Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

15 юни – 18 юни 2012 година К К “Албена”

Сходни презентации


Презентация по темата: "15 юни – 18 юни 2012 година К К “Албена”"— Препис на презентация:

1 15 юни – 18 юни 2012 година К К “Албена”
Международна фестивална програма на детското творчесво Приятели на България 15 юни – 18 юни 2012 година К К “Албена”

2 ОДЗ “Мир” , гр. Карнобат – привлекателен център за деца и родители

3 „Светулка пътя ни ще озари”
ТЕАТРАЛНО ИГРОВАТА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НАСОЧЕНА КЪМ: Формиране на усет за хармония между реч и движение Разширяване на възможностите на децата за общуване и импровизация Приобщаване на децата към театралното изкуство

4 Формиране на положително отношение към театралното изкуство
ВОДЕЩИ ЦЕЛИ Изграждане на естетически вкус и развиване на творческите способности на децата Формиране на положително отношение към театралното изкуство Създаване на условия за партньорство на всяко дете в театралния екип Създаване на подходяща среда за преживяване на положителни емоции и удовлетвореност от срещата на децата с различни герои и персонажи от любими приказки

5 РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

6 Децата са усмихнати,емоционални и обичат приказките

7 МЕТОДИЧЕСДКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЯТА С КУКЛЕН ТЕАТЪР В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е СВЪРЗАНА С:
Избор на художествени произведения Възприемане и литературен анализ Преобразуване на епическото произведение в драматургично Разпределяне на ролите Режисьорски и действен анализ Подбор на декор, изработване на кукли , реквизит

8 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ИЗБОР НА МЕТОДИ И СРЕДСТВА НА РАБОТА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

9 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ “ЕСЕН В ГОРАТА” “КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА”
“ПОД СНЕГА” “БАБИНИ ПРИКАЗКИ КРАЙ ОГНИЩЕТО” “НА ТЕАТЪР” “ГОРСКИ ПРИКАЗКИ” “НИЕ – МАЛКИТЕ АРТИСТИ”

10 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

11 ИЗВОДИ Децата от предучилищна възраст с желание участват театралната дейност в детската градина Детската градина предлага подходяща педагогическа среда за грижовно отношение към вътрешния свят на детето Детското театрално творчество обогатява детето с нови преживявания Творческия процес развива индивидуалните качества на детската личност и изгражда естетически вкус

12 Благодарим за вниманието!


Изтегли ppt "15 юни – 18 юни 2012 година К К “Албена”"

Сходни презентации


Реклама от Google