Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2012г. гр.Божурище, м.януари 2012г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2012г. гр.Божурище, м.януари 2012г."— Препис на презентация:

1 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2012г. гр.Божурище, м.януари 2012г.

2 Проекто – бюджет 2012г. ПРИХОДНА ЧАСТ ВСИЧКО: 5 720 000 5 380 000
Вид приход Първоначален план 2011г. Проект 2012г. Имуществени данъци Приходи от собственост 75 190 Приходи от такси Постъпления от продажби, концесии, дарения 29 593 Внесени данъци Субсидии от РБ Предоставени средства Остатък в началото на периода ВСИЧКО:

3 Проекто – бюджет 2012г. РАЗХОДНА ЧАСТ Функции Първоначален план 2011г.
Първоначален план 2011г. Проект 2012г. Общи държавни служби Отбрана и сигурност Образование Здравеопазване Социално осигуряване, подпомагане и грижи Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда Дейности по почивното, културно и религиозно дело 98 185 Икономически дейности и услуги Резерв ВСИЧКО:

4 Проект за капиталови разходи за 2012г.
ОБЕКТИ Финансиране Субсидия от РБ Местен бюджет Параграф “ОСНОВЕН РЕМОНТ” 53 000 25 000 1. Реконструкция на общински път 2. Основен ремонт на кухня за детска ясла и санитарен възел в ОДЗ “Детелина” Параграф “ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” 41 100 1. Компютърна конфигурация за ОбА 2 400 2. Повдигач на хартия за ксерокс 600 3. Преносим компютър за ОДЗ “Буратино” 1 000

5 Проект за капиталови разходи за 2012г.
ОБЕКТИ Финансиране Субсидия от РБ Местен бюджет 4. Мултимедия с екран за ОДЗ “Буратино” 1 000 5. Мултимедия с екран за ОДЗ “Детелина” 6. Преносим компютър за СОУ – 2 бр. 2 000 7. Мултимедия за СОУ – 4 бр. 2 800 8. Подвижен екран за мултимедия за СОУ 300 9. Готварска печка за домашен социален патронаж 2 500 10. Изграждане на нов водоизточник и реконструкция на воден резервоар с.Пролеша – I етап 7 210 11. Изграждане на нов водоизточник и реконструкция на воден резервоар с.Пролеша – II етап 41 100 14 900

6 Проект за капиталови разходи за 2012г.
ОБЕКТИ Финансиране Субсидия от РБ Местен бюджет 12. Вътрешна водопроводна мрежа с.Хераково 22 420 13. Проект на ПСОВ гр.Божурище 9 000 14. Търговска сграда с.Пожарево 25 320 15. Съоръжения за детски площадки с.Пожарево 6 000 16. Лекотоварен автомобил 20 000 17. Контейнери – 2 бр. 2 200 18. ТП за улица м/у общ.път Божурище-Пролеша и път І-8 Калотина-София с вкл. в локално платно на Автомотор 4 600

7 Проект за капиталови разходи за 2012г.
ОБЕКТИ Финансиране Субсидия от РБ Местен бюджет Параграф “ПРИДОБИВАНЕ НА НДА” 5 000 1.Софтуер / лицензи за общинска администрация ОБЩО: 94 100 ВСИЧКО:

8 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
гр.Божурище, м.януари 2012 г.


Изтегли ppt "ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2012г. гр.Божурище, м.януари 2012г."

Сходни презентации


Реклама от Google