Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МВР 2015: ПЪТНА КАРТА НА РЕФОРМИТЕ 12-ти януари 2015 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "МВР 2015: ПЪТНА КАРТА НА РЕФОРМИТЕ 12-ти януари 2015 г."— Препис на презентация:

1 МВР 2015: ПЪТНА КАРТА НА РЕФОРМИТЕ 12-ти януари 2015 г.
Веселин ВУЧКОВ, министър на вътрешните работи 12-ти януари 2015 г. 1 1

2 МВР: 2010 – 2014 СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Щатни бройки 2

3 МВР: 2010 – 2014 СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Темп на напускане 3 3

4 МВР: 31-ви декември 2014 г. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Темп на напускащи декември 2014 4

5 МВР: 31-ви декември 2014 г. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Напуснали служители през декември Назначени служители през декември Реално заети бройки 47 134 716 92 5

6 Реално изхарчени пари за пет последователни години
МВР: 2010 – 2014 ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ Реално изхарчени пари за пет последователни години Проектобюджет за 2015 Общ бюджет 2015 г. – лева 6

7 МВР 2015 : Промени в Закона за МВР: ФУНКЦИОНАЛНА РЕФОРМА
Конкурсно начало за кариерно развитие; Балансираща роля на Президента; ГД „Национална полиция“; ГД „Борба с организирана престъпност“. Срок за промени: февруари 2015 г. 7 7

8 МВР 2015: АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА
І. Диференциране на държавната служба в МВР Първа категория труд: само за служителите, работещи в най-тежки условия (пожарникари, униформен състав, разследващи полицаи, оперативен състав…) Всички останали служители: служебно правоотношение по ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ или трудово правоотношение по КОДЕКСА НА ТРУДА 8

9 МВР 2015: Обхват на закона за държавния служител:
АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА Обхват на закона за държавния служител: Административни дирекции: счетоводства, международна дейност, правна дейност, човешки ресурси и др. (както за „шапките“, така и „по места“); Други звена: дирекция „тел. 112“, дирекция „Български документи за самоличност“, МВР-болница, управление на собствеността (тил), IT-дирекция (КИС), Пресцентър и връзки с обществеността, Специална куриерска служба, международни проекти …. 9 9

10 МВР декември 2014: АДМИНИСТРАТИВНА КАРТИНА
МВР декември 2014: АДМИНИСТРАТИВНА КАРТИНА Реално заети: 47 134 служители Щатна численост: 49 500 служители 10

11 МВР декември 2014: АДМИНИСТРАТИВНА КАРТИНА ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
МВР декември 2014: АДМИНИСТРАТИВНА КАРТИНА ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПРОФЕСИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО (главен секретар, заместник-главен секретар) ОДМВР ГД НП (Криминална и Охранителна) ГД ГП ГД ПБЗН ДРУГИ заети заети заети заети заети - СКС; - БДС; - Тел. 112; - Инспекторат; - Сигурност 11

12 МВР декември 2014: 6 668 4 935 35 531 Общо: 47 134 Реално заети:
МВР декември 2014: АДМИНИСТРАТИВНА КАРТИНА Администрация Специфични дейности Други служители (с полицейски и пожарникарски правомощия) 6 668 4 935 35 531 Общо: 47 134 31 дек г. Реално заети: - с полицейски правомощия – - пожарникари – 6 750

13 МВР 2015: АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА
ІІ. Диференциране на държавната служба – императивни условия: Обхващане и на: ДАНС, ДАТО, МП (ГД Охрана и ГД Затвори), други звена от сектор Сигурност; З Д Сл ще действа само за НОВОНАЗНАЧЕНИ служители в посочените звена (МВР и други). 13 13

14 МВР 2015: АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
- ПОЛОЖИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ: „Мобилност“ на държавните служители; Благоприятни последици за пенсионно-осигурителната система; Строга финансово-административна дисциплина в МВР. Срок за промени: февруари 2015 г. – промяна в законите; април 2015 г. – реално действие. 14

15 МВР 2015 (второ полугодие):
ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПРОФЕСИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО (главен секретар, заместник-главен секретар) 28 ОДМВР Главна дирекция “Национална полиция” ГД ГП ГД ПБЗН ГД БОП 180 РПУ ПРИОРИТЕТИ: Качествено събиране на доказателства по НПК; Повече униформен състав; стабилен граничен контрол. 15

16 МВР 2015: ПЪТНА КАРТА НА РЕФОРМИТЕ Вътрешно- ведомствена подкрепа
Обществена подкрепа Политическа подкрепа - Синдикати; - Други служители. 16

17 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
17


Изтегли ppt "МВР 2015: ПЪТНА КАРТА НА РЕФОРМИТЕ 12-ти януари 2015 г."

Сходни презентации


Реклама от Google