Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ"— Препис на презентация:

1 ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ
Промени в закона за МВР за употребата на сила и оръжие; Постоянен вътрешен контрол по отношение на часовото задържане; Публично обявяване данни за подадени сигнали за злоупотреба със сила; Статистика за употребата на сила и оръжие от страна на полицейските служители; Етичен кодекс, спазване на закона.

2 ПРАВНА ПОМОЩ Денонощна връзка със съответния адвокатски съвет;
Всеки контакт с адвокат да бъде отразяван в документацията; Допълнителни обучения на служителите по закона за правната помощ; Началниците на РУП да следят дали служителите разясняват изчерпателно правата на задържаните.

3 МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Взаимодействие между РУП и кабинетите за спешна помощ; Подобряване координацията между РУП и психодиспансерите при задържане на наркозависими и психичноболни лица; РУП да бъдат оборудвани с усмирителни ризи и други помощни средства.

4 ИНФОРМИРАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ
ЗА ПРАВАТА ИМ Видеоклип разясняващ правата на задържаните; Информационна кампания за ученици; Промяна във волеизявлението на задържаните.

5 БЮДЖЕТ, МАТЕРИАЛНО-БИТОВИ УСЛОВИЯ
И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В РУП Съхраняване на веществени доказателства; Премахване на лимитите (препоръката е дадена за първи път през г.); Система за хигиенизиране на използваните завивки от задържаните лица; Недостиг на помещения за задържане – модел “изнесен арест”.

6 ДОСТЪП ДО ПРЕВОДАЧ Регламентиране на механизма за осигуряване на преводач (препоръката е дадена за първи път през г.); Преводачи за хора с нарушен слух; Повишаване на езиковата подготовка на служителите.

7 ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Въвеждане на електронна система; Намаляване броя на регистрите и документите (препоръката е дадена за първи път през г.); Документи по задържане на чужди езици.

8 ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ Концепция за промяна на административното обслужване; Достъп на хора с увреждания; Издаване на входящ номер, непосредствено след подаване на сигнал; Служителите от административните служби задължително да носят баджове.

9 Благодаря за вниманието


Изтегли ppt "ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКОТО НАСИЛИЕ"

Сходни презентации


Реклама от Google