъния Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

2 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
I. Какви са очакванията на ДМР от активен и продуктивен диалог между КСЧМ и неправителствения сектор? Събиране/предоставяне и обобщаване на информация за ДМР; Предлагане на ефективни решения за защита интересите на ДМР пред КСЧМ; Активно съдействие от страна на неправителствения сектор за изпълнение на препоръки, свързани с наложителни промени в законодателството на национално, регионално и местно ниво; Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

3 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
Приобщаване на ДМР към идентични/сходни организации на други страни членки чрез участие в съюзни събития – обучения, семинари, запознаване с добри практики чрез посещения на място; Съдействие за финансиране на основни и спомагателни дейности на дребномащабните риболовци; Подкрепа при изграждането и повишаване на капацитета на ДМР; Осигуряване на равни условия за достоен труд, подобряване на работните условия и социална защита за всички работници в ДМР. Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

4 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
II. Осигуряване на финансови средства, пряко касаещи ефективността и безопасността на ДМР: Създаване и подсилване на техническа и финансова подкрепа – достъп до институционални фондове, схеми за банково кредитиране, създаване на директни и косвени стимули, осигуряване на консултантски услуги, както и възможности за обучения на ДМР; Оборудване – нови по-икономични и мощни двигатели за плавателните съдове, щадящи околната среда; Осигуряване на работни площадки за ремонт на плавателните съдове и техническите им съоръжения, за плетене и кърпене на мрежи; Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

5 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
Регламентиране на местата за лодкостоянки, модернизиране и облагородяване на районите (контейнери за отпадъци, химическа тоалетна и пр.); Снабдяване с ново работно облекло – водоустойчиви/непромокаеми дъждобрани, обувки, ръкавици, костюми и др.; Осигуряване на GPS – системи за собствена безопасност; уреди за откриване на рибата проследяване на рибни пасажи; Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

6 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
Осигуряване на всички необходими лични предпазни средства – спасителни пояси, уреди за спасяване и др.; Осигуряване на места за първа продажба на улова с подходящо оборудване и осигурено водоснабдяване и електричество – щандове, кантари, фризери, ледогенератори и подходящи конструкции за подслон; Осигуряване на щатен персонал за администрирането и функционирането на местата за първа продажба. Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

7 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
III. Заключение Посочените действия и дейности имат краткосрочна и средносрочна перспектива. Те се идентифицират изцяло с основните теми и действия на Работния документ на Регионалния план за действие за ДМР в Средиземно и Черно море (RPOA – SSF) Европейска Асоциация на рибарите в Черно море

8 Благодаря за вниманието! Европейска Асоциация на рибарите в Черно море
Д-р и.н. Димитрина Костова Председател на Европейската Асоциация на рибарите в Черно море 1680 София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади – запад“, ул. „Пирин“ № 54, бл. 15, офис 43 Европейска Асоциация на рибарите в Черно море


Изтегли ppt "ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРОДУКТИВНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДМР"

Сходни презентации


Реклама от Google