Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

За чисто море ДГ № 22 „МЕЧО ПУХ“ ВАРНА.

Сходни презентации


Презентация по темата: "За чисто море ДГ № 22 „МЕЧО ПУХ“ ВАРНА."— Препис на презентация:

1 За чисто море ДГ № 22 „МЕЧО ПУХ“ ВАРНА

2 ТЕМА „ЗА ЧИСТО МОРЕ“ тип проект: вътрешен планирано време: два учебни месеца
Създаване план: дата г.; час – 10 ч.; място- площадки за игра, зали, английски двор Презентиране на проекта- медии, покани Организиране на предметна среда- изложби, украса на зали, външен двор, коридори

3 ЗА ЧИСТО МОРЕ Цел: Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание. Да се постави началото на екосъобразно поведение у децата и грижа за морето. Децата да участват в различни инициативи като се грижат за чистотата на Черно море по посока на изграждане на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.

4 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ I група „Морски обитател“ Творчески продукт от пластмасови капачки, съвместна работа деца, родители, учители „Да прегърна морето“ Да се изработи мини-море от смачкана лист хартия, оцветен морски обитател , полиетиленова торбичка ) Пано„ Кой живее в морето“- групов проект с презентация от деца, родител, учители;

5 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ I a група-„Морски дълбини“ Изработване от стреч фолио висяща украса Iа група - „Морето в ДГ“ Подобряване средата във външен двор

6 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ II група „Рибки, медузи и октопод“- Творчески продукти от пластмасови бутилки, капачки и отпадъчни материали

7 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ III група „В дълбините на морето“-Колаж от използвани материали, картон; „Морско дъно“-Рисуване с пръсти върху фолио; „Шарени рибки“-работа с цветна хартия

8 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ IV група „Коралов риф“-групов проект с родители „Морско дъно“-Изработване на морски обитатели чрез оцветяване на камъчета, от хартия, полиетиленови торбички;

9 Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“
Арт-работилнички „Морето през погледа на децата“ IVa група „Шарени рибки“-Работа с картонени чинийки, цветна хартия, темперни бои; Пано„ Морско дъно“- групов проект, работа с нестандартни материали; „Октоподи“- картонени чашки, цветна хартия;

10 Морето ни разказва III група
„Черно море и неговите обитатели“- изработване на албум от рисунки на водни екземпляри; демонстрационно табло, описващо вид, начин на живот на представители от морската фауна. Капитан е моят татко!-Разказва капитан на кораб за живота в открито море.

11 Морето ни разказва IVгрупа- „Живот под водата, в дълбините“ морски бозайници и флора; потънали кораби, водолази „От сала до съвременния кораб“ „Защитници на морeто и неговото опазване“ Формиране на екологични знания и умения осъществени чрез учебното съдържание и практическа екологична дейност в ДГ, посредством прилагане на ДОС.

12 Морето ни разказва IVа група- „В дълбините на морето“
„Кой замърсява морето?“ „Искам да разкажа как морето ще опазя? Какво знам и как помагам? Почистване на плажна ивица с родители; Професии, свързани с морето и неговото опазване.

13 Морето ни разказва Възприемане на приказки за морето от гост – родител
Възприемане на приказки за морето от гост – родител I група- „Делфини“, „Водно конче“ Райна Пенева Iа група-„Приказки край морския бряг“ II група- „Рибарят и златната рибка“ А. Пушкин Възрастните формулират послания към децата за красотата на морския воден свят и неговото съхраняване.

14 ЗА ЧИСТО МОРЕ Гост разказвач на децата от ДГ № 22 „Мечо Пух“
Илиян Илиев, Председател на Обществен съвет по Околна среда и Устойчиво Развитие – Варна Демонстрационен еко разказ за замърсяване на заобикалящата ни среда на живот; Пречистващите филтри и ролята им да дишаме чист въздух и опазване живота на флората и фауната на България

15 ЗА ЧИСТО МОРЕ II група клуб„Приятели на морето“Варна
„Да пазим морето“- беседа от професионални водолази Мая и Ивелин Николови клуб„Приятели на морето“Варна Демонстрация на съоръжения за подводно гмуркане Презентиране работата на водолаза за почистване на морското дъно от отпадъци.

16 ЗА ЧИСТО МОРЕ „Екологични игри“
Гости на IV група са курсанти от ВВМУ „Н.Вапцаров“ Варна Запознаване с различни транспортни средства по море; Информация кои отпадъци са разградими и неразградими; Биологично опазване на Черно море

17


Изтегли ppt "За чисто море ДГ № 22 „МЕЧО ПУХ“ ВАРНА."

Сходни презентации


Реклама от Google