Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Съдебните спорове за медицински грешки

Сходни презентации


Презентация по темата: "Съдебните спорове за медицински грешки"— Препис на презентация:

1 Съдебните спорове за медицински грешки
Актуални тенденции

2 Кой е правилният термин?
Лекарска грешка: не е правен термин и не се използва в държави от Европа и САЩ; Изразът се е утвърдил в обществото, за да означи по разбираем начин някои от следните термини: Нежелано събитие (adverse event, sentinel event): използва се, за да означи усложнения или смърт в лечебно заведение, настъпили НЕ в резултат на естествения ход на дадено заболяване; Предотвратимо нежелано събитие; Медицинска грешка: използва се, за да означи грешка, станала причина за настъпване на предотвратимо нежелано събитие. Приема се, че в по-голямата част от случаите се дължи на неправилно функционираща система, а не на персонална/лична грешка; Медицински деликт: правен термин;

3 изследването Проучени са: Над 140 сайта на съдилища
Централен уеб базиран интерфейс за съдебни актове 3 правно информационни системи Изпратени са: 147 заявления по ЗДОИ 143 положителни отговора Разгледани Над съдебни решения Селектирани: Над 600 решения 238 съдебни дела Период: г.

4 Митове за медицинските грешки
Всяко нежелано събитие, настъпило в болница е “лекарска грешка” Няма осъден лекар/болница

5 Данни от проучване на съдебната практика

6 По колко дела се завеждат годишно?

7 Брой на хоспитализациите годишно
Среден брой на хоспитализациите годишно: между Брой на делата, завеждани годишно: между 25 и 45 Брой на жалбите до ИАМО годишно: Изводи: Жалбите и исковете представляват незначителна част от броя на хоспитализациите Пациентите не използват наличните в закона средства за защита на правата си “При извършване на контролната си дейност инспекторите на ИАМО се сблъскват с неопровержими доказателства, че здравната ни система не е толкова безопасна и сигурна за пациента, колкото би трябвало да бъде”.* Доклад на Изпълнителна агенция "Медицински одит" за 2016

8 За какво най-често пациентите водят дела?

9 Комуникацията!

10 Рискови специалности

11 Видове вреди

12 Основателност на исковете за причинена смърт

13 Размер на обезщетенията

14 Размер на обезщетенията

15 Размер на присъдените суми за 10г.
Размер на присъдените суми за 10г. 3.5 млн. лв. обезщетения сумата нараства двойно с добавянето на разходите за съдебно-деловодни разноски и лихви В сравнение с други държави (Англия, 3 млрд. годишно) тази сума не е голяма Сумата е значителна с оглед финансовото състояние на лечебните заведения Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване на безопасността на пациента

16 Необходими мерки Въвеждане на:
обучения по комуникация и медицинско право сред медицинския персонал системи за управление на конфликтите в лечебните заведения: използване на медиация и болнични омбудсмани системи за докладване на нежелани събития протоколи за работа поне при най-рисковите специалности увеличаване на застрахователните лимити при сключване на договори за застраховка “Професионална отговорност” системи за събиране на данни от жалби, сигнали и дела в конкретните лечебни заведения

17 Информацията е важна! www.лекарска-грешка.bg
Данни от проучването “Медицинският деликт” Възможност за търсене на съдебна практика по различни критерии Съдържа база данни за съдебните дела за период Постоянно обновяване на базата данни Името на сайта е избрано, за да се запомня лесно и да е достъпно при търсене


Изтегли ppt "Съдебните спорове за медицински грешки"

Сходни презентации


Реклама от Google