Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ.

Сходни презентации


Презентация по темата: "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ."— Препис на презентация:

1 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ

2 Промяната в изискванията при приемането на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им е необходима поради: Приемането на данни с непълноти и технически грешки при попълването на болничните листове; Приемане на данни от издадени болнични листове с допуснати нарушения на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).

3 Коригирането на допуснатите технически грешки, пропуски и нарушения на НМЕ по приетите данни от болнични листове се извършва чрез осигурителите, осигурените лица, органите на медицинската експертиза (лекуващ лекар и ЛКК) и/или обжалване по реда на чл. 112 от Закона за здравето.

4 Забавяне на изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност;
Увеличаване на административната тежест на лекуващи лекари и ЛКК; Увеличаване на административната тежест на работодателите/осигурителите; Ангажиране на осигурените лица.

5 Осигуряване на приемането на коректни данни от издадените от органите на медицинската експертиза болнични листове в ЕРБЛРО чрез въвеждането на допълнителни проверки.

6 Проверки: за коректност на данните по един болничен лист - действащи изисквания към контрола на въвежданите данни в болничния лист/ по попълването на реквизитите на болничния лист съгласно НМЕ и Указанията за попълване на болничен лист към Наредбата за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

7 Проверки: на данните от подадения болничен лист и наличните данни в ЕРБЛРО от предходни болнични листове за съответното лице - проверки, свързани с правомощията на органите на медицинската експертиза, регламентирани в НМЕ . За всяка установена при проверките некоректност на подадените данни от издадения болничен лист се визуализират съобщения за съответното нарушение.

8 Проверка за: надвишаване на 14 дни временна неработоспособност, без прекъсване (отнася се повече от един болничен лист); надвишаване на 40 дни временна неработоспособност, еднолично с прекъсване в една календарна година; надвишаване на 180 дни временна неработоспособност без прекъсване, без решение на ТЕЛК; надвишаване на 360 дни временна неработоспособност с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуване, без решение на ТЕЛК;

9 надвишаване на 720 календарни дни при причина трудоустрояване -16, 17, 18, 19 и 20;
наличие на временна неработоспособност преди неработни/празнични дни за лицето със същата диагноза; след временна неработоспособност разрешена от ЛКК, издаденият болничен лист без прекъсване, да е издаден от ЛКК;

10 Надвишаване на 180 дни без прекъсване на временната неработоспособност, без решение на ТЕЛК – нарушаване на чл. 6, ал. 5 от НМЕ Извършва се проверка за общата продължителност на временната неработоспособност по предходните болнични листове, независимо от органа, който ги е издал (лекуващ лекар или ЛКК) и по подавания болничен лист да не надвишава 180 дни без прекъсване и без решение на ТЕЛК. Съобщение: “Издадените еднолично и от ЛКК болнични листове са с продължителност по-голяма от 180 календарни дни непрекъснато.”

11 Контрол за правилното попълване на бележките в болничния лист, спрямо съответната причина за неработоспособност. Пример: Недопустима е комбинацията на издаване на болничен лист с причина 25, 26 и 27 и бележки с код 12 “За гледане на дете” и с код 13 “За гледане на дете по чл. 167 от КТ”.


Изтегли ppt "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОТ ИЗДАДЕНИТЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И РЕШЕНИЯТА ПО ОБЖАЛВАНЕТО ИМ."

Сходни презентации


Реклама от Google