Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

гр.Божурище, м. септември 2018

Сходни презентации


Презентация по темата: "гр.Божурище, м. септември 2018"— Препис на презентация:

1 гр.Божурище, м. септември 2018
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017г. гр.Божурище, м. септември 2018 г.

2 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ ПО БЮДЖЕТ 2017г. _______________________________________________________________ гр.Божурище, м.септември 2018 г.

3 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
Държавни приходи лв. Обща субсидия от ЦБ лв. Други целеви трансфери от ЦБ лв. Неданъчни приходи лв. Временно съхр.ср-ва разпореждане лв. Остатък в началото на периода лв. Остатък в края на годината /-/ лв.

4 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
Местни приходи лв. субсидии от ЦБ лв. данъчни приходи лв. неданъчни приходи лв. трансфери лв. друго финансиране лв. _______________________________________________________________ Остатък от предходната година лв. Остатък в края на годината /-/ лв.

5 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ ПО БЮДЖЕТ 2017г _______________________________________________________________ гр.Божурище, м.септември 2018 г.

6 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
Функции 2016г. 2017г. Общи държавни служби Отбрана и сигурност 97 229 Образование Здравеопазване Социално осигуряване, подпомагане и грижи Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда Дейности по почивното, културно и религиозно дело Икономически дейности и услуги ВСИЧКО: _______________________________________________________________

7 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи лв. Просрочени вземания от неплатени в срок задължения от наематели и задължения за местни данъци и такси лв. _______________________________________________________________

8 Отчет за изпълнението на бюджет 2017
ИЗПЪЛНЕНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2017г. лв.

9 Отчет на капиталовите разходи за 2017г.
ОБЕКТИ Финансиране Субсидия от РБ §31-13 Преходен остатък от субсидия от РБ от мин.год. Европейски средства - ПУДОС Местен бюджет § “ОСНОВЕН РЕМОНТ” 7 725 1.ОР НА БЛ. 16 – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – 1 ЕТАП 2.СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВВ МРЕЖА ГР. БОЖУРИЩЕ – 2 ЕТАП 15 000 3 000 3.ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНА ГАЗОВА ВРЪЗКА НА БЛ.19 /СТАРА СГРАДА/ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 4 725 4.ОР НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН ПО УЛ. ИСКЪР ГР. БОЖУРИЩЕ 58 998 _______________________________________________________________

10 Отчет на капиталовите разходи за 2017г.
ОБЕКТИ Финансиране Местен бюджет и РБ § “ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” 1. Компютърни конфигурации за ОА – 10 броя 7 478 2. Компютърни конфигурации за ОбС – 1 брой 1 009 3. Копирна машина за ОА 3 000 4. Климатик за кметство с. Храбърско 1 300 5. Автомобил 13 990 6. Компютър за ОДЗ „Буратино“ 1 брой 800 7. Лаптоп за ОДЗ Буратино – 3 броя 2 400 8. Компютри и мултимейдийни проектори, хардуер за СУ „Летец Христо Топракчиев“ 19 092 9. Компютър за ОДЗ „Детелина“ – 1 брой 996 10. Изграждане на детски площадки, вкл. монтаж съоръжения в ДГ „Буратино“ 79 389 _______________________________________________________________

11 Отчет на капиталовите разходи за 2017г.
ОБЕКТИ Финансиране ПУДООС Местен бюджет и РБ § “ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” 11. Видеонаблюдение в нов квартал на СУ „Летец Христо Топракчиев“ 29 016 12.Фурна-пекарна за ДГ „Буратино“ 5 845 13. Камера за ДГ „Буратино“ – 1 брой 1 468 14. Хладилник за ДГ „Детелина“ 3 500 15. Картофобелачка за ДГ „Детелина“ – 1 брой 2 000 16. Специален автомобил Ситроен Джъмпер 58 581 17. Водна помпа за сондаж в с. Храбърско 6 436 18. Косачки 5 броя х 500лв + 1 брой х 800 лв., резачки 5 броя х 1000 лв. 3 012 _______________________________________________________________

12 Отчет на капиталовите разходи за 2017г.
ОБЕКТИ ПУДООС Местен бюджет и РБ § “ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА” 19. Изграждане на навес за ритуали- обслужваща пристройка към гробищния парк с. Пожарево 2 400 20. Облагородяване на парк „Орлите“ 48 987 21. Централен градски парк с площад и концертна естрада – 1 етап 22. Изграждане на детска площадка и беседка в с. Златуша 5 999

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Изтегли ppt "гр.Божурище, м. септември 2018"

Сходни презентации


Реклама от Google