Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

представя: Алберто Родригес, Ръководител, Сектор “Образование”

Сходни презентации


Презентация по темата: "представя: Алберто Родригес, Ръководител, Сектор “Образование”"— Препис на презентация:

1 Постижения и предизвикателства пред реформите, свързани с автономията на училищата
представя: Алберто Родригес, Ръководител, Сектор “Образование” Световна банка Постижения и предизвикателства пред реформите в образованието, свързани с училищната автономия София, 13 септември, 2010

2 Постижения Приемане и изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка г., което доведе до: Единни разходни стандарти (ЕРС) – 2007 г. Делегирани бюджети на всички училища– 2008 г. Промени в наредбите, регулиращи числеността на персонала, броя ученици в паралелка, преподавателската работа на педагогическия персонал – 2007 г. Оптимизация на училищната мрежа–2007, 2008 г. Диференцирано заплащане на учителите според постиженията г. Значително повишение на учителските заплати – от 2008 г. Въвеждане на системата за външно оценяване – 2007 г.

3 Постижения: Ефективност -1-
Общо педагогически персонал в общообразователните училища ( )

4 Постижения: Ефективност -2-
Обем на спестените ресурси на база фактически и прогнозен брой на педагогическия персонал в общообразователните училища

5 Постижения: Ефективност -3-
Дял на разходите за заплати в общия бюджет за образование заплати

6 Постижения: по-високи заплати в сектора
Месечни заплати в сектор Образование ( )

7 По-високи разходи за един ученик

8 Разходите за един ученик са все още ниски спрямо стандартите в ЕС

9 Предизвикателства: Големи разлики в размера на паралелките и съотношението ученик:учител

10 Предизвикателства: Как ефективността да се повиши още повече
Ниското съотношение ученик:учител и демографските тенденции създават възможност за допълнително подобряване на ефективността на публичните разходи за образование В малките общини: Повече внимание за гарантиране на равния достъп до образование при планиране на оптимизация на училищната мрежа В по-големите населени места: Да се стимулират по-високи съотношения ученик:учител, тъй като процесите на оптимизация ще са по-малко болезнени в големите населени места

11 Връзка между годините на изпълнение и размера на ефекта при реформите, свързани с базираното в училище управление

12 Акцент на по-нататъшните реформи, свързани с автономията на училищата
По-силни механизми за отчетност на училищните директори към родителите и местната власт По-добра и устойчива система за оценка на качеството Подобряване на равния достъп до образование

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Алберто Родригес Ръководител, Сектор “Образование”, Световна банка, Регион “Европа и Централна Азия”


Изтегли ppt "представя: Алберто Родригес, Ръководител, Сектор “Образование”"

Сходни презентации


Реклама от Google