Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Валентина Куцарова Мария Божилова

Сходни презентации


Презентация по темата: "Валентина Куцарова Мария Божилова"— Препис на презентация:

1 Валентина Куцарова Мария Божилова
ВОДЕН СВЯТ Валентина Куцарова Мария Божилова ДГ № 38 “Маргаритка”

2 Проектно базирано обучение
ПРОЕКТ “ВОДНИ ОБИТАТЕЛИ” втора Б група - “Звездици” Образователно направление: околен свят Възраст на децата: 4 г. - 5 г. Вид на проекта: средносрочен ( 2 месеца)

3 Проектно базирано обучение
ПРОЕКТ “ВОДНИ ОБИТАТЕЛИ” ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се разширят и обогатят представите на децата за водните обитатели - соленоводни и сладководни.

4 Проектно базирано обучение
ПРОЕКТ “ВОДНИ ОБИТАТЕЛИ” ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА: Запознаване с водните обитатели Запознаване със свойствата на водата Обогатяване на речника с нови думи и изрази Възпитание на положително отношение към въпросите свързани с опазване на водната среда

5 ПЪРВИ ЕТАП ПОДГОТВИТЕЛЕН Събиране на материали и информация
Запознаване на децата със задачите на проекта

6 Събиране на материали

7 Събиране на материали

8 ВТОРИ ЕТАП ДЕЙНОСТИ Четене на приказки и разкази за водни обитатели
Слушане и заучаване на песни Разглеждане на картини, постери, плакати и др. Апликиране на водни обитатели от хартия

9 Апликации и оригами

10 ВТОРИ ЕТАП ДЕЙНОСТИ Изработване на рибки - оригами
Изработване на пана от изработените материали Гледане на подходящо онлайн-съдържание

11 Пана

12 ВТОРИ ЕТАП ДЕЙНОСТИ Моделиране на рибки от пластилин Опити с вода:
Разтваряне на сол и захар; Кои предмети потъват ? А кои не ?

13 Опити с вода

14 ВТОРИ ЕТАП ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ:
съвместно изработване на водни обитатели обсъждане и разглеждане на енциклопедии и видеоклипове в домашна обстановка

15 Изработено от родители и деца

16 ВТОРИ ЕТАП ДЕЙНОСТИ Посещение в аквариум:
Организиране на наблюдение на водни обитатели Запознаване със сбирка експонати

17 АКВАРИУМ ВАРНА

18 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП ИЗЛОЖБА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Подреждане на експозиция с изработените по време на проекта материали Чрез беседа отностно експонатите - оценка на постигнатите резултати

19 ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП РЕЗУЛТАТИ: ИЗЛОЖБА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Формирани устойчиви познания, относно водния свят и неговите обитатели Формирани основни представи относно проблемите за опазване на околната среда Повишена езикова култура по темата

20 Валентина Куцарова Мария Божилова
Благодаря за вниманието ! Валентина Куцарова Мария Божилова ДГ № 38 “Маргаритка”


Изтегли ppt "Валентина Куцарова Мария Божилова"

Сходни презентации


Реклама от Google